Katılımcı, Kaş’ın Kahramanları Anıtı Tasarım Yarışması

PROJE RAPORU

HAFIZANIN YAPI TAŞI DUYGULARDIR.

‘Bir anıtta çelenk koyulduktan sonra ilk eylem unutkanlıktır. Hafızayı diri tutmanın tek yolu atmosferdir.’            

Peter Zumthor

Hatırlama sadece insanların duygularıyla gerçekleşir. Bir anıt görsel, işitsel ve dokunsal olarak duygularla   birleşmelidir. Bu süreç kendini gündelik yaşam da var  edip ve kentli ile bütünleşmelidir. Klasik anıtların aksine çeşitli senaryolar ve eylemler barındırmalıdır.

Anıta Yaklaşım
Anıtlar bir duygunun ya da olayın unutulmamasını sağlamak için inşaa edilen mekan ya da simgelerdir. Varoluşları duygularla insan hafızasında kalan anıların bütünleşmesiyle oluşur. Anıtlar bu hisleri nasıl sağlamışlardır ve nasıl sağlayacaklardır?

Bu sorunun cevabı için anıtların oluşumları ve  tarihsel süreçleri incelenmiştir. Anıtlar tarih içerisinde fazlaca değişime uğramıştır. Üç    dönem üzerinden yaptığımız analizlerde Klasik dönem anıtı olarak tabir ettiğimiz anıtlar insanlarla sadece görsel bağ kuranlardan oluşmuştur. Bu tekdüze durum ve sahip olduğu fiziksel yapı geliştirilen yeni anıt tasarımlarıyla yıkılmaya başlamıştır. Anmak için artık daha minimal, kararlı ve etkileyici hatırlatıcılar kullanılmış ve bu sürece de anti anıt dönemi adı verilmiştir. Anti anıt örnekleri çok başarılı örnekler olsalar dahi geliştirilmek zorundadırlar. Geleceğin anıtı olarak adlandırdığımız yeni doğacak dönem bu gelişmişliğin günlük hayat içinde var olmanın ancak var olurken hatırlatma eylemini her duyuya hitap ederek ve teknoloji ile bütünleşerek yapmalıdır.

Kaş’ın Kahramanları Anıtı için açılan yarışma kapsamında arazi olarak liman bölgesi seçilmiştir. Arazide mevcutta bulunan anıtlar kaldırılarak yerine yeni anıt yerleştirilecektir. Arazi çevresinde ticari ve konaklama başta olmak üzere çeşitli özel ve kamusal alanlar mevcuttur. Kentsel ulaşım ağı üzerinde yer alan arazi hem yaya ulaşımı hem de araç ulaşımı ayrıca  sahil yürüyüş hattı üzerinde yer alması ile büyük bir potansiyele sahiptir. Anıtın arazideki konumu bu yaklaşımlar ve konumlarla birlikte çalışacak şekilde tasarlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca yakın çevresinde yer alan Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Heykeli ile de potansiyel bir kamusal ağ oluşturmuştur. Sahip olduğu farklı kamusal işlevler sayesinde sürekli bir kullanım imkanı sağlarken kendi öz bölgesinde ise Kaş’ı  yaşanan olayları gösterilen büyük başarıları, birlik dayanışma, kahramanlık ve  özgürlük duygularını insanlara deneyimletecektir. Anıtı deneyimleyen  insanlar artık Kaş’ı, Kahramanlarını  ve daha nicelerini asla unutmayacaklardır…

Etiketler

Bir cevap yazın