Katılımcı, Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Mimari Rapor

Proje arazisinin bulunduğu İzmir Caddesi yoğun betonarme yapılanmasıyla kentlinin nefes alabileceği, keyifli zaman geçireceği mekanlara ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda Belediye binası projesi için kentlinin kullanımına açık, kentlinin keyifli zaman geçirebileceği bir cazibe merkezi önerisi sunulmuştur.

Ana belediye binası kütlesini tek bir blokta toplanarak Garaj caddesine yanaştırılarak araziyi yeşil alan ve sosyal kullanıma sunulmuştur. Kültür merkezi ayrı bir blok olarak tasarlanmıştır. Kültür merkezinin geniş çatısı rampa ve geniş merdivenlerle kullanılması önerilir. Zemin kat ve 1. Kattan verilen girişlerle kentlinin kolay erişilebilirliği amaçlanmaktadır. Ana belediye binası önünde oluşturulan meydana kafeterya, ve yeşil alanlar yerleştirilmiştir. Kafeterya çatısı çimlendirilerek yeşil alana dönüştürülmüş, kentlinin kullanımına açılmıştır.

Ana bina cephelerinde yaşayan duvarlar ve bitkilikler önerilir. Böylelikle güneş etkilerinden binayı koruyarak ısı geri kazanımı sağlanmaktadır. Binanın çatısında oluşturulan güneş paneli saçağı ile güneş enerjisinden maksimum kazanım sağlanması amaçlanır. Güneş panelleri için oluşturulan bu saçağın altına klima dış üniteleri yerleştirilerek görüntü kirliliği minimize edilir.

Taşıyıcı sistem olarak betonarme önerilir. Ana bina üç dilatasyondan oluşur. Meydana yerleştirilen kafeterya, konferans salonu ve bloklar arası geçişlerde çelik sürtüktür önerilir.

Efeler belediyesi hizmet binası mimarı proje önerisinde kullanım kolaylığı sağlayan bir belediye binası ve kentlinin keyif alacağı bir meydan önerisi sunulur.

Etiketler

Bir cevap yazın