Katılımcı (Esenler, Havaalanı: Mahalle Evi, Kısa Mola Merkezi ve Yuvamız İstanbul), Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

Katılımcı (Esenler, Havaalanı: Mahalle Evi, Kısa Mola Merkezi ve Yuvamız İstanbul), Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

MAHALLE – KAMUSAL MEKAN

Proje alanı Esenler ilçesinin Havaalanı Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Mahallenin genel dokusunu konut tipolojisi yapıları ve ticari yapılar oluşturmaktadır. Kırım Caddesi, Köyiçi Caddesi ve Atışalanı Caddesinin sınırladığı yarışma alanı okullar bölgesini, ticari alanları ve Esenler Emniyet Müdürlüğünü birbirine bağlayan akslar boyunca konumlanır. Proje alanı, yeşil varlığa sahip fakat bölgenin yeşil ihtiyacını otopark işlevinden kaynaklı karşılayamayan bir alanı tanımlamaktadır.

Proje alanı içerisinde bulunan 11 türde 63 sağlıklı ağaç bulunmaktadır. Mevcut durumda atıl kalan ağaç dokusunun tekrar canlandırılması ve korunması temel hedef olarak belirlenmiştir. Yapılaşmanın erişebileceği alanlar, mevcut ağaç dokusu içerisinde ağaçların izin verdiği sınırlara göre belirlenmiştir. Belirli noktalarda ağaç dokusunun yapıya sızmasına, sınırların kaldırılmasına olanak sağlanmıştır.

Mimari projenin kurgusunda, konumlandığı yerin doğal özelliklerinin belirleyici olması ve mevcut yeşil ile güçlü ilişkiler kurma çabası peyzaj tasarımı ve yerleşim izini belirlemede yardımcı olmuştur. Alandaki mevcut bitkisel doku korunarak yürüyüş güzergahları üzerinde oturma ve deneyimleme alanları önerilmektedir.

İŞLEVSEL DAĞILIM KARARLARI

Temel kararlar doğrultusunda ana kütle, eğitim ve sosyal işlevler olarak parçalanmış olup aralarındaki geçiş mekanları ana kurguyu oluşturmuştur. Mahalle Evi tek blok, Kısa mola merkezi ve Yuvamız İstanbul birlikte bir blok olarak ayrılmıştır. Kütüphane (öğrenme alanları) fonksiyonu iki yapı arasında dağıtılmış olup geçiş teras aracılığı ile sağlanmıştır ve bağlayıcı işlevi görmüştür.  Kütüphane, grup çalışma alanları ve ortak çalışma alanlarından oluşmaktadır. Ortak çalışma alanları gereksinim halinde  esnek paravanlar ile farklı büyüklüklerdeki grup çalışma alanlarına dönüştürülebilmektedir. Sosyal işlevler (kafeterya, oturma alanları) Mahalle Evi bloğunun zemin kotunda kurgulanmış olup meydana da hizmet etmesi sağlanmıştır.

Kısa Mola Merkezi’nin temel önceliği olan erişilebilirlik kavramı işlevsel dağılımının belirlenmesinde rol oynamıştır ve yarışma alanının merkezi konumunda yer almaktadır.  Engelli eğitim birimleri, açık öğrenme alanları olarak kurgulanmıştır. Geniş ve açık alanlar engelli bireyler için erişimi kolaylaştırmakta ve açık öğrenme alanları uzun dönemli öğrenme eylemini mümkün kılmaktadır.

Eğitim bölgesine komşu olacak şekilde planlanan Yuvamız İstanbul ana çeperden algılanabilirlik ile çocuklar için çekim alanı oluşturulması hedeflenilmiştir. Çocuk oyun alanları, çocuklara zihinsel ve bedensel kabiliyetlerini geliştirme ve sosyal davranışla rını destekleme olanağı sunmaktadır. Proje içerisinde çocuk oyun alanları duyu bahçesi ile birlikte kurgulanmış olup dairesel formdan oluşan bir oyun yolu olarak tasarlanmıştır. Oyun alanının tüm kullanıcılar için bariyersiz  olarak tasarlanması rampalı oyun yolu ve yürüme yüzeyleri ile sağlanmıştır. Zıtlık oluşturan oyun ve yürüme yolu kaplamaları, engellilere de oyun alanını iyi bir şekilde kullanmalarını ve yönlenmelerini mümkün kılmaktadır.

Planlardan da izlenebileceği gibi, yapıya toplayıcı saçak altından ulaşılır. Bu saçağın izdüşümü mahallenin kesişim noktası olup alanda meydan niteliği taşımaktadır. Meydan, yerleşkenin mahalleye açıldığı sosyal odak olarak da tanımlanabilir; mahalle etkinliklerinden, açık alanda öğrenme ve fiziksel aktivite işlevleri için de kullanılabilir. İşlevsel dağılımın okunaklılığı sisteme her seferinde yeniden dahil olan kullanıcıya olduğu kadar, mahalleliye de kolay iletişim kurma imkanı sunar.

Etiketler

Bir cevap yazın