Katılımcı (KUKA), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

Katılımcı (KUKA), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

PROJE RAPORU

Proje alanında, ekolojik koridorların bütünlüğünü sağlayıcı nitelikte, büyük organizasyonlara cevap verecek bir “Kent Meydanı – Parkı ve Belediye Sokağı” tasarımına gidilmiştir.

Proje alanı konumu itibariyle kent için üstleneceği misyon bakımından bir odak noktasıdır. Alan, tasarım sürecine gök ve ekolojik koridorlar ilişkisi ile etki etmiş, alan kullanımlarının belirlenmesinde bu değerler korunarak tasarıma dahil edilmiştir. Alan, genel konumlanış itibari ile ekolojik koridorlar arasında bir geçiş bölgesinde bulunduğundan; ekolojik koridorların bütünlüğünü sağlayıcı nitelikte, büyük organizasyonlara cevap verecek ve aktivite çeşitliliğinin bol olduğu bir “Kent Meydanı – Parkı ve Belediye Sokağı” tasarımına gidilmiştir. Yapı bloklarının oluşturduğu monoton formal yönleri kırmak için alan içerisinde bu yönlere zıt akslar ve informal platformlar ve kotlar önerilmiş ve bitkisel peyzaj ile desteklenmiştir. Bu yapılarında bir “süreklilik” ve “hareketlilik” sunması hedeflenmiştir. Alanda belirli ziyaretçi karakteristiklerine göre özelleşmiş mekanlardan çok; değişik yaş, kültür düzeyi ve cinsiyetteki insanların yararlanacağı “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası”nı yansıtacak somut simgesel tasarımlarla desteklenmiştir. Bireyi gezdirerek, yönlendirerek, soyutlama yetisini geliştiren genel mekanlar yaratılmıştır. Alanda aktif kullanımlar, katılımcıları meydan içine davet eder şekilde çeperlerden çok iç kısma doğru yoğunlaşacak biçimde konumlandırılmıştır. Meydan ve park alanlarını birbirine bağlayan bütüncül su yüzeylerine yer verilmiştir. Bu su yüzeylerinin yaratacağı monotonluğu kırmak için, arazi topografyasından da faydalanılarak belirli noktalarda katlar oluşturularak yüzeye hareket verilmiş, bu hareket ışık ve su bitkileri gösterileri ile desteklenerek canlandırılmıştır.

Alanda kuzey – güney uzanan bir promenat oluşturulmuştur. Alandaki tüm diğer kullanımların, meydan ve su yüzeylerinin bu aksa saplanır formda oluşu, bu promenatın sadece bir “transit geçiş yolu” olmanın ötesine taşımıştır. Bu sayede promenat, alan içi sirkülasyonun tüm kullanımlara dağılmasını da sağlayan bir misyon üstlenmiştir. Çekiciliği artırabilme kaygısıyla yoğun ve kent işlevlerinde aktif rol alacak seyir terasları, meydanlar, kent ekranı ve belediye sokağı gibi ögelere yer verilmiştir. Alan bütünü özellikle yaşlı ve bedensel engelli kullanımı da dikkate alınarak tasarlanmıştır. Alan, içinde bulunduğu ekolojik koşullar göz önüne alınarak, işlevsel anlamda ihtiyaçları da karşılayacak nitelikte bir bitkilendirmeye gidilmiştir. Mevcut bitkilerde korunarak geliştirilmiştir. Bitkisel peyzaj tasarımının, yapısal öğeleri vurgulayıcı, grafik formlar ile uyum içerisinde ve geniş görüş açısı oluşturmasına önem verilmiştir.

Zemin kat kullanımına kafeterya, kreş, meclis ve çok amaçlı salonlar ile bunların fuayeleri kullanıma açılarak bunları destekleyen belediye sokağı tasarımına gidilmiştir. Mevcut sosyal alanları destekleyen gökyüzü koridorları, yeşil ile gökyüzünü koridorda bir araya getiren bir nefes alanı oluşturmaktadır. Seyir terasları ve bunları destekleyen platformlara üst kotta kamuya hizmet edecek kütüphane eşlik etmektedir. Kapalı otoparkın yanı sıra kuzeyde kotu yakalayan yarı-açık otopark gündelik ve kalıcı kullanıcılara kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın