Katılımcı, Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

Özet:

Kentsel Sit Alanı’nda, dahası, kentin ticari merkezi ile ağırlıklı konut bloklarının kesiştiği bölgede, ayrı bir zon olarak tampon görevi gören Halk Bahçesi, Muammer Aksoy Parkı ve Cumhuriyet Meydanı’nın iskele ve sahil bandı ile bağlantısı da düşünüldüğünde, alanın kentsel boşluk, kamusal alan kavramları bağlamında önemi yadsınamaz. Ancak halihazırda her ne kadar bu üç önemli alan kendi içlerinde işleseler de, birbirleriyle etkileşimleri arasında bir kopukluk olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır. Bu nedenle öneri projenin kentsel ölçekte verilen ana kararının, bu üç alanın olabildiğince bütün olarak çalıştırılması fikri olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda verilen kentsel kararlar şöyle özetlenebilir;

 1. Emniyet Müdürlüğü’nün, alanın mevcut kullanımında İnönü Caddesi yönünde bloke ettiği Lise Caddesi’nin kapatılması ve yalnızca proje alanının servisi ile Emniyet Müdürlüğü otoparkı için kuldesak olarak çözümlenmesine, böylelikle yaya kullanımının rahatlatılmasına,
 2. Fen Lisesi ve Cumhuriyet Meydanı arasında yer alan sokağın Lise Caddesi’nin kapatılması ile kullanım ihtiyacının kalmaması sebebiyle kaldırılmasına, meydanda yer alan Atatürk Heykeli’nin, hem iskele doğrultusunda yaklaşımdaki algısını kuvvetlendirmek, hem de yarışma alanı ile Cumhuriyet Meydanı’nın kesintiye uğramaması amacıyla Fen Lisesi’ne sırtını verecek şekilde yerleştirilmesine, ve bu alanın yeşillendirilerek Atatürk Heykeli’ne bir fon oluşturulmasına, (kaldı ki kent içinde yapılan miting, konser vb. etkinliklerde alan geneli itibariyle bu yönde kullanılmaktadır)
 3. Muammer Aksoy Parkı’nın, Cumhuriyet Bulvarı ve Tarihi Savaş Topu’nun olduğu bölgeden algısının zayıf olduğu, alanda 179 Parsel No.lu binaların blokajına uğradığı düşüncesi ile; Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı da göz önüne alınarak, özellikle 179/8 ve 179/5 No.lu parseldeki binaların yıkılmasına, böylelikle hem Muammer Aksoy Parkı algısının sahil bandı yaklaşımında arttırılmasına, hem de 179/7, 179/6 No.lu parseldeki tarihi nitelikte korunacak yapıların ön plana çıkarılmasına,
 4. Otopark giriş/çıkısının Benzin İstasyonu’nun varlığı düşünülerek Mehmetcik Bulvarı’ndan sağlanmasına, Halk Bahçesi bağlantısına yaya geçitleri yapılarak, alanın mevcut halinde yavaşlatılmış döşeme olan yolda araç trafiğinin biraz daha yavaşlatılmasına karar verilmiştir.

Projede bina ölçeğinde fonksiyon kararlarından öte, kentsel ölçek ile bina ölçeği ara kesitinde kararlar verilmiştir. Verilen bu kararlar özetlenecek olunursa;

 1. Alanda yer alan tarihi ağaçların varlığının, bina cephesinin algısını kapattığı açıkça görülmektedir. Bu bağlamda, binanın park cephesinin bu ağaçlara fon oluşturabilecek yalınlıkta bir yüzey olarak çözümlenmesine; istenilen yüklü program göz önüne alınarak, binanın insan ölçeğinde hafifletilmesi amacıyla bu yüzeyin/kütle cephesinin hafif, geçirgen bir malzeme (mesh cephe panelleri) ile çözümlenmesine,
 2. Çok katmanlı fonksiyonlara sahip bina programının özellikle kültür ve sanat mekanlarının üst kotta bir ‘Kültür Saçağı’ olarak çözümlenerek, kalan fonksiyonların Sokak Kurgusu’nda bu saçaktan kopuk olarak çözümlenmesine, hatta ticari fonksiyonların bulunduğu alt kotlarda binanın kapısının dahi olmamasına,
 3. İstenilen yoğun zemin kat metrekarelerinden, “yalnızca” belediyeye ait birimlerin asma katlı çözümlenerek zemin katın yoğunluğunun azaltılması ve sokak kurgusunun ferahlatılmasına,
 4. Kültür Saçağı ile ticari birimlerin birbirinden koparılması ve kullanıcıların park ile etkileşimlerinin kuvvetlendirilmesi amacıyla, içinde servis barı olan ‘Kent Balkonu’ olarak isimlendirdiğimiz terasın tasarımın en önemli kararlarından biri halinde kurgulanmasına,
 5. Çanakkale’de var olan iş merkezi/hanı kullanım kültürünün (bunlara Reşat Tabak, Pehlivanoğlu İş Merkezi, Nusret Kutlu İş Hanı, Selahi Aksoy, Erdemir, Özer Sağlık Pasajı vb., hatta Aynalı Çarşı ve Tarihi Han’da örnek verilebilir) Öneri Çarşı ve Yaşam Merkezi binası özelinde de devamlılığın sağlanması adına plan kurgusunun, han/pasaj tipolojisine referans verecek kurguda çözümlenmesine, (özellikle 1. kat planında belediyeye ait ticari birimler ofis katı olarak düşünülmüştür),
 6. Kentin ticari fonksiyonlarının Cumhuriyet Bulvarı ve sonrasındaki Çarşı bölgesinde yoğunlaşması sebebiyle özellikle Cumhuriyet Meydanı yaklaşımı girişinin diğer girişlere nazaran daha görkemli bir giriş olarak çözümlenmesine; binanın bu bölümünde mevcut ağaçların bulunduğu alanda ağaçların da içinden çıktığı bir delik tasarlanarak, Cumhuriyet Meydanı ve Muammer Aksoy Parkı’nı izlemeye imkan veren bir bakı/seyir noktası olarak çözümlenmesine,
 7. Kültür Saçağı ve Kent Balkonu olarak adlandırdığımız katların ise bina otoparkı ve göreceli iç mekanda var olan çekirdeklere ek olarak, özellikle sahil aksı, Halk Bahçesi, İnönü Caddesi yönünden (konut bölgelerinden) kullanım yoğunluğu fazla olacağı öngörüsüyle, parkta hafif çelik strüktür ile çözümlenmiş, bir peyzaj ögesi görevi de gören ayrı bir merdiven bağlantısı yapılmasına; kültür ve sanat mekanları için dışarıdan hızlı erişim için düşünülen dikey sirkülasyon elemanının, sinema fuayesi ve programa ek çatı kotunda tasarlanan açık hava sineması için de ayrı bir dikey sirkülasyon olarak çözümlenmesine karar verilmiştir.
 8. Otopark yüksekliği gerektiğinden fazla tutularak (-7.00 kotu sınırını gözeterek), projede istenilen adeti tamamlayacak şekilde kısmi asansörlü park yeri sistemi önerilmektedir. Bu sayı aynı sistem kullanılarak arttırılabilecek esneklikte düşünülmüştür.
Etiketler

2 yorum

Bir cevap yazın