Katılımcı, Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Doğadaki dengeyi sağlamak, ancak barışı sağlayarak ve koruyarak mümkün olacaktır.

Savaş bir çözüm değil çözümsüzlükler bütünüdür. İnsanoğlu yaratılışından buyana yüzyıllardır geçen bu süreç içerisinde, birtakım anlaşmazlıklarını ağırlıklı olarak savaş seçeneği ile halletmeye çalışmıştır. Ancak savaşın sonuçları büyük yıkımlar, kapatılması mümkün olmayan sosyo-kültürel yaralar ve büyük pişmanlıklar getirmektedir. Kore savaşı da bu sonuçlar çerçevesinde oluşan kavramsal bir yıkımı simgelemiştir. Türk askerinin bu savaş içerisindeki rolü savaşmaktan ziyade, insan doğasındaki yıkımları rehabilite etmek ve insancıl değerleri yükseltmek olmuştur. Bu konsept doğrultusunda tasarlanan ‘Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi’ iki ülke arasında oluşan kuvvetli kardeşlik bağını ve kültürlerin birbiriyle oluşturduğu manevi bağı esas almıştır. Yıllarca sürecek olan bu duyguların nesillere aktarılmasını esas akmıştır. Yapının; genel omurgası ve açık alan tasarımlarıyla kent merkezine yönlendirilerek kentin simgesel ve bütünleştirici ögelerinden birisi olması esas alınmıştır. Yapı; sadece bir müze ya da ofis bloğu değil, imgesel kararlarla savaşın tarihi ve soğuk yüzünü ziyaretçilerine hissettiren, ortak ve açık alan kullanımlarıyla sadece yapı içerisinde değil arazi ve kent bütününde bir etkinlik, yaşam ve kültür alanı olma özelliğine sahiptir. Açık alanında yapıyla bütünleşen bir sinevizyon duvarı ile savaş tarihinin görsel ve işitsel aktarılması esas alınmıştır. Kuzey kısmında tasarlanan açık amfi ile çeşitli gösteri ve sunumların yapılması sağlamaktadır. Güney bahçesinde oluşturulan açık hava müzesinde yer yer yükselen duvarlar üzerinde savaşa ait yazılı ve görsel eserler sergilenmektedir. İki kardeş ülkeyi temsil eden iki ana blok, bu blokları zırhvari ve imgesel olarak saran bir kabuk ve saçak altında tören alanı fonksiyonel ana bütünlüğü oluşturmaktadır. Güneye yönlenen yapıyı ve tören alanını örten saçak aynı zamanda güneşin sera etkisini önleme görevi de üstlenmektedir. Yapıda kullanılan malzemeler, savaşın esintisini yansıtan aynı zamanda barış umudunu yücelten ahşap, beton ve doğal taş yapı elemanlarından seçilmiştir. Arazi bütününde bitkisel popülasyona dikkat edilmiş ve hiçbir ağacın kesilmeyeceği şekilde bir tasarıma gidilmiştir. Doğadaki dengenin sağlanması, barışın korunması hususuna toplumsal bir mesaj oluşturmaktadır.

Arsaya yerleşim ve yönelim kent merkezine yönlendirilerek kentin bir parçası olması, tüm şehrin her bir ferdini kendi bir parçası olarak tanımlaması ve özümsemesi, aynı anda tarihsel olguların hüznünü, savaşın yıkıcılığını irdeleyerek insanlara barışçıl bir ruhu empoze etmesi, bu olguları alan bütününde yansıtması ana tema olarak benimsenmiştir. Yapının bütünleştiği alan içerisinde çeşitli sosyal aktivitelerin yapılabilmesi, sadece bir anma alanı olmaksızın aynı anda da kentsel bir odak olarak, farklı deneyimleri yansıtabilen bir mekan olması, bunu yaparkenekolojik bütünlüğün korunması açısından doğal dengenin korunması esasına dayalı bir tasarım alanı olması esas alınmıştır. Doğa içerisinde gezinti yolları, etkinlik amfisi, açık hava müzesi, kültür-bellek aksı üzerinde yapıyla bütün açık sinevizyon alanı bunlara örnek teşkil etmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın