Katılımcı, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bizimköy Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bizimköy Mimari Proje Yarışması

MİMARİ PROJE RAPORU

Tasarım ilkeleri

1) İşlevsel kararlar:

Hasta açısından…. Projenin ana amacının psikolojik rahatsızlık yaşayan hastaların ‘’dönemsel olarak rahatsızlık’’ yaşadıklarını unutmamak. Onları en başta kendilerine verebilecekleri zararlardan korumak, hasta mahremiyetini düşünerek, topluma yeniden adaptasyonunu sağlamak. Toplumun hastaya bakış açısını değiştirmek.

Hasta yakını açısından…. Hasta yakınlarının da büyük bir moral zorluk yaşadıklarını unutmayan, hastaneye emanet ettikleri yakınlarının doğal ve iyi düşünülmüş bir yaşam alanında olduklarını bilmelerini sağlamak.

Çalışanlar açısından…. Doktor hemşire ya da diğer çalışanların konfor şartlarının sağlanması, sosyal ve kültürel alanlarla desteklenmesi.

Eğitimsel açıdan…. Araştırma hastanesi olması sıfatıyla eğitim alan öğrenci, asistanlar için gözlem, deneyim ve eğitici işlevler oluşturmak.

Çevre açısından…. Arazinin çevreye verdiği doğal etki değiştirmeden korumak. Semtlinin araziyi kullanması sağlamak .

– Yukarıda belirttiğimiz ilkeler doğrultusunda Psikiyatri Kliniklerin de Akut veya Akut sonrası için açık alan kullanımlarında güvenlik duvarı hiç kullanılmamış, kontrollü iç avlu sistemi tercih edilmiştir. Hasta yatak koridorlarında odalar tek taraflı kullanılmış diğer oda kapısı karşı yüzeyleri tamamen şeffaflaştırılarak, oda çıkışında ilk algılananın koridor duvarı değil iç avlu ve peyzaj (doğa – gün ışığı) olması sağlanmıştır.

– Genel anlamda yeni tasarlanan klinik ve ilgili bloklarda az katlı (Hasta blokları 3 kat – Poliklinik 4 kat olarak planlanmıştır) köşesiz yumuşak formlar seçilmiş, yorucu olmayan sade cephe hareketleri ve bakım gerektirmeyen metal cephe kaplamaları kullanılmıştır.

– Klinik ve hasta bloklarında bodrum kat düşünülmemiş, Taze hava kanallı santralli havalandırma sistemi ve VRV iklimlendirme sistemi düşünülmüş ve çatıya konulmuştur. Çatı görsel amaçlı hafifi çelik bir pergola ile perdelenmiştir.

– Hasta odalarına giriş de banyo-antre klasik sistemi tercih edilmemiş, ara koridor olmaksızın kapı açılır açılmaz odaya girilmesi sağlanmıştır. Bu planlama kararı ile oda içinde tehlike oluşturabilecek dış köşe duvarı oluşmamakta ve oda giriş kapısında bulunan pencere gözlemi sırasında oda içinde görünmeyen alanların kalmaması sağlanmıştır. Ayrıca Yatay oda aksları ile iç avluyu çevreleyen yapı kalınlığı incelmiş bu da daha çok ağacın korunmasını sağlamıştır.

– Oda iç kullanımında tüm mobilyalar sabit olarak düşünülmüş, bu amaçla kullanılan yapılar için üretilmiş; plastik esaslı malzemeden yapılan kolay temizlenebilir, yuvarlak köşeli ve sabitlenebilir mobilyalar, özel aydınlatma elemanları seçilmiştir. Hasta oda kapılarında hasta mahremiyetini korumak amaçlı isteğe bağlı açılabilir gözlem cam kapağı planlanmıştır.

2) Arsa verileri kararlar:

– Mevcut ağaç dokusunun maksimum korunması, çok gerekli durumlarda ağaçların arazi içinde nakil edilerek korunması tasarıma yön veren ve bir o kadar da zorlayıcı temel kabulümüz olmuştur.

– Bu ilkeler doğrultusunda yapılarımızın zemininde kalan %5-6 oranında ağaç yine arazi içinde nakledilerek korunmuştur.

– İç avlu kullanımı daha çok ağacın korunmasında avantaj sağlamaktadır.

– Arsa içinde korunması istenen tüm yapılar aslına uygun olarak cephelerinde çok değişiklik yapmadan yeni işlevleri ile korunmuştur.

3) Etaplama kararları:

Hastane işlevine devam ederek yeni yapıların uygulanması, beş etaplı bir planlama ile gerçekleşebilir.

– Birinci etap : Hemen yapılabilecek yapılar :

– AMATEM Kadın Kliniği, AMATEM Erkek Kliniği, ÇEMATEM Kliniği, AMATEM Anne – Bebek Kliniği, AMATEM Erkek rehabilitasyon, Erkek Akut Dönem Psikiyatri kliniği, Yemekhane ve Mutfak bloğu, Mescit, Kreş

– İkinci etap : Boşalan Eski AMATEM Bloğu Kütüphane ve cafe olarak yapılabilir. Eski yemekhane ve Mutfak blokları yıkılarak Psikiyatri Kliniklerinin diğer 3 bloğu yapılabilir. Kapalı AMATEM bloğu geçici olarak AMATEM Erkek bölümünde konumlanarak, mevcut binası yıkılarak aynı yerinde yenisi yapılabilir.

– Üçüncü etap : İşlevsiz kalan K1 bloğu, geçici olarak ACİL amaçlı kullanılarak Yeni ACİL bloğu yapılabilir. Aynı etapta, Konferans ve Eğitim salonu bloğu da yapılabilir.

– Dördüncü etap : Eski Erkek Psikiyatri Kliniği, K1, eski polikliniklerin bir kısmı geçici olarak nöroloji ve poliklinik hizmetinde kullanılarak POLİKLİNİK bloğu yapılabilir.

– Beşinci etap : Saha ve Peyzaj düzenlemelerinin yapılması.

4) Planlama Önerilerimiz :

– Psikoterapi Merkezi olarak kullanılması planlanan K1 bloğu Hastanenin genel cephe algısını ve Ana giriş kapısı etkisini olumsuz etkilemesi gerekçesi ile kaldırılmasını önermekteyiz.

– Eğitim ve araştırma amaçlı Araştırma Merkezi (Nöro genetik araştırma vb.) derslik, seminer salonları vb. fonksiyonların arttırılmasını önermekteyiz. Konferans salonu bloğu, yapılacak eklemelerle her iki amaca da hizmet edecek şekilde planlanabilir.

Etiketler

Bir cevap yazın