Katılımcı (DODOFIS), Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı (DODOFIS), Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

KONUM

Mevcut durumda dışa kapalı iş merkezi ve kapalı otopark olarak kullanılan alanda eski yapı bütünü yerine önerilen çarşı, yaşam merkezi ve otopark, içinde bulunduğu tarihi kentsel dokunun ve bağlamın uyumlu bir parçası olarak tasarlanmıştır.

Önerilen yapı; avlu, pasaj, esnaf sokağı, topoğrafya ve teras gibi geleneksel ve tarihi mimari mekan ve öğeleri kendi içinde uyumlu ve birbirini besleyecek şekilde ihtiva eder. Proje alanı, oluşturulan ara mekanlar ile ticaret alanının cazibesi arttırılarak kent için önemli bir odak noktası haline gelir.

YAPIYA YAKLAŞIM VE YAKIN ÇEVRE İLİŞKİSİ

Proje alanı kentin ana omurgasını teşkil eden Cumhuriyet Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı ve Halk Bahçesi ara kesitinde önemli yaya sirkülasyonuna sahip bir noktada bulunur. Bu noktada Cumhuriyet Meydanı ve peyzajı yapı bütününün görünürlüğünü arttıracak ve yayaları alana ve ilerisindeki Halk Bahçesi’ne yönlendirecek şekilde düzenlenir. Meydanın proje alanına bakan tarafında bulunan ağaçlar meydanın doğusuna taşınır.

Proje alanının kentten algılandığı güneybatı ucundaki alan boşaltılarak burada oluşturulan amfi ve saçak ile Cumhuriyet Meydanı bir bütün olarak düşünülmüş ve kentsel etkinlik alanına dönüşeceği öngörülmüştür.

YAPI KURGUSU

Yapı katı oluşturulan avlu, pasaj ve sokaklar ile bölümlenmiş bir baza üzerinde konumlanan ve iç mekan dış mekan sürekliliğini ön plana koyan kütlelerden oluşturulur. Baza üstü geri çekilmeler ve boşluklar ile oluşturulan teraslar ile yapının kamusallığı arttırılır ve bu çeşitlilik kullanıcılar için farklı vistalar oluşturur. Avlu ortasında tertiplenen cafe kütlesi tek kat olarak düzenlenir ve hem yoğun zemin kat ihtiyaç programına cevap verilmesini sağlar hem avluyu besleyip üst katta da kamusal bir peyzaj alanı oluşmasını sağlar. Bu boşluk çevre kütlelerin avlu boşluğunu ve birbirlerine algılamasını kolaylaştırır. Bu avlu kısmının batı ucundaki yapı girişi olabildiğince genişletilerek buradaki yeşil alanın Muammer Aksoy Parkı ile bütünleşmesi sağlanır.

PROGRAM

Zemin katta hak sahiplerinin dükkanları olabildiğince bir arada oluşturulan pasaj ve esnaf sokağı etrafında yapı içine bakacak konumlandırılmıştır. Muammer Aksoy Parkı’na bakan kısımda daha büyük cafe ve restoranlar yer alır. Alanın PTT tarafındaki kör cephe kısmında et kalınlığı fazla olan ve büyük mağazacılığa olanak tanıyan ve çekim noktası oluşturacak ticaret alanları düzenlenir. Sonuç olarak zemin kat yapı dış çeperine yerleşen ve park ile bütünleşen cafe restoran alanları, iç kısımda yer alan ve çekim noktası oluşturacak büyük mağazalar ve bu ikisi arasındaki sirkülasyondan faydalanacak esnaf sokaklarından oluşur. Yapı güneybatı ucunda oluşturulan kamusal boşluk ve amfi kısmının yanında, bu kamusal alanı besleyecek sergi alanı tertiplenir ve konferans, sinema ve kültür merkezinin girişi bu sergi alanı içinden verilir. Alanın Kentten algılandığı bu kıymetli nokta kültür faaliyetlerine ayrılmış olur.

CEPHE VE YAPI DİLİ

Kütle oryantasyonu ve cephe dili geleneksel Ege ve Akdeniz mimarisini anımsatan ama ticaretin istediği yeni ve modern duruşa da vurgu yapacak şekilde düzenlenir. Zemin katta tarihi dokuyu anımsatan ve dükkan bölümlemelerine göre düzenlenen cephe boşlukları, üst katlarda yerini daha esnek boşluklara bırakır. Kütle içi oluşturulan espaslara büyük cephe boşlukları ile karşılık verilirken mağaza cephelerine denk gelen kısımlarda yine büyüklü küçüklü boşlukları ile cephede dil bütünlüğü sağlanırken iç mekana da raf duvarlarını kaybetmeden doğal ışık alınmış olur. Bu boşlukların bir kısmı ihtiyaca göre vitrin ya da reklam için kullanılabilir.

Etiketler

Bir yanıt yazın