Katılımcı, Düzce Üniversitesi Gelişim Planı Kentsel Tasarım Yarışması

PROJE RAPORU

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi yerleşim düzeni, topoğrafya ve doğal kaynakların kullanımı, ulaşım, iletişim gibi yapı-insan, yapı-çevre etkileşimleri açılarından, mimarlık ve şehircilik bağlamında ciddi sorunlar içermektedir. Bu sorunlar dikkatlice incelenmiş, doğal kaynaklar araştırılmış ve üniversitenin gerek kendi iç dinamikleri gerekse kamuya dönük yüzü dikkate alınarak; alanın imkanları dahilinde ihtiyaca en iyi cevabı verebilecek bir kampüs tasarımı ortaya konmuştur.

Tasarımın çıkış noktası; yurt birimlerinden başlayıp, kampüsün merkezinden geçen ve yurt birimleri, tüm fakülteler, öğrenci merkezi ve kültür merkezini birbirine bağlayacak; yaya odaklı, engelsiz, sürdürülebilir, bağlayıcı, aynı zamanda buluşma-karşılaşma-geçiş-iletişim gibi birçok paylaşıma hem fakülteler arasında hem de üniversite ile kamu arasında olanak sağlayacak bir ana yaya omurgasıdır.

Hâlihazırda bulunan sağlık adası ve spor adaları, kamuya hizmet veren ve potansiyel barındıran birimler olduğundan batı girişi kamu odaklı giriş ve güney girişi ise yeni yapılacak yol ile birlikte öğrenci merkezli giriş olarak tanımlanmıştır. Kamu odaklı giriş ile gelinen ilk karşılama alanı bir kültür ve etkinlik meydanı olarak tasarlanmış, kamu ile üniversitenin buluşması-iletişimi-alışverişi-paylaşımı hedeflenmiştir. Bu paylaşımın bir ortak zemini olarak ana yaya omurgamız, iletişime ve paylaşıma oldukça elverişli bir ara mekan oluşturmaktadır.

Bu omurganın bir ucunda yurt birimleri bulunurken, omurga boyunca uygulama okulları, eğitim fakültesi, ziraat ve doğa bilimleri fakültesi, sanat ve tasarım fakültesi ve sonunda ilahiyat fakültesi bulunmaktadır. Tam merkezde ise bir yüzü kamuyla ortak bir etkinlik alanına dönük bir yandan da üniversite ile sıkı bir bağ içerisinde bulunan kültür merkezi ve öğrenci merkezi bulunmaktadır.

Alan verileri en iyi şekilde değerlendirilmiş, kampüs yerleşim sorunlarına ulaşım, iletişim, erişilebilirlik, ekoloji, sürdürülebilirlik, etkileşim, karşılaşma, buluşma kavramları ile mimari bir çözüm ortaya konmuştur.

Etiketler

Bir cevap yazın