Katılımcı, Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Amaçlanan Hedef: Projenin çıkış noktası Jürgen Habermas’ın kamusallığın yapısal dönüşümü görüşü doğrultusunda kamusal alanın yeni bir mekansal karşılığının aranması olmuştur. Kent mekanı, o kentte yaşayan insanlar ve yerel yönetimin en üst düzeyde karşılaştığı etkileşim ile kent dinamiğinin mekanlara taşınmasını sağlamaktadır. Kentlilerin en çok sosyal olarak bir araya geldikleri mekanlar olan kültür ve sosyal mekanların, yerel yönetim fonksiyonlarını barındıran yapılar ile beraber tasarlanarak kentin yeni bir odak noktası elde etmektir.

Proje Alanı Problemleri: Proje alanı kuzeyde garaj caddesi, güneyde İzmir bulvarı ile cephedir. Doğu da ticari alan olarak tanımlanmış ve yükseklik olarak 42,50m belirlenmiş arsa ile komşudur. Batıda ise İzmir Bulvarı cephesinde akaryakıt istasyonu, garaj caddesi cephesinde ise 32,50m yüksekliğindeki öğrenci yurdu ile komşudur. Proje alanının her iki yanındaki komşu parsellerdeki verilmiş olan yüksek emsal ve yükseklik haklarından dolayı proje alanı yüksek iki parsel arasında sıkışmış bir pozisyondadır. Ayrıca batı cephesindeki akaryakıt istasyonunun tanklarından dolayı oluşan 25m’lik yapı yaklaşma mesafesi proje alanını ikiye ayırmaktadır.

Kütle Oluşumu ve Kurgulanması: Proje alanının komşu parsellerindeki yükseklik ve emsal problemlerinden dolayı, doğu cephesindeki 42.50m yükseklik hakkı olan parselden koparak ve İzmir caddesi ana bağlantı kısmı ve garaj caddesi ana bağlantı kısmı olan kısımlardan da koparak proje alanının doğu kısmında bir kent meydanı ve parkı tasarlanmıştır. Bu parkın hemen ortasında iki ayrı kota oturan iki açık avlu tasarlanmıştır. Bu avlılardan kent meydanı ve parkının altında oluşturulan çok amaçlı salonlar, kreş, kütüphane, kent konseyi, kafeler den oluşan bir sosyal odak tasarlanmıştır. Belediye kütlesi ise batı cephesi ve garaj caddesine yaslanarak oluşan kent meydanı ve parkını sararak oluşan yeni odak alanının sınırlarını belirlemektedir. Belediye kütlesinin önünde alt avlulardan kopmuş garaj caddesi ile İzmir Bulvarını bağlayan ve kent meydanı ve parkının sınırlarını çizen bir belediye sokağı tasarlanmış olup belediye kütlesi sergi salonu girişleri, belediye binası girişleri ve başkanlık makam girişleri bu ara sokaktan tasarlanmıştır.

Kent Meydanı: Kent meydanı ve parkı projede tariflendiği gibi yapı ile açık alanların ilişkisini doğrudan kurar. Kentlinin buluşma noktası aynı zamanda yerel yönetiminde kentliyle buluşma noktası olarak ele alınan meydan tümüyle şeffaf cephesi sayesinde yapının içine doğru akar. Bu noktada görsel ve fiziksel erişebilirlik temelde en çok önem verilen kavramlardır. Meydanın tasarımında belirgin bir aktiviteye kullanıcı zorlanmamıştır. Bunun yerine farklı etkinlik ve aktivitelerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak tasarım geliştirilmiştir. Parçalar halinde dağıtılan yeşil alan büyük yüzeyin sert zemin alanını azaltırken aynı zamanda ölçeğin insani oranlara çekilmesine de yardımcı olur. İzmir Bulvarının ve garaj caddesinin trafik yoğunluğunu artırmamak için kapalı otopark giriş ve çıkışları İzmir Bulvarının batı yönünde akaryakıt istasyonunun yanına yerleştirilmiştir. Arazinin İzmir Bulvarının doğu cephesindeki az oluşan 2metrelik eğim ise park tasarımında kullanılmıştır.

Mekansal Organizasyon: Belediye binası kütlesi proje alanının yapı yaklaşma mesafeleri doğrultusunda hacim kazanmış olup belediye sokağından cephe almaktadır. Binanın giriş katında sergi salonları, atrium, danışmalar, kentli servis birimleri, vezneler, mali hizmetler müdürlüğü ve zabıta müdürlüğü tasarlanmıştır. Bu birimler yoğun kamu kullanımına açık olduğu için kolay ve direkt erişilebilir olarak tasarlanmıştır. Binanın birinci katında imar ve şehircilik müdürlüğü ve belediye başkan yardımcıları tasarlanmıştır. Her katta kendi katı ile irtibatlı belediye başkan yardımcıları yerleştirilmiştir. Binanın ikinci katında belediye meclisi belediye sokağına doğru bir çıkış olarak tasarlanmış olup halkın temsilini ön plana çıkmaktadır. Binanın son katında başkanlık makamı ve diğer müdürlükler tasarlanmıştır. Müdürlüklerin kendi iş tasarımında açık ofis birimleri şeklinde olan düzenlemeler olmakla birlikte cam panellerle bölünmüş özel çalışma alanları da vardır. Atriuma bakan kısımlarda müdürlüklerin ortak çalışmaları için atriuma bakan toplantı alanları tasarlanmıştır. Her katta müdürlüklerin ortak kullanabileceği kat bahçe ve terasları da tasarlanmıştır.

Malzeme Kararları: Yapı servis kısımları ve bundan çıkan kat döşemelerinin olduğu betonarme kısım ve giriş hacmini örten çelik strüktür olmak üzere iki ana yapısal sistemden oluşmaktadır. Meydana bakan çeperin şeffaflık ilkesinden kaynaklı olarak mümkün olduğunca şeffaf tasarlanmıştır. Bina cepheleri hazır panel cam alüminyum cephe olarak tasarlanmış olup önlerinde güneş kırıcılar tasarlanmıştır.

PEYZAJ MİMARLIĞI RAPORU
Peyzaj projesinin temel hedefi belediye binası ve çevresi ile bütünlük oluşturan ve kent insanının rekreasyonel ihtiyaçlarını giderebileceği doğala yakın mekanların oluşturulmasıdır.
Proje alanının doğusunda ve İzmir Bulvarı üzerinde bulunan mevcut çam, kavak ve manolya ağaçları olduğu gibi korunmuştur.

Proje alanında batıda belediye binası ve doğuda komşu parselde ticari amaçlı yapı olacaktır. Alanda doğala yakın eğim verilerek ve yapraklı-ibreli bitki türleri kullanılarak alanın her mevsim kullanılabilir ve canlı olması amaçlanmıştır. Özellikle alanı çevreleyen sınırlarda ve alan içinde yaprak döken türler tercih edilmiştir. Böylece alanın görsel ve fiziksel olarak çevresinden ayrılması ve alanı çevreleyen yaya yollarında her mevsim konforlu bir kullanım sağlanması hedeflenmiştir. Alanda 3’lü gruplar halinde ve soltier olarak cedrus libani (lübnan sediri) kullanılacaktır. Piramidal ve düzgün gövdeli bu ağaçlar alanda görsel etkileri ve düşey mekan hissini artıracaktır. Sınırlarda karışık olarak kullanılacak acer platonoides (çınar yapraklı akçaağaç),tillia tomentosa (gümüşi ıhlamur)ve robinia pseudoacacia umbraculifera (top akasya) ile alanın sınırlarının belirginleştirilmesi ve gölgeli bir yürüyüş yolu elde edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca alanda soliter olarak magnolia grandiflora (manolya) kullanılması; gerek taç yapısı gerekse yaprak ve çiçekleri ile alana görsel zenginlik katması hedeflenmiştir.

Alanın kuzeyinde ve güneyinde bulunan İzmir Bulvarı ve garaj caddesinden girişlerde bitki kaplarında prunus ceracifera atropupurea (kırmızı sus eriği)kullanılarak alana girişler vurgulanacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın