Katılımcı, Danıştay Başkanlığı Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Manço Mimarlık'ın 2008 yılında düzenlenen Danıştay Başkanlığı Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması'na hazırladığı proje

Mimari tasarımında belirleyici unsurlar olarak:

Danıştay’ın en üst karar verici olarak temsil ettiği “yasalar ve onların tüm kişisel ve kurumsal ilişkileri düzenleyen kesin sınırları” kavramını yansıtmak; mimari tasarımda özgünlük kadar enerji etkinliğini de ön plana alarak en ekonomik çözümlerle “yeşil” bir yapı oluşturmak amaçlanmış.

Mimari tasarımın ana fikri olarak:

Ana kitlenin keskin köşeli bir dikdörtgen prizma oluşu, durağan ağırlığı, her türlü dış etkenden koruyan zırhı ile ağırbaşlı ve güçlü bir koruyuculuk duygusu vermesi amaçlanmış. İç mekânlardaki ayrımlamalar, planlamadaki organiklik ve içine köprüler ile iç bahçeler yerleştirilmiş bol ışıklı atrium ile hukuk kararlarının toplumsal, kültürel ve ekonomik değişimlere dönüşerek uyum sağlayabileceği ancak taşıyıcı iskeletin simgelediği ana ilkelerin dışına asla çıkılamayacağı yansıtılmak istenmiş.

Etiketler

Bir cevap yazın