Katılımcı, Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması

Katılımcı, Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması

Proje Raporu

GENEL YAKLAŞIM

Kayseri bölgesinin tarihsel olarak, değişimi ve dönüşümü ele alındığında, geçmişten günümüze devam ederek sürekliliğini koruyan kültürel değişim zinciri görülmektedir. Örnek olarak, Kayseri Kalesi’nin arkeoloji müzesi ve çarşısı olarak hayata geçirilmesi, Sahabiye Medresesi’nin sahaf olarak kullanılması, Mimar Sinan Parkı içerisindeki Gevher Nesibe Hastanesi’nin tıp müzesine dönüştürülmesi verilebilir. Bu durum daha sonraki nesiller için kültürel dönüşüm dinamizmini ayakta tutmuştur. Proje alanının da bu kültürel zincire dahil olması üst ölçek kurgusunda hedeflenmiştir.

Bölgenin gelecek projeksiyonunda, alanın hemen kuzeyindeki yapı stoğunun kentsel dönüşüm kapsamında dönüşecek olması proje alanının gelecekte bahsedilen kültürel zinciri koruma anlamında önemli bir role sahip olacağını göstermektedir.

Kamu binalarının geçmişten süregelen bir algıyla birlikte tekil, farklı ve aykırı olması durumunun aksine, parçalı bir yapı grubu olarak, bölgenin farklı lokasyonlarından adeta parsel alanına sızdırabileceği akış ile kendini bölgeye yabancı hissettirmeyen bir duruş taşıması hedeflenmiştir.

Proje alanı, birçok alternatif toplu taşıma akslarına yakın olmasına rağmen, hemen çeperinde bulunan geniş bir bulvarla yaya ulaşımına set koymaktadır. Yaya ulaşımı doğrudan geçişte kısıtlansa da belli başlı noktalardan alana geçişe izin vermektedir. Bulvar üzerinde yer alan, üç ana yaya geçidi ve iki adet alt geçit alana doğrudan geçişi sağlamaktadır. Yaya ulaşımının birincil önemde tutulmuş olması sebebiyle, bu geçiş alanları proje ana sirkülasyonuna referans olmuştur. Proje alanının doğrudan içerisinde kalan alt geçit çıkışı bu sebeple korunarak tasarım kararlarına dahil edilmiştir. Ana geçiş noktaları dışında, bölgeye her çeperden serbest geçiş sağlanması tasarım kararlarının ana kurgusunu oluşturmuştur.

Bu bağlamda, alan çeperinde yer alan çok amaçlı salon, konferans ve performans sanatlarına imkan tanıyarak, Kayseri Gösteri Merkezi adı altında Kayseri halkı tarafından kullanıma sunulması hedeflenmiştir. Gösteri merkezi ile bütünleşik olarak, küratörler tarafından dönemsel olarak düzenlenen, çağdaş sanatlar merkezi olarak kullanılacak, enstalasyon merkezi olarak kurgulanmıştır.

Hükümet konağı ve adliye binası, diğer fonksiyonlara göre daha kompakt bir formda çözülmüştür. Bu çözüm önerisi yapı içinde birimler arası iletişimi destekleyerek, sorunların çözümünü hızlandırmayı hedefler. Bu çözüm önerisi, aynı zamanda kullanıcının birden fazla hizmet alması durumunda etkili olmaktadır.

Atölye yapıları kurgulanırken alanların çoğu esnek olacak şekilde kurgulanmıştır. Kuzey cephedeki çok amaçlı iki salon birleştirilebilir. Halk eğitim merkezindeki avlu, kütleye sınırları olmadan dahil olabilir ya da cam panellerle ayrılır.

Bu bağlam içinde atölyeler ve halk eğitim merkezi arasında bir dolaşım bağlantısı sağlanır, pratik ve teorik arasındaki iletişimi dengelenmesini, iki yapı arasında iş birliklerini destekler.

Atölyeler zamanın getirdiği teknolojinin üretimi ile geçmişten gelen el sanatlarının korunması için halka açık ve destekçi bir duruş sergiler. Atölyeler içinde ayrıca bir ileri dönüşüm atölyesi kurgulanmıştır. Bu atölye toplumun atık olarak kabul ettikleri ürünleri farklı alanlarda işlevsel hale getirmek için çalışacaktır.

Elektronik, 3D baskı, ileri dönüşüm atölyeleri, iş birliği içinde, tüketim yerine üretim modelini destekleyecek, sürdürülebilirliği eğitim aracılığıyla bir kültür haline getirmeyi hedefleyecektir.

El sanatları atölyeleri ise bölgenin hafızasında var olan uğraşların korunmasını amaç edinir. Geçmişten süre gelen uğraşların gelecek nesillere aktarılması, sosyal – kültürel sürdürülebilirliği sağlar.

Atölyeler binasında bulunan cep sinemaları, sürdürülebilirlik bilincinin aktarılması için gösterimler yapacaktır. Bu gösterimlere dahil olan kullanıcı, atölyelerle ortak kullanım alanları sayesinde temas edecek, üretim kültürüyle tanıştırılacaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yapı çözümlerinde alınan kararlar, harcanılan enerjiyi doğal ve yapısal yollarla minimuma indirmeyi hedeflemiştir.

Yapının güçlü mimari strüktürüyle birlikte yöresel taşını kullanması yapıya kütle kazandırır, kontrolsüz ısı kazanımını ve kaybını dengeler. Bu kütle kazanımı aynı zamanda yerel malzeme kullanımını da destekler.

Pencere açıklıkları, aralıklı cephe modülleri arasında yapı kütlesine gömülerek, kontrolsüz ısı ve ışık değişimlerini dengeler. Pencere açıklıkları strüktürle bütünleşen dikmelerle sınırlandırılarak, pencerenin daha kontrollü ışık almasını sağlar.

Duvarların bazı bölümlerinde de ısı akışını engelleyecek, mesh üzerinde cephe hattı boyunca devamlılığını zaman içerisinde sağlayacak yeşil dokular bulunur. Dikey olarak kurgulanan bu peyzaj ögeleri yaprak döken cinste düşünülmüştür. Böylece yazın güneşi filtrelerken kışın ısıyı yapıya dahil eder.

Çatıda bulunan ışık bacaları, cepheden alınan ışığa destek niteliğindedir. Bu ışığı alırken kontrollü olabilmesi için bir kütlenin altına gizlenir. Gizlendiği kütle aynı zamanda hava akışının sağlanmasına yol açıp iç iklimlendirmeyi doğal yoldan sağlar. Yazın açık olup sıcak havayı dışarıya atan bu baca, kışın kapalı olup güneşten gelen ısıyı depolar ve mekana dahil eder.

Küresel ısınmanın gittikçe arttığı ve etkisini her sene daha şiddetli gösterdiği bu dönemlerde, iklimsel değişiklik sıcaklık artışı yönünde kendini belirgin şekilde göstermektedir. Özellikle şehirlerin, ısı üretimleri de göz önünde bulundurulduğunda, birçok büyük şehre kışın kar yağmamaktadır ve yazları oldukça kurak geçmektedir. Kayseri’de güneş tarlası kurulumu için devlet kurumları yatırımcılara destek olmaktadır. Var olan güneş tarlalarını arttırmaya yönelik çabasını gösterebilmek adına güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren güneş panelleri, yapının çatısına yerleştirilmiş, enerjisinin bir bölümünü de güneşten sağlamaktadır. Çatıların güneş paneli olmayan bölgeleri yeşil çatıya dönüştürülmüştür. Bu yeşil çatı, çatıda oluşan kontrolsüz ısı akışlarının önüne geçmeye yöneliktir.

Çatılardaki yağmur suyu sistemi yağmuru çatısındaki bir depoda toplar. Bu depo aynı zamanda da sensörlü evyelerden gelen gri suyu biriktirmektedir. Biriken gri su, tekrar rezervuarları doldurmaya gönderilir. Böylece ıslak hacimlerde geri dönüştürülmüş su kullanılır. Çevredeki doğal ögelerin su bakımında da bu gri su deposu kullanılmaktadır.

Kayseri’de güneş tarlası kurulumu için devlet kurumları yatırımcılara destek olmaktadır. Var olan güneş tarlalarını arttırmaya yönelik çabasını gösterebilmek adına güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren güneş panelleri, yapının çatısına yerleştirilmiş, enerjisinin bir bölümünü de güneşten sağlamaktadır.

Aydınlatmada sensörlü Led ışıklar kullanması da enerji tasarruf anlayışına uyum gösterir.

Bu kompleks ulaşımda yaya ulaşımını, bisikletleri, toplu taşımayı ve elektrikli araçları destekler. Hükümet konağı kendi içindeki araç filosunda elektrikli araçlar bulundurabilir. Araç şarj üniteleri, güneş panellerinden depolanan enerjiyi kullanabilir. Bu sayede karbondioksit salınımını ulaşım araçlarında da azaltmayı hedefler.

Etiketler

Bir cevap yazın