Katılımcı, İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması

Katılımcı, İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması

PROJE RAPORU

İzmit Körfezi’nin doğu kıyısında, Marmara Bölgesi’nin Çatalca-Kocaeli bölümünde yer almakta olan İzmit ilçesi, bölgenin önemli bir tarihi, ekonomik ve kültürel merkezidir.  Yarışma konusu dahilindeki kuzeyden güneye, yaklaşık 260 metre olan Fethiye Caddesi, bölgenin ana yaya arterlerinden biri olup, günün büyük bölümü canlı/hareketlidir ve aynı zamanda önemli bir çekim alanıdır. Caddenin kentsel tasarımı ile hareketli bir sokak sistemi ve ikonik bir kentsel bölge yaratmak hedeflemektedir.

Öneri plan sistematik bir yaklaşım ile Fethiye Caddesi’nin sokak karakterinin daha değerli hale getirilmekte ve alanın kültürel ve yerel kimliğine katkı sağlamaktadır. Tasarım şeması, yarışma sınırı içindeki kamusal alanları dönüştürmek için bir katalizör görevi görmektedir. Yeniden tasarlanan cadde ve kılcal sokaklar kentsel doku içinde yaşam alanları haline gelirken, tekrar yapılanma ile alanın genel imajı ve yapısı iyileştirilmektedir. Proje, yeni oturma alanları, yaya dostu üst örtü elemanları,  yeni döşeme kaplamaları ve bitkisel alanlar önermektedir. Yayalar için sirkülasyon alanları düzenlenirken, cadde üst örtülerle benzersiz bir karaktere bürünmektedir. Ayrıca cadde ve sokaklarda yeni ağaçların dikilmesi ve yeşil alanların arttırılması ön görülmektedir.

Tasarım stratejisi beş ana katmandan oluşmaktadır:

1- Üst Örtüler – Özellikle yaz ayları ihtiyaç duyulan gölgeyi sağlayacak ve kışın yağmurdan koruyacak corten steelden yapılmış, farklı boyutlarda ve yüksekliklerde tekrar eden yapılardan oluşmaktadırlar. Daire şeklindeki strüktürler ayrıca yağmur suyunu toplayacak ve ileride kullanmak üzere yeraltı tanklarına yönlendirmektedirler. Ayrıca, gölge elemanları kamusal alana karakter vererek yeni mekansal deneyimler yaratmaktadır.

2- Oturma Üniteleri – Önerilen daire şeklindeki elemanlar, kentsel alana dahil edilerek insanların dinleneme ve mola ihtiyaçlarının giderilmesi düşünülmüştür. Hafifçe yuvarlatılmış enine kesit, toprak taşıyabilecek bir bitkisel hazne oluşturmaktadır. Modüllerin birbirleriyle birleşmesi, aralarındaki zikzak benzeri eklemler ile sağlanır.

3- Döşeme kaplaması – Rastgele serpiştirilmiş, farklı tonlarda ve tekstürlerde daire formunda cadde boyunca zeminde önerilmiştir. Üst örtülerin ve oturma birimlerinin biçimi ile uyumlu geometri seçilmiş, böylelikle dil birliği sağlanmıştır. Çeşit olarak doğal malzemeler olan olarak granit, bazalt ve limestone seçilmiştir.

4- Ağaçlar ve Yeşil Alanlar – Bölgeye özgü sokak ağaçlarından oluşan bir kentsel yeşil koridor oluşturulması amaçlanmıştır. Yarışma sınırı çevresinde binalar arasında kalan boşluklarda cep parkları düşünülerek kentlinin nefes alabileceği yeşil alanlar oluşturulmuştur.

5- Deniz Bağlantısı – Kuzey-güney boyunca yaya bağlantıları ve üst geçitlerle caddenin sahile bağlantı sağlanacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın