Katılımcı, Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ PROJE AÇIKLAMA RAPORU

ANA FİKİR:

1935 yılında, fizikçiler Albert Einstein ve Nathan Rosen, Genel Görelilik kuramını kullanarak uzay-zaman içerisinde köprülerin var olduğu önermesinde bulundular. Uzay-zamanda iki farklı noktayı birbirine bağlayan ve teorik olarak kısa geçişler oluşturarak mesafe ve yolculuk süresini azaltabilen bu -kısa- yolları, Einstein-Rosen ikilisi, köprüler ya da solucan delikleri olarak isimlendirdi.

Onlar büyük resmi herkesten önce gördü. Bizde bu teorinin mimari metaforuyla savaş zamanını, savaş mekanını ve şehitlerin uhrevi varlığını, mekansal düzlemi katlayarak, Kore savaşının Türkiye için “0” noktası olan Lüleburgaz’a getirmeyi amaçladık.

 YAKIN ÇEVRE / KENT DOKUSU İLE ETKİLEŞİM:

a- Yarışma alanı, kent merkezine yaklaşık 2.5 km uzaklıkta ve kentin kuzey doğu konumunda bulunmaktadır. Yakın çevre olarak, alınacak herhangi bir şehirleşme referansı olmamasına rağmen kent-kır ara kesiti özeli olarak üzerinde inşa edilecek merkez sayesinde kentli için bir çekim odağı olma potansiyeli yüksektir.

b- Diğer bir potansiyelde arazinin güneyinde var olan yoğun ağaç dokusu ile arazinin kuzeyinde ki dere öğesidir. Kentli kullanımı için öne çıkan bu iki oluşum arazinin kullanım sıklığını özel günler dışında ki günlerde de artıracaktır.

KÜTLE OLUŞUMU/PROGRAM / YAPI /:

c- Tasarım fikri, iki ülke arasında ki mesafenin irdelenmesiyle başlamıştır. Yaklaşık olarak 8.054 Km uzaklık olmasına rağmen Güney Korelilerin bize karşı bu denli yoğun duygular beslemelerinin nedeni sorgulandıkça aslında mesafelerin, vefa hissiyatını zayıflatamadığını sonucuna ulaşıldı. Bu bağlamda iki ülke arasında oluşan bu bağı zahiri bir yön aksıyla vurgulanmaya çalışılmış ve arazi üzerinde doğrultusu tam olarak Seul’e gelen yönelim kurgulanmıştır. Daha sonrasında bu oluşan aks katlanarak abideyi oluşturmuştur. Programın ihtiyacı olan müze ve idari kısımları abidenin anıtsallığına zarar vermemek için yer altında, kurgulanan düzlemin iki yanında sonuçlandırılmıştır.

-4.00 kotunda yer verdiğimiz Müze programı ve idari programı, oluşturulan sokak vasıtasıyla ayırmakla kamusal ve yarı-kamusal mekanları birbirlerinden fiziksel olarak ayırmaya çalışılmıştır. Ancak kullanıcı ihtiyaçları ve yönetim kolaylıkları için sokak ile anıtı bağlayan açık amfi altında tasarlanan bir koridor ile gerekli bağlantıların yapı dışına çıkılmadan da karşılanmasını sağlanmıştır.

EKOLOJİK VERİLER VE BİÇİMLENİŞ:

d- Biçimleniş Seul aksı üzerine kurgulanmıştır. Programın yerleşimi aks üzerinde ve yer altındadır. Yapıların çoğunun yer altında olması sürdürülebilirlik anlamında büyük bir kazanç sağlamaktadır. Isıtma-soğutma ihtiyaçları, yalıtım performansı, dış mekan kullanıcı korunumu açısından doğal bir kazanım oluşmaktadır.

Yer altında olmanın getirdiği ışık problemini aşmak için mekanlar çok geniş tutulmamış, geniş pencere açıklıkları tasarlanmış ve ışık bacaları kullanılmıştır. Ayrıca yapı derinliklerinin dört (4) metreyi geçmemesine önem gösterilmiştir.

MALZEME SEÇİMİ/ KULLANIMI:

e- Yapıların ve abidenin strüktür tasarımı betonarme olarak yapılmıştır. Mekanların sadeliğine, bütünselliğine ve ana fikrin netliğine zarar vermemek için herhangi bir süsleme öğesi, renk ve doku arayışına girilmemiştir. Salt beton kullanımı ile metaforik anlamda savaşın sertliği, barışın ise sağlamlığı vurgusuna dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Cephelerde ve bir kısım mekanlarda kullanılan doğal ahşap elemanlar ile sıcaklık hissi verilmek istenmiştir.

ANIT KULLANIMI:

f- 8mX8mX8m ölçülerinde tasarlanan anıt altında ve çevresinde özel günlerin kutlanması, törenlerin icra edilmesi planlanmıştır. Bu günler dışında da kullanıcıların ziyaretleri sırasında, savaş şehitlerinin bilgilerini görmesi ve anması için anıt üzerinde dikey ve yatay yönde bu bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca Anıt üzerinde açılan 70 cm’lik yarık ile Seul yönüne bir bakı noktası oluşturulmuştur.

Anıt etrafında tasarlanan yansıtma havuzu ile anıtın yüceltilmesi amaçlanmış ve özel günlerde bir Uzak Doğu, Kore kültürü olan su fenerlerinin kullanılması senaryosu için bir imkan yaratılmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın