Katılımcı, Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Mimari Açıklama Raporu

Tasarım alanı, kentin önemli arterlerinden biri olan İzmir Bulvarı ile Garaj Caddesi üzerinde yer almaktadır. Sahip olduğu bu özellik sayesinde proje alanı, kamusal kullanım açısından çok büyük potansiyeller taşımaktadır. Kentlinin kullanım alışkanlıklarından olan Çay Bahçesi kültürü ve ılıman iklim koşulları düşünüldüğünde içerisinden caddeler arası yaya aksının da sağlandığı bir nevi ŞEHİR BAHÇESİ niteliğinde kamusal paylaşım alanı haline gelmesi amaçlanmıştır. Bu sayede belediye binasının resmiyetinden sıyrılması ve şehrin ortak kullanım alanı haline dönüşmesi öngörülmüştür. Önerilen projenin amacı, yapının sahip olacağı program bileşenlerinin açık ve yarı açık alanlarla ilişkilendirilerek günlük kent hayatı ile ilgili kent kimliğini destekleyecek yeni bir röper noktası oluşturmaktır. Bir belediye binası ve park alanı sunmanın ötesinde kentlinin günlük yaşantısını sosyal ve kültürel kullanımlarla destekleyen, çevresel değerlerle bütünleşik insan odaklı bir KAMUSAL ETKİLEŞİM ALANI kurgulama hedefidir.

Bu amaç doğrultusunda, yerle bütünleşik, yere ait bir bina sunmak için proje alanında halkın kullanımına her daim açık SOSYAL ETKİLEŞİM ALANLARI kurgulanmıştır. Oluşturulan bu SOSYAL ETKİLEŞİM ALANLARI yer yer mekân tanımlarken yer yer farklı aktiviteleri birbirine bağlayan dolaşım boşlukları oluşturmuştur. Bu düşünceler sonucunda form oluşturulmuş ve kullanıcı farklarını destekleyici fonksiyon şeması öngörülmüştür.

Zemin kot da kamusal kullanımı destekleyici ve yönetim ile halkın birinci dereceden ilişki kurabileceği şeffaf yönetim anlayışını destekleyici bir tasarım amacıyla meclis salonu çözülmüştür. Ayrıca bu kotta çok amaçlı salon, konferans salonu, kent belleği sergi salonu ve bunların kullanımı destekleyici ve bağlayıcı amacıyla kafeteryaya yer verilmiştir. Belediyenin fonksiyonlarından biri olan halkla ilişkiler birimi yine kamusal kullanımı destekleme amaçlı olarak zemin kotta yer verilmiştir. Bu fonksiyonları açık ve yarı açık alanlarla beslenmesi sonucu olarak önerilen yaya aksı kuvvetlendirilmiştir.

Kamusal Etkileşim Alanı olarak tanımlanan zemin kat kullanımın da yer alan açık ve yarı açık alanların önerilen endemik bitki bahçeleri ve mevcut ağaç dokusunun korunmasıyla kent bahçesi fikri kuvvetlendirilmiştir.

Binanın sabit kullanıcılarının galeriyle ilişki kurabilmeleri amacıyla yatay ve düşey sirkülasyon galeriye dönük tasarlanmış olup, yer yer bırakılan teraslarla bağı desteklenmiştir.

İkinci, üçüncü ve dördüncü katlarda plan organizasyonu müdürlükler arası ilişki baz alınarak kurgulanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın