Katılımcı, Çekme Karavan Tasarımı Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması

Katılımcı, Çekme Karavan Tasarımı Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması

Sinan Gören, Sergen Törüsel ve Fatih Bilgin ekibinin, KTO Karatay Üniversitesi tarafından düzenlenen, çekme karavan tasarımını konu alan; serbest, ulusal, tek aşamalı, öğrenci, fikir projesi yarışması için hazırladıkları katılımcı proje.

“37601 RUMUZLU PROJE Bölücü şeffaf ve üretken modüller ile tasarlama fikri jüri tarafından olumlu olarak değerlendirilmiştir. Ancak tasarım aşamasında konsept karavana tam olarak yansıtılamamıştır. Karavanın biçim farklılarının teknik çözümleri paftaya yansıtılamamıştır. Birçok karavanın oluşturulması ile elde edilen kütle başarılı bulunmasına rağmen çevre ile ilişki kuramamıştır. Oy eşitliği ile jüri başkanının oyu geçerli sayılarak beşinci turda elenmiştir.”

KAREVAN

Günümüz karavan tasarımları, genellikle tip olarak üretilmekte ve üreticinin belirlediği standartlar ile sınırlanmakta dolayısıyla kullanıcı bu sınırlar dahilinde bir yaşam alanını deneyimlemektedir. Bundan dolayı karavan, sadece temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilen bir meta olarak kalmaktadır. Karavan bundan daha fazlası olabilir; kullanıcının ihtiyaçlarına göre şekillenen-dönüşen, farklı kullanımlara olanak tanıyan ve kullanıcının kendinden bir şeyler katarak aidiyet hissedeceği bir yaşam alanı. Bu sorun ele alınarak oluşturulan karavan tasarımı; özgünlük, modülerlik, esneklik ve eklemlenme kavramları üzerine yoğunlaşmaktadır. Kullanıcı karavanını kendi ihtiyaçları doğrultusunda oluşturabilir, gerekli gördüğü durumlarda karavanın büyüklüğünü ya da formunu değiştirebilir. Ayrıca farklı bir programa göre karavanda dönüşümler gerçekleştirebilir.

Karavan modülleri, bölücü (ana modül), şeffaf (pencere) ve üretken (güneş paneli) modül olmak üzere üç farklı parça olarak belirlenmiştir. Modüller, paftada detaylandırıldığı üzere, kilitli bir mekanizma ile bir araya gelmektedir. Birleşen modüller arasından, ihtiyaç durumunda istenilen modülün pimi çekilerek ayrışması sağlanabilmektedir. Modüller ayrıca, yatay ve dikey bir şekilde birleşmenin yanında farklı 30 ve 60rnderecelik açılarla birleşerek mekân içerisinde farklı ara yüzlere olanak sağlamaktadır. Modüller hem maliyeti düşürmek hem de ağırlığı azaltmak amacıyla alüminyum malzemeden tercih edilmiştir. Modülün çevresini saran kauçuk malzeme ile de mekân içerisinde ısı ve ses yalıtımı sağlanmaktadır.

Üretken modül güneşe göre açılı konumlanarak en iyi şekilde yararlanabilir. Üretilen enerji yaşam alanında kullanılmak için depolanmaktadır. Toplanan yağmur suyu arındırılıp mutfak ve WC birimlerinde kullanılıp tekrardan toprağa kazandırılır. Açılı konumlanan modüller aynı zamanda mekân içinde hava sirkülasyonunu devam ettirip ferah alan oluşumunu sağlar.

Modüler yapısı sayesinde çok sayıda karavan bir araya gelerek farklı fonksiyonlara cevap verebilir, farklı grupların ortak mekânsal ihtiyaçlarına çözüm üretebilir. Bu bağlamda tasarımın hedefi, güncel karavan yaklaşımlarına yeni bir bakış getirerek farklı ihtiyaçlara cevap verebilmektir; iç mekânda mekânsal düzenlemelerden bir açık alan öğesine, park halinde dikey kullanımdan bir kamp ya da festival alanında ortak mekanların üretimine kadar.

Etiketler

Bir cevap yazın