Katılımcı, İnegöl Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

Proje Raporu

KENTSEL KARARLAR:

İnegöl Belediyesi hizmet binası tasarımına başlarken yaptığımız analizlerde gördük ki seçilen arazi, birçok kent odağının tam ortasında yer alması ile avantajlı olmasına rağmen tüm bu odaklara yaklaşımın çözümlenmesi açısından düşündürücü birçok parametreyi de bünyesinde barındırmaktadır.

Adnan Menderes Bulvarı ana arter olarak ana giriş kararını kolaylaştırsa da doğusunda Heykel Parkı ve Kuğulu Park, güneyindeki Hikmet Şahin Kültür Parkı ve okullar araziyi önemli bir odak haline getirmekte ve tüm bu öğelere önemli bir geçirgenlik noktası oluşturma gerekliliğini gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla sadece bir “Belediye Binası” tasarlamak düşüncesinden uzaklaşılmalı ve kendi iç odaklarıyla “kent içinde yaşayan ve yaşatan” aynı zamanda diğer odaklara da yönlenmeyi kolaylaştıran ve kentle birlikte hareket edebilen mekanlar kurgusu oluşturulmalıydı.

Bu düşünceden hareketle Grafik 1’de de anlatıldığı gibi Adnan Menderes Bulvarı, Başaran Sokak ve Dr. Ahmet Ufuk Tokcan Sokak ile Kuğulu Park Sokak arasında geçişler sağlayan yollar ile bu yol akslarının kesişiminden doğan arazi içi “odak noktaları” oluşturuldu. Yollar oluşturulurken çıkış noktası olarak kaldırımla bütünleşme ve kentliyi belediyesine avlusuna engelsiz ve doğal akışında dahil edebilme düşüncesi göz önünde bulunduruldu. Böylelikle belediyenin bir “Bina” değil, bir yaşam alanı olarak algılanması hedeflenmektedir. Bu geçiş yollarında belirlenen odak noktalarına yüklenecek görevler de aynı derecede önem taşıyacaktı. Bu kararlar da kentli sirkülasyonu, sosyal ve psikolojik veriler göz önünde bulundurularak verildi. Adnan Menderes Bulvarı’na yakın ve ortada olan odak noktasına belediye binasının merkez iç avlusu yerleştirildi. Doğu cephesi odaklarında Heykel Parkı ve Kuğulu Park sosyal alanlarına yakınlığı dolayısı ile çok amaçlı salon ve kafe/restoran blokları oluşturuldu. İhtiyaç programında istenen diğer bir mekan olan kreş binası da arazinin diğer odak noktalarına nispeten sirkülasyon ve yoğunluğun daha az olduğu güney batı odağında kurgulandı.

Belediye binası ana girişi bulvar tarafına, aynı aksı takip eden başkanlık girişi daha sakin ve rahat kullanım imkanı veren güneydeki Başaran Sokak’a birbirini tamamlayacak ve karşılıklı geçirgenlik sağlayacak şekilde konumlandırıldı. Restoran ve kafe bloğu da hem belediye kullanıcıları hem de kentlilerin Park Caddesi’nden rahatça ulaşabilecekleri şekilde bulunduğu odağın her iki tarafından da rahatça ulaşılabilecek şekilde çift girişli olarak tasarlandı. Yine aynı yöne bakan çok amaçlı salon girişi kent etkinlik alanı ile parkların sosyal kullanım alanlarının bütünleştirilmesi kullanımda süreklilik sağlanabilmesi amaçlandı.

Tüm bunlar sağlanırken mevcut ağaçlara en az şekilde dokunmak ve kentin ve şehrin kimliği oluşturan yeşil algısını arttırmak amaçlandı. Dolayısı ile mevcut ağaçların birçok noktada sert zemin ile kesişmesi problem olarak görülmeyip arazideki ikinci bir geçirgenlik olgusunun sert zemin + yeşil alan ile oluşturulması hedeflendi.

BİNA KURGUSU:

Belediye ana binası, bina çekirdek çözümü ve merkezi, belirlenen odak noktasında olacak şekilde tasarlanmaya başlandı. Adnan Menderes Bulvarı’nın yeşil ağırlıklı siluetinde çevre binaların neredeyse kaybolması göz önünde bulundurularak belediye binasının yüksekliği ve kütle algısı yoldan uzaklaştırılarak arazinin orta kısmına doğru kaydırılmış ve bina kendi içinde avlular oluşturularak kütle algısı hafifletilmiştir.

Merkez iç avlunun kenarlarında, köşe ve ortasında olmak üzere 3 ayrı noktada çekirdek çözümü sağlanmıştır. İç avluya paralel iki koridor çözümü ile hem kullanıcı yönlendirilmesi hem tüm mekanların doğal ışık ve hava alması kolaylaştırılmış, hem de iç avlular oluşturularak yeşili bina içine alıp mevcut ağaçların da korunması sağlanmıştır.

Bina zemin+3 normal kat olacak şekilde h=18.50m de çözümlenmiştir. İstenilen ihtiyaç programına uygun olarak müdürlükler arası bir hiyerarşi oluşturulup, uygun görülen katlarda çözümlenmiştir. (Grafik 2)
Belediye meclis birimine hem dışarıdan hem de bina içinden ulaşım sağlanmıştır. Konumu itibari ile çekirdeğin aktif kullanımına da olanak sağlamaktadır. Aynı şekilde başkanlık katının da ortada bulunan çekirdekle bağlantısı dolayısı ile tüm müdürlüklere kolay ulaşım sağlanması hedeflenmiştir.

Bina genel kurgusunda iç avlu ve yapının kolları olan paralel koridorlar ve odaların yerleşim kararları ile doğrudan dış çevre ile iletişim sağlanarak, doğal havalandırma, ışık ve iklimlendirmede en fazla faydayı sağlayabilmek amaçlanmıştır.

Bina girişlerinin açıldığı tek merkez olan iç avlu ve çevreleyen çekirdek çözümleri ile sirkülasyon algısını kolaylaştırmak hedeflenmiştir.

İç avlu boşluğunda normal katlarda sağlanan köprülü geçişler hem işlevsel sirkülasyon hem de estetik açıdan fayda sağlamak için tasarlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın