Katılımcı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi Mimari Proje Yarışması

Proje Raporu

Topografyayı Yeniden Düşünmek:
Eğitim Vadisi
İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi
Yenilikçi-Erişilebilir-Sürdürülebilir

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi için ana tasarım kararlarından biri kampüs yapılarının yaşantıyla birlikte kurgulanmasıdır. Peyzajın doğal olarak oluşturduğu vadi yapısı ve eğimli arazi koşullarında olabildiğince düz ayak erişimin bir alle boyunca sağlanması hedeflenmiş, kotlar arası geçişler hem kütleler içinden hem de kütleler arası kurgulanmış amfiler üzerinden sağlanmıştır. Eğitim blokları ve sosyo-kültürel mekanları bütünleştiren bağlayıcı yeşil akslar meydanlar ile buluşmakta ve Acem deresine bağlanan amfilerle öğrenci merkezi-kütüphane-spor mekanları-yurt sosyal bir odak yaratmaktadır. Bu bağlayıcı akslar kampüsün omurgasını oluşturmaktadır. Ana girişten karşılayan meydan, dere boyunca devam eden ana yeşil aks ve eğitim yapılarının ön meydanı ile buluşmakta, amfiler ile alleye bağlanmaktadır. Eğitim bloklarının arasında kalan alle öğrenci merkezine ulaşırken yer yer amfiler ile dere kıyısındaki rekreasyonel alana akmaktadır. Eğitim blokları üst kotta etkinlik meydanı(çayır) ile buluşur. Mevcut yeşil dokunun devamı olarak topografyaya gömülü tasarlanmış spor yapısı, üzerinde açık spor mekanlarını barındırır. Yapılaşmaya kapalı olan 2030 ada 33 parsel kent-üniversite ortak meydanı olarak tanımlanmış, uygulamalı tarım, açık spor ve festival alanları olarak değerlendirmiştir. Rektörlük de tüm kampüse hakim olacak şekilde konumlanır.

Ulaşım Ve Erişilebilirlik
Kentsel gelişim bölgesi içerisinde olan kampüsün çevresel verileri değerlendirildiğinde kent merkezinden gelen İzmir-Çeşme otoyolunun, Güzelbahçe merkezi ile birleşmesinde kullanılan kara yolu ile kampüse ulaşım sağlanmaktadır. Bu giriş kampüsün ana kapısını oluşturmaktadır.

Ana giriş kapısının kuzey güney yönünde uzayan arazinin tam orta bölgesinde konumlandırılmasıyla kampüs içi erişimde kolaylık sağlanmıştır. Bu güzergâh üzerinde açık otopark alanları ve kampüs içi tüm yapı servis girişleri oluşturulmuştur. 2030 Ada 85 ve 33’ün arasından kamuya ait olan 370 m.’lik mevcut kamu yolu araç sirkülasyonunda değerlendirilmiştir. Kent merkezinden gelen araçların Güzelbahçe merkezde birleşmesiyle, bu bölgeden kampüse ulaşacaklar için ESHOT ring hattı ve durakları önerilmiştir. Öğrenci servis durakları dersliklere yakın konumlandırılmıştır. Böylece ESHOT ile gelen öğrenciler, kampüs ring hattı üzerinde olan meydanlar ile dersliklere rahatlıkla ulaşabileceği gibi, şahsi araç ile gelenler ring hattı boyunca önerilen açık otopark ve eğitim bölgesindeki düz ayak alle altında yer alan kapalı otoparklar ile dersliklere ulaşabilecektir. Açık ve kapalı otoparklar, fakülteler, spor tesisi, öğrenci merkezi, kütüphane, yurt gibi tüm birimlere yönelik gece-gündüz kullanıma imkan vermektedir. Ayrıca kampüse batıdan ve güneyden olmak üzere iki giriş kapısı daha önerilmiştir. Batı girişi rektörlük girişi olarak tanımlanmıştır.

Güzelbahçe merkezden gelen ESHOT ring sistemi paralelinde tanımlanmış bisiklet ve yaya yaya yolu ile kampüse erişim sağlanmaktadır. Eğitim blokları ile düz ayak erişim sağlayan alle amfiler ile Acem deresine, oradan da köprüler ile derenin karşı kıyısına bağlanmaktadır. Dere koridoru boyunca kesintisiz yaya erişimi ve bisiklet kullanımı tasarımda dikkate alınmıştır. Ring hattı boyunca bisiklet hattı kampüsü dolaşmaktadır.

 

Sürdürülebililik- Yeşilin Sürekliliği
Kampüs alanının iklimsel verileri değerlendirildiğinde İzmir’in hâkim rüzgâr yönü güneydoğu ve batıdır. Hâkim rüzgara karşı korunaklı bir alle tasarlanmış, yapıların iç-dış mekan ilişkisinin kurgusunda yeşil teraslar, yeşil çatılar yarı açık alan düzenlemeleriyle sürdürülebilir olduğu kadar dinamik bir kampüs öngörülmüştür. Sürdürülebilir bir kampüs için yerel bitki örtüsünün korunması ve kullanımı tasarımın açık alanlarında sağlanmıştır. Yapıların yönlenmesinde pasif iklim konforu önemsenmiş, derslikler kuzeybatı, güneydoğu yönünde konumlandırılarak enerji verimliliği sağlanmıştır. Kampüsün ana giriş tarafında bulunan İzmir-Çeşme otoyolundan gelen yoğun gürültünün engellenebilmesi için yerel bitkilerin kullanıldığı perdeleme önerilmiştir. Doğal peyzaj yapısına minimum derece zarar verilecek şekilde yapılar yerleştirilmiştir. Kampüs içerisinde giriş ring hattında karşılama meydanı, fakültelerin amfiler ile ulaştığı eğitim meydanı ve etkinlik meydanı yeşilin sürekliliği dikkate alınarak tasarlanmıştır. Meydanlar, yapılar ile peyzajın iç içe geçmesini sağlamaktadır. Acem Deresinin rehabilitasyon ile dere koridoru boyunca rekreasyona yönelik açık mekan düzenlemeleri yapılmıştır. Kampüs ana girişinin batısında yer alan 2030 ada 33 parsel kentli ve üniversitelilerin bir araya gelebilecek şekilde kurgulanmıştır. Aynı zamanda parsel uygulamalı bilimlere hizmet edebilecek tarım alanları yer almaktadır.

Yerleşim Kararları Ve Kütle Şekillenmesi
Arazinin morfolojik yapısına uyumda, sık ağaçlık alanlara dokunmayan bir yapısal yerleşim için Acem deresinin geçtiği alan bir vadi olarak yorumlanmıştır. Acem deresi boyunca kurgulanan ana yeşil aks rekreasyon, yapılaşmanın mümkün olmadığı fay hattı bölgeleri ise bağlayıcı yeşil akslar olarak tanımlanmıştır. Aksların sınırladığı alan eğitim zonunu oluşturmaktadır. Dere koridoru ve eğitim bloklarından gelen alle arasında kalan öğrenci merkezi, karşısında bulunan kütüphane, çayır alanı ile ilişkili konumlanmış spor alanı 7/24 yaşayan bir odak oluşturmaktadır. Yurt bölgesinin bu sosyal odağa kolay erişimi önemsenmiştir. Rektörlük tüm alana hakim bir konumdadır. Kent ve üniversite ilişkisi açısından 2030 ada 33 parselde ortak bir meydan tanımlanmıştır.

Kütlelerin mekan organizasyonunda deniz yanı sıra dere ve orman manzaraları önemsenmiştir. Öğrenci merkezi, kütüphane, kreş mekânlarında iç mekan yaşantıların dışarı taşması önemsenmiştir. Öğrenci merkezinde üst meydan ve alt meydan amfi ile sağlanmış olup, alt meydan müzik atölyesi ile canlandırılmıştır. Katlar arası görsel ve mekânsal süreklilik yer yer galeri yırtıkları ile sağlanmıştır. Eğitim yapılarında her katta açık, yarı açık ve kapalı teneffüs mekanları düşünülmüştür.

Etiketler

Bir cevap yazın