Katılımcı, İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

MIMARI RAPOR

“Kendi içerisinde bu kadar yalıtılmış hacimler nasıl olurda üretim için
bir araya gelebilir?”
R. Sennett

Üniversite kavramı, yapısı kentin gelişen odaklarıyla birlikte onunla var olan birbirini tetikleyen bir hale gelmiştir. Bu noktada kent, kentli ve üniversite yapısı birbirinden bağımsız düşünülemeyeceği gibi kendi dinamiklerini de göz ardı etmemek gerekmektedir. Bu aradalık hali kenti ve mekanı yeniden düşünmeyi, bunları düşünürken bu iki boyutlu düzlemin aslında üçüncü boyutunda ara kesitini yeniden tasarlanması fikrini doğurmuştur.

Mevcut arsa ve bina girdilerine bakıldığında sorunlu görülen tavırlar, yaklaşımlar dikkate alınıp bu sorunlara, ara kesit kavramı üzerinden çözümler üretilmiştir. Buradan hareketle arazinin konumu gereği sahip olduğu elverişli alan yeniden ele alınarak kentsel ölçekten mimari salt mekana kadar çözüm önerileri sunulmuştur.

Arazinin hemen yakınında bulunan Maçka Parkı, İ.T.Ü.’ nün diğer bölümleri, Beşiktaş İskele ve Osmanbey bölgelerine yakınlığı ile bölgenin gece gündüz işler hale gelmesi kent için çalışan bir koridor olması bu sayede kenti, kentliyi bu alandan soyutlamadan bir arada çalıştırmak hedeflenmiştir. Bu elverişli arazide kentsel ölçekten alınan kararlar doğrultusunda yerleşke sınırları ve kentin belirli noktalarını kapsayan alanlardan başlayan bisiklet rotaları önerilerek, daha konforlu ve sağlıklı bir ulaşım ağı oluşturmak hedeflenmiştir. Maçka Parkı’ndan başlayan ve kütle içerisine entegrasyonu sağlanan yeşil bir koridor oluşturmak amaçlanmıştır. Bu sayede mevcutta bulunan atıl yeşil alanların aksine öğrenciler ve kentli ile iç içe yeşil alanlar oluşturmak hedeflenmiştir. Verilen karalar doğrultusunda tasarımı destekleyen omurgası olan iki adet koridor oluşturulmuştur.

‘ARA’DA OLMAK’

Alınan kararlar ve ihtiyaç programı doğrultusunda ara kesit kavramı üzerinden yeni bir hayat önerilmiştir. Ara kesit kavramı ile tasarıma başlanırken arazinin kent ile olan arası, kentlinin üniversiteli ilen olan arası ve üniversite yapısının kendi iç tavrı ile oluşturduğu hacim de bir ara hayatı öngörülmüştür. Mevcutta arazide bulunan istinat duvarı kaldırılarak iki kütle arasında yeni bir hayat öngörülmüştür. Bu hayatta eğimle birlikte açık ve yarı açık katmanlar, teraslar oluşturularak sosyal alanı besleyecek donatılar tasarlanmıştır. Bu donatılar sayesinde sınıfların, dersliklerin laboratuvarların bu alana açılması kent ile birleşmesi öngörülmüştür. Bu ara hayat kütle içerisinde belli noktalarda teraslar oluşturarak kullanıcıya keyifli maceralar sunması hedeflenmiştir.

Mekansal örgütlenme açısından mekanların kurgulanması ara kesit kavramı üzerinden oluşturulmuştur. Zemin kat kurgusu esnek ve geçirgen olması hedeflenmiştir. Bu sayede zemin kat hacminin etkinliklere, toplantı ve kulüp çalışmalarına hizmet etmesi amaçlamıştır. Üst kotlarda bu kurgu yerini özel mekanlara ve dersliklere bırakmıştır. Bu noktada üretilen mekanlar ile yenilikçi ve esnek olması hedeflenmiştir. Üretilen mekanların zaman ve eylem arakesitinde dönüşebilmesi bu sayede farklı kullanıcılara hizmet edebilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda her mekanı iki boyut kavramı üzerinden üretmek yerine, onu çevreleyen duvarla yarattığı hacimler aracılığıyla üretim yapılmıştır.

Kütle kurgusuna yön veren bir diğer unsur ise tarihi yapı olmuştur. Bu noktada tarihi yapıya saygılı ve onunla birlikte üretime gidilmiştir. Ona müdahale etmek yerine müdahil olma yolu tercih edilmiştir. Alınan karar doğrultusunda kütleye mevcut giriş kotundan yeni bir köprü tasarımı ile giriş sağlanmıştır. Köprü bağlantı kotunda öğrencilerinde kullanımına uygun ve esnek mekanlar üretilmiştir. Üst kot kullanımı Dekanlık ve İşletme Enstitüsü’ne bırakılmıştır. Genel olarak gabari ile bakıldığında Silahhane ve Karakol yapısının arasında kalma kararı ile araziye yeni bir boyut kazandırmak amaçlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın