Katılımcı, İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Yarışması

Katılımcı, İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Yarışması

PROJE RAPORU

İzmir ili, Selçuk İlçesinde yer alan yarışma alanı için; çok kütleli, geçirgen, avlu ve bahçe kullanımları olan bir yapı şeması üzerinden gidilmiştir. Alanın kuzeydoğusunda yer alan tören alanı- stadyum işlevi çevrede var olan kamusal işleviyle öne çıkmaktadır.

Alanın çeperlerini tutarak ve adayı bir ana arter ile ikiye bölerek yakın işlevleri bir araya getirmek ve işlevsel birlikteliği sağlamak, bütün alana yayılarak giriftlik ve yaya hareketini genişletmek amaçlanmıştır. Tören alanı- stadyum işlevine yakın olan alan parça daha şeffaf hacimler ve açık işlevlerle, alanın güneyinde ise işlevi gereği daha kapalı ve masif olan gösteri salonu yerleştirilmiştir. Salon hacminin alt katında aynı kesitsel form nedeniyle sinema salonları yerleştirilmiş bodrum katta restaurant mutfakları ve otopark işlevleri çözülmüştür. Atölyeler zemin katta birbiri ile ve iç avlularla ilişkilidir. Restaurantlar zemin ve 1. katta Kubilay Caddesine ve yapı kütleleri arasında oluşturulan bahçeye bakacak şekilde teraslanmalarla açık-yarı açık- kapalı şekillerde kurgulanmıştır.

Cephe ve malzeme olarak işlev ve formla birlikte minimal etki gösterecek kararlar alınmıştır. Yapı kütlesi beyaz brüt beton, arkadlar ve cephe önlerinde yer alan hareketli ve sabit korten çeliği yapı elemanları ile hem masif kütlelerle hem de girift ve hareketli kütlelerle minimal etki oluşturulmuştur.

Etiketler

Bir cevap yazın