Katılımcı, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bizimköy Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bizimköy Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

9.7 hektarlık yarışma alanı günümüz koşullarında kent içinde eşine az rastlanır bitki örtüsüne sahiptir. 15 ile 20 metre yüksekliğine ulaşan sık ağaçların oluşturduğu doku tek başına Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi arazini eşsiz kılmaktadır.

Bu anlamda önerilen projenin önceliği de alana ve ağaçlara sonsuz saygı duymak ve koruma özeni göstermek olmuştur. Yapılaşma önerisinde ağaçların geniş taçlı ve 15 m yüksekliğe ulaşan dalları arasında iki kattan yüksek yapı inşa etmeme prensibi ile hareket edilmiştir. Alanda bulunan 4 adet korunacak kâgir yapıyı muhafaza ederek; diğer yıkılan binaların yerlerine fonksiyon şemasını sağlayacak yeni binalar tasarlanmış önerilen planlama kapsamında 20 adet ağacın taşınmasını öngörülmüştür.

Alanda 3 ana giriş kapısı bulunmaktadır. Mevcut yol kurgusu mümkün olduğunca korunarak yapılar arasındaki bağlantılar planlanmıştır. Bu şekilde bina dışı müdahalelerde de ağaçların mümkün olduğunca rahatsız edilmemesine özen gösterilmiştir. Bu prensiple oluşturulan planlama ile açık otopark alanları, kapalı otopark alanları, araç yolu, bisiklet yolu ve yaya yolu sirkülasyon ringleri oluşturulmuştur. Böylece hem hasta hem de çalışan kullanımında kontrollü etkileşim alanları tanımlanmıştır.

Bayar Caddesi ve Sinan Ercan Caddesi tarafındaki iki giriş boyunca arazinin dışarıya dönük kullanım senaryosunu gereğince poliklinik birimleri yer almaktadır. Bu birimde ambulans girişi ve tutuklu hasta girişleri yoldan erişime sahip olacak biçimde planlanmıştır. Bayar caddesi tarafındaki ikinci girişte atölye alanları ve devamında etkinlik alanları planlanarak dışarıdan gelecek hastaların kontrollü bir biçimde sosyalleşmesi ön görülmüştür. Böylelikle tedavi süreçlerindeki olanakların arttırılması ve faydalı etkileşimler için imkân verecek bir planlama ile genel kurgunun zenginleştirilmesi amaçlanmıştır.

Program yerleşimi olarak; aktif kullanılacak birimler (acil, poliklinik, atölyeler, psikiyatri vb. fonksiyonlar) ana cadde olan Bayar Caddesi girişlerine yakın olacak şekilde tasarlanmış böylelikle dışarıdan kullanıma dönük yapı gruplarının görece korunaklı planlanması ön görülen yapılar ile dengeli bir ilişki kurması amaçlanmıştır. Yataklı birimler ise arazinin daha korunaklı kısımlarında planlanmış, tedavi süreçlerinin önerilen koşullarda yürütülmesine olanak sağlanması ön görülmüştür.

Önerilen planlamada fonksiyon yoğunluğu sebebiyle öncesinde sahaların bulunduğu açık alana görece yüksek katlı yataklı birimler önerilmiştir.

Bu alan düşük kotta olması nedeni ile ağaçlarla kurduğu ilişkide de proje önceliğine uygun olacak şekilde bir kütle dengesinin kurulmasına olanak vermiştir.

Yataklı birimlerde her birimin kendine ait bahçesi bulunmaktadır. Bahçeler arasındaki sınırları oluşturan duvarlar ayırıcı ögelerden çok bahçelerdeki peyzajı niteleyecek elemanlar olarak planlanmıştır. Bu anlamda duvar doğrusal bir ayırıcıdan çok nişler ve kot oynamaları ile yer yer su elemanları yer yer perma kültür alanları veya hastaların ihtiyaç duyabileceği korunaklı alanları oluşturur.

Etiketler

Bir cevap yazın