Katılımcı, Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması

Katılımcı, Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması

PROJE RAPORU

RUMUZ: 42680

Anadolu coğrafyasının zengin kültür mirasıyla çevrili Kayseri ili, Talas ilçesi içinde yer alan arazi, çok katlı konut yapılaşmasının yoğun olduğu bir bölgede yer almaktadır. Tasarlanan meydanın, bu yoğunluk içinde nefes durağı olması hedeflenmektedir. İnsan-doğa kaynaşmasına ev sahipliği yapacak meydan kurgulanırken, tarihi dokudan aldığı referanslar sayesinde, bölgenin doğal yapısıyla bütünleşik bir tasarım planlanmıştır.

Kentin mimari tarihinde sıklıkla rastladığımız medreselerin, avlu çözümleriyle beslenen meydan alanı projemiz aynı zamanda kent simgesi kale surlarının çevrelediği -kent boşluklarının- bir örneklemesidir. Konut sınırlarının hat oluşturduğu mevcut park alanı, sur duvarlarının sardığı bir çöküntü alan olarak yeniden düzenlenmiştir. İki ana yol kotunu birbirine bağlayan çöküntü alan, sadece bir geçiş aksı değil, kenti besleyecek bir sosyal donatı olarak kurgulanmıştır. Alan sadece park olarak kalmayarak, kamusal mekânların işlendiği, kimlikli bir meydana dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Kent içinde yer alan nefes duraklarının, yoğun ve sıkışık mevcudiyetinden farklı olarak, “modern sur” ile çevrelenmiş, geniş, esnek işlevsel çözümleri olan, yeşil toplanma ve etkinlik alanı imkânı sunmaktadır. Her kadastral sınır kamusal mekânın bir artı değeri görüldüğünden formal angajmanların dışında bir çizgi izlemek makul görülmüştür. İnsan ölçeğinde seyredecek her nitelik, kentsel tasarım algısına kuş bakışı grafik yanılgılarına düşmeden kendi özgün formuna teslim olmuştur.

Batıda Cemil Baba Caddesi kotu ile doğuda Turgut Özal Caddesi kotunu birbirine bağlayan meydan, alanı saran –kent duvarı- örtüsü altında çözülen işlevler sayesinde yoğun geçiş aksını yeşile terketmiştir. Örtü altında yer alan açık-kapalı mekânların üst örtüsünde, sağlıklı yaşam hattı olarak da isimlendirebileceğimiz, yürüyüş, koşu ve bisiklet parkurları kurgulanmıştır. Yine bu hat üzerinde de yeşil çizgisi devam ettirilmiş ve alanı 3.boyutta saran bir ağaç çeperi düşünülmüştür.

Ana hattan yayılan kılcal sarmallarıyla; oturma alanı, oyun parkı, sahne, dinlenme durağı gibi çeşitli işlevlere strüktür oluşturan çağdaş bir enstalâsyon tasarlanmıştır. Çelik strüktürlü enstalâsyon, Turgut Özal Caddesine kot bağlantısını da sağlayan yeşil bir amfiye dönüşmektedir. Araziyi ele geçiren rekreasyonel yeşil tepecikler üzerine basan enstalâsyon, yenilikçi bir kent imgesi oluşturmaktadır.

Kent içinde sosyal merkez haline gelmesi planlanan meydan, kırmızı duvar çerçevesiyle nirengi noktası olma hedefini güçlendirmektedir. Belleklerde yer etmiş sur duvarı imajının çağdaş bir yorumu olan duvar, kamusal eylemlerin ev sahipliğini üstlenecektir. Duvar örtüsünün arkasında yer alan, mescit, bilgi evi, kültür merkezi, atölyeler, sergi alanları vs işlevlerin yanı sıra açık alanda da sosyal kullanım senaryoları önerilmiştir.

Park alanında bulunan ağaçlar yerinde bırakılarak veya taşınarak korunmuştur. Park alanının orta bölümünde kalan ağaçları saran yeşil tepeciklerde, bölgenin iklimsel kimliğine uygun, endemik türlere ve yerel bitki ırklarına yer verilmiştir. Enstalâsyonun yeşil tepecikleri kesen noktalarında bu endemik türlerin çeşitliliğine yönelik bilgilendirme metinleri sunulmuştur. Enstalâsyonun çoklu kullanım imkânı sunması sayesinde, alanda düzenlenecek etkinliklerde bu bitki örtüsünün zenginleştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik atölye programları kurgulanabilmektedir.
Alan, bütüncül ve yenilikçi tasarımıyla kentin belleğinde yeniden tanım ve anlam kazanacaktır ve böylelikle kentsel çekim alanı olacaktır.

 

 

 

Etiketler

Bir cevap yazın