Katılımcı, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması

Kadına yönelik şiddet kültürel, dini, sosyoekonomik durum ve yaş gibi olgulara bakmaksızın tüm dünyada görülmektedir. Bu durum kadının toplum içindeki yerini zedelemekte ve toplumun hastalıklı bir yapı haline gelmesine yol açmaktadır.

Ülkemizde de kadına yönelik şiddet her geçen gün artmakta ve büyük bir sorun haline gelmektedir. Şiddet haberlerinin olmadığı gün geçmemekte şiddet gören kadının devlet yardımı alamamasından yakınılmaktadır. Bu bağlamda Lüleburgaz Belediyesinin 2016 yılını “Kadın Yılı” olarak ilan etmesi bu konuya ne kadar önem verdiğini göstermekte, “Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi” mimari proje yarışması ile somut bir adım atmış bulunmaktadır.

Bu yapı ile şiddet gören veya risk altında bulunan kadınların ve tabi ki çocukların konuk evi ile belediyenin himayesine girebileceği, akademi ile mesleki-kültürel ve sanatsal kurslar ile kadının rehabilitasyon döneminde aktif hayata geçişi kolaylaştırılacağı, ayrıca kadınların ekonomik durumlarına yardımcı olabilecek yetenekler kazanmasına destek olunacaktır.

Kentsel kararlar

Tasarım; mevcut kent özellikleri ve kentin gelecekte alabileceği form dikkate alınarak kente yeni bir meydan yapılması ve meydanı destekleyecek bu binanın dikkat çekici bir forma sahip olması gerektiği kararı alınmıştır. İstasyon Caddesi kenarındaki arazi mevcut durumda sakin bir bölgede kalması kadın sığınma merkezinin rehabilitasyon süreci için uygun bir konum sağlamaktadır. Kadın akademisinin de yapının şehri karşılayan yüzü olması dolayısıyla dikkat çekici bir formu olması kararı alınmıştır. Kentte bulunan yeşil doku yapının peyzaj tasarımı ile desteklenecek, yeni spor alanları ile kentin sosyal hayatına katkıda bulunacaktır.

Yapı

Kadın sığınma evinin bu meydan ve şehir ile olan ilişkisi, yapının kendi iç avlusunu oluşturarak daha korumacı bir forma dönüşmüştür. Bu form aynı zamanda güney ve batı cephesini artırarak iç mekanın daha fazla güneş alabilmesine olanak sağlamaktadır. Ara katta ve üst katta bulunan kat bahçeleri hobi bahçesi olarak kullanılıp rehabilitasyon sürecinde destekleyici olgu olduğu düşünülmektedir. Zemin katta yapılan koparma iç avlu ile meydan ilişkisini artırmıştır. Kreş ve gündüz bakım evi hem özel alanı, hem de kamusal alanın rahat ulaşabilmesi için yapının merkezinde konumlandırılmıştır. Peyzaj kararlarında kreş ve gündüz bakım evinin önünde çocuk oyunu çözülerek çocukların kapalı mekan ile sınırlandırılması engellenmiştir. Kadın akademisi formunun temeli kadının içindeki cevheri simgelemek oldu. Bu bağlamda ekspresyonist bir yaklaşımla oluşturduğumuz kıymetli taş formu ve bu taşı sarmalayan yapı formu kadın akademisini oluşturmaktadır. Kaya formumuzun önünde oluşturduğumuz meydan tasarımı ile halkın bu alanı daha sık kullanması amaçlanmış, bu alanda açık hava sergileri sosyal etkinliklerin yapılması öngörülmüştür. Diagrid taşıyıcı ile tasarlanan yapı bu kamusal meydanda bir “Landmark” oluşturularak insanların hafızasında yer etmesi planlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın