Katılımcı, Evka 3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Yarışması

PROJE RAPORU

KONSEPT

Projenin çıkış noktası hem düşeyde hem yatayda farklı fonksiyonların kesişiminden yola çıkarak bir “ara yüz” oluşturmaktır. Ulaşım, sirkülasyon akış gibi kavramların bünyesinde barındırdığı hareketten yola çıkılarak. Kolaylıkla kaosa yol açabilecek işlevler dizgisi, sakin ve net düzlemsel çözümlerle sınırlandırılmıştır.

SORUNLAR

  • Konut alanlarının parka ile ilişkisinin kesilmesi
  • Alandaki kot farklılıklarının otobüs peronlarına ulaşımı engellemesi
  • Otobüs peronlarının konumu ve trafik yoğunluğu


Çözüm Önerisi

  • Benzin istasyonu nedeni ile kesintiye uğrayan parkın doğu yönünde uzatılması
  • Genişletilen parka fonksiyonları taşıyacak kentsel “saçak ve platformların bağlanması
  • Dükkanların, çok amaçlı salonların ve kafelerin aktarma istasyonu ile bağlantılı çözülmesi
  • Aktarma istasyonun Metro çıkışı ile aynı kotta çözülmesi
  • Otobüs giriş çıkışlarının yaya kullanımından uzaklaştırılarak yola yakınlaştırılması


Ulaşım Kararları

Alana ulaşım ana aks olarak kabul edilen kuzey yönündeki 116. Sokaktan ulaşılan bir kent meydanından yapılır. Kuzeyde yer alan kısım konut alanları ile yeşil park alanları arasında bir geçitle birleşmektedir. Gösteri Salonu’nun bulunduğu bu kottan da aktarma istasyonuna ulaşmak mümkündür. Kuzey güney yönünde yer alan rampa kotlar arasında geçişe imkan vermektedir Aktarma merkezi otobüs durakları, açık otopark ve kapalı otopark girişi alt kotta metro çıkışı ile aynı düzlemde yer almaktadır. Ayrıca kapalı otoparka metrodan direkt geçiş sağlanmıştır.

Gelecek Kurgusu ve Etaplama

Belediye tarafından şartnamede talep edilen 2. Ve 3. Proje alanlarında parçalı kütle kurgusu işlevlere göre düzenlenmiş, mümkün olan en büyük yeşil alan kullanımı hedeflenmiştir. Avlulu ve farklı kotlara oturan bir tasarım dili önerilmektedir.
Yeşil alan kullanımı tüm binaların arasından kentsel süreklilik gözetilerek geçiler halinde tasarlanmıştır. İleride benzinliğin bu alandan taşınması ile yeşil alan kurgusu tamamlanmış olacaktır.

İşlevsel Yaklaşım

0.00 (+46.00 kotu) Aktarma Merkezi bu kotta konumlandırılmıştır. Metro çıkışlarından aynı kotta otobüs duraklarına ulaşım sağlanmıştır. Bu fonksiyona hizmet edecek kafeler, dükkanlar bu kotta yer alır. Dükkan ve kafeler İzmir güneşinde saçaklar ve avlularla gün boyunca kullanılabilecek şekilde çözülmüştür. Ayrıca konutların yer aldığı kuzey yönünden bir rampa ile bu kottaki aktarma merkezine kolaylıkla ulaşım sağlanmaktadır.

Bunun dışında doğal ışığa kullanımına ihtiyaç duymayan çok amaçlı salonlar ve sergi salonu bulunmaktadır. Bu kottan gösteri merkezine bir bağlantı önerilmiştir. Bodrum katlarda yer alan otoparklara kuzey yönündeki rampa ile ulaşılmaktadır.

+5.00 (+51.00 kotu) Aktarma merkezine bir amfi merdiven ile bağlanan bu kotta parkla doğrudan bağlantılı olacak şekilde gösteri merkezi, atölyeler, çocuk oyun alanları, medyatek ve sosyal kulüpler yer almaktadır. Kuzeydeki konut alanları bu fonksiyonların açıldığı sanat meydanıyla 116. Cadde üzerinden bağlanır.

+9.00/+8.30 kotlarında atölyeler yer almaktadır. Sahne arkasına da bu kottan ulaşılmaktadır.

+11.64 kotunda üst fuaye ve balkon yer almaktadır. Ayrıca bu kotta 2. atölye katı yer alır.

Cephe Düzeni

Metro ulaşımının düşey sirkülasyon sistemi düşey ritmik bir karaktere sahip cephe sistemi ile vurgulamaya çalışılmıştır. Alüminyum güneş kırıcıların tekrar ve tekrar artiküle olarak yarattığı bu cephe biçimlenişi sonsuz bir dinamizmi ve zamansızlığı tanımlar. Gösteri salonunun prestij yapısı olması durumu göz önünde bulundurularak sofita kulesi diğer şeffaf elemanlara tezat olarak masif bırakılmıştır. Ana salonu alt kota bağlayan sirkülasyon elemanı parlak kırmızı metal kaplanarak yükseltilmiş ve kent ölçeğinde simgesel bir kule haline getirilmiştir. Atölyelerde, kafelerde ve iç avlularda cam giydirme cephe sistemleri tercih edilmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın