Katılımcı, İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Proje Alanına Yaklaşım

Yeni yapılacak olan İşletme Fakültesi Binası, kente ve kampüse yeni bir imaj kazandırırken; anlamını çevresindeki yapılarla birlikte bulmalıdır. Proje alanı Tarihi Karakol, Süleyman Seba Caddesi, Tarihi Silahhane, yerleşke yemekhanesi ve konservatuvar yapıları ile çevrelenmiş durumdadır. Tarihi Karakol Binası mevcut haliyle İşletme Fakültesi’nin birtakım fonksiyonlarını barındırmaktadır ve öğrencilerin aktif olarak kullandıkları, mekansal hafızada yer etmiş bir mekandır. Tasarımın ana hedeflerinden birisi bina kullanıcılarının yakın çevre ile mevcut durumda oldukça zayıf olan bağlantılarını güçlendirmek, zemin dolaşımını kampüs ölçeğinde ele almak ve kullanıcıların okullarına karşı besledikleri aidiyet duygusunu geliştirmektir.

Açık Yeşil Alanların Sürekliliği

Proje, arazinin iki farklı kotuna yerleşerek üst ve alt zemin kullanımına olanak sağlar. Giriş Süleyman Seba Caddesi üzerinden 55.63 kotundan alınmıştır. Ağaç rölövesinde 10 numara ile gösterilen tilia cordata ile 7,8,9,15,16,17,18,19 numaralı ağaçlar ana girişin olduğu bu kotta korunarak tarihi karakolun bahçe kotu (60.13) ile yeni yapının 55.63 kotu arasındaki kot farkı doğal eğimli bir yeşil alan olarak değerlendirilmiş; açık alan sürekliliği sağlanmıştır.

Yaya Erişimi

Kampüsün güvenlik senaryosuna yapılan öneri güvenliğin kampüs girişlerinde sağlanması ve bina girişlerinin serbestleştirilmesi yönündedir. 55.63 kotunda oluşturulan üst zeminle fakülte girişinden Suny Derslik Binası ve Yemekhane Binası’na kadar aynı kotta açık ve kapalı mekan ayrımı olmadan serbest bir sosyal alan oluşturulmuştur. Bu katta giriş birimi, serbest çalışma alanları, kafeterya (servis alanı kapalı olarak çözülüp, serbest dolaşım alanları kafeteryanın bir parçası olarak kurgulanmıştır) ile konferans salonu ve fuayesi bulunmaktadır.

Dersler dışında vakit geçirilecek mekanların bu kotta çözülmesi; binanın, bölüm dışından gelecek olan öğrenciler tarafından da aktif kullanımını teşvik etmektedir. Zemindeki galeriden alt zemine ulaşılır. Zemindeki serbest dolaşım senaryosu İşletme Fakültesi’nin çevresindeki binalarla olan sınırlarını eriterek multidisipliner bir öğrenme ortamı oluşturur. Zemin katta gerekli olan yerlerde masif yüzeyler kullanmanın haricinde tüm yüzeyleri açılabilir, dönüşebilir şeffaf yüzeyler olarak tasarlamak; iklimin elverişli olduğu zamanlarda bu yüzeylerin açılarak zemin kotunun bahçe ile iç içe, oldukça serbest, yarı açık bir mekan haline dönüşmesini sağlar.

Bu katta giriş birimi, serbest çalışma alanları, kafeterya (servis alanı kapalı olarak çözülüp, serbest dolaşım alanları kafeteryanın bir parçası olarak kurgulanmıştır) ile konferans salonu ve fuayesi bulunmaktadır. Dersler dışında vakit geçirilecek mekanların bu kotta çözülmesi; binanın, bölüm dışından gelecek olan öğrenciler tarafından da aktif kullanımını teşvik etmektedir. Zemindeki galeriden alt zemine ulaşılır.

Karakol -Yeni Bina Bağlantısı

Tarihi yapının varlığı, yeni yapının kütle-mekan kurgusunda önemli bir rol oynar. Ders alanları hem tarihi karakol binasında hem de yeni yapıda dengeli bir şekilde dağıtılarak iki yapının bir bütün olarak çalışması, yeni yapı kadar tarihi binanın da öğrencilerin vakit geçirdiği, deneyimlediği mekanlar olarak sürdürülmesi hedeflenmiştir.

Tarihi Karakol Binası’nın Maçka Caddesi’ndeki portikli anıtsal girişinden başlayan sirkülasyon hattı uzayarak yeni yapıda amfilerin önüne bağlanır ve yapıyı yararak kuzeydoğu cephesinden dışarı çıkar. Bu cepheden bakıldığında tarihi binanın varlığı yeni bina üzerinden okunabilir. Tarihi binanın yeni binaya bağlandığı noktada, cephedeki amfi yön değiştirerek köprüden gelen aksı 1. kattaki ana galeriye bağlar. Amfinin bağlandığı boşluk, kulüp odalarıyla birlikte bir etkileşim alanına dönüşür.

Tarihi Binaya Yüzünü Dönmek

Yapının güneybatı cephesi Tarihi Karakol Binası’na, Maçka Parkı’na ve Kabataş yönünde İstanbul Boğazı’na yüzünü dönen niteliğiyle şeffaflaşmakta; manzarayı izleyerek dinlenme, çalışma, sosyalleşme gibi farklı kullanımlara olanak sağlamaktadır. Bu amfi merdivenler aynı zamanda binanın ana sirkülasyon hattı olarak sık kullanılan bir yerdir, bu durum etkileşim ve karşılaşma potansiyellerini artırır.

Derslikler ve Amfiler

Kuzeybatı cephesinde (yemekhane cephesi) 2. kattan başlayarak 200 ve 280 m2’lik amfiler yerleştirilmiştir. Bu sayede büyük hacimli bu derslikler her kata dengeli olarak dağıtılmış ve statik açıdan da sağlıklı bir biçimde çözülmüştür. Laboratuvarlar ve derslikler düşey öğrenme platformunun çevresinde, tarihi yapıya bakan cephede kurgulanmıştır.

Öğretim Üyeleri Odaları

Öğretim üyeleri odaları, yapının kuzeydoğu cephesinde kendi içinde kompakt bir biçimde çözülürken ana galeri ve ortak sosyal alanlarla da doğrudan ilişki içerisindedir. Yapıda kat yüksekliği 5.60 m olarak belirlenmiş, akademisyen odaları 2.80 m kat yüksekliğinde ara kotlarla çözümlenmiştir. Bu sayede kente dönük cephede kütle yüksekliği azaltılarak kentle ölçekli bir ilişki kurulmuş ve teras alanı kazanılmıştır.

İdari Birimler ve Enstitü

Kendine ait daha formal bir girişi ve kullanımı bulunması sebebiyle Karakol binasının Maçka Parkına bakan tarafında çözümlenmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın