Katılımcı, Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması

Katılımcı, Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması

PROJE RAPORU

RUMUZ : 42438

-Kentsel Bir Geçit

GENEL YAKLAŞIM

Proje alanımız Türkiye’nin Kayseri ili, Melikgazi ilçesinde bulunmaktadır. Tarihten günümüze ulaşan değerleriyle kentli için zengin bir bellek niteliğindedir. Kayseri Kalesi ve anıtsal yapıları ile kentli arasında birçok buluşma noktasını oluşturur. Kentlinin hareketi incelendiğinde gözlemlenen buluşma noktalarına bir yenisinin ekleneceği yarışma alanı; kentin tarihi belleğinden, kültürel izlerinden ve gündelik yaşamda yaya izinden beslenir. Kayseri Kültür Rota’sı üzerinde bulunan yarışma alanının sınırları tarihi surla şekillenmiş, yola paralel ve Alaca Kümbet ile görsel temas kurulabilecek kadar yakındır. Kentli hareketleri de baz alındığında büyük potansiyel barındıran alan birden fazla fonksiyon gereksinimi taşımaktadır. Her profile ait kullanıcı grubuna cevap verebilir nitelikte tasarlanması gerekli görülmüştür. Bu doğrultuda tarihi izlerin nitelikleri ve özellikleri analiz edilmiştir. Kullanıcı yoğunlukları ve aktiviteleri belirlenmiştir. Kentsel ve toplumsal etkenler ele alınarak alan üzerine çalışılmaya başlanmıştır.

BAĞLAM

Tasarımın temel çıkış noktası yarışma alanını sur üzerinden okuyarak surun ‘sınır’ hissini önerilen projeye ‘kentsel bir geçit’ ile tanımlamaktır. Geçit, suru ‘sınır’ kavramı üzerinden taklit eder. Yola sırtını dönen, farklı mekanlara dönüşen, kullanıcıya yeni açılar kazandıran, dinamik, fark etme – görme – deneyimleme programları ile çalışan geçit; köprü, amfi, saçak, seyir terası gibi fonksiyonlara dönüşür. Geçidin her mekânsal dönüşümü farklı bir odak oluşturur. Kesintisiz ve süreklidir. Sürekli bir dönüşümün dinamiğini taşır. Kullanıcıya mekanlar arası örgütlenmeyi sağlar ve omurga bağını sunar. Geçitle beraber ara kavramından bahsetmek mümkündür. Arada olma durumu, geçit boyunca bekletici-oyalayıcı ve vakit geçirten deneyimlere, buluşma ve karşılaşmalara olanak sunar. Böylece geçit hem geçişi hem birlikte olmayı sağlar. Geçidi geçmek zaman geçirmek kadar önemlidir. Proje alanının kültür rotası üzerinde olması, önerilen geçidin bir geçiş rampasından daha işlevli olması gerekir. Bununla birlikte bir buluşma noktası ve surla güçlü bağlar kuran canlı bir kentsel yüzey olması için fırsat sunar.

TASARIM

Kentsel geçit dış çeper olarak çalışırken de bazı noktalarda şeffaflaşır, geçirgenlik kazanır ve alana kabuller sunar. Hem zemin kotu üzerinde hem de dikey kotlar arasında kendi hiyerarşisi vardır. geçidin zemin kotundan sıyrılıp yükseliyor olması bu noktada önem kazanır. Hemzemin başlayıp yükseldikçe kentliye seyir hazzı sunar. Geçit eğrisel çizgilerde form bulur. Bu form yaya aksları baz alınarak oluşur. Eğrisellik, kullanıcı perspektiflerini açmakta ve gidecekleri istikamete yönelimlerini kolaylaştırmaktadır. Eğrileşen noktalarda oluşan boşluklar mekan tanımlamaya başlar ve kendiliğinden fonksiyon kazanır. Bu açıklıklar geçit yapısında ortaya çıkan işlevsel fırsatlardır. Tasarlanan kentsel geçit bu fırsatların potansiyelinden beslenir ve zaman zaman kentsel yüzeylerle ve kentsel boşluklarla mekanlarını tanımlar. Geçidin üst yüzeyi de alt yüzeyi de atıl olmaktan sıyrılmış ve kentliye kazandırılmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın