Katılımcı, Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

Proje Amacı

Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Tasarımında eski tasarımda bulunan eksiklikler ve Bursa Kentinin gelişim hızına bağlı olarak yeni ihtiyaçları karşılaması amacıyla özgün nitelikli ve işlevsel yeni bir yapının projelendirilmesi amaçlanmaktadır. Günümüz mimari anlayışına uygun çağdaş, çevre ve mimari olarak yeterli bir tasarım planlanmıştır. Aynı zamanda Bursa Kentinin sosyokültürel ve etik değerlerinin yansıtılması düşünülmüştür. Çevresinde bulunan Millet Bahçesi ve Reşat Oyal Kültür Parkı ile bir bütün olarak düşünülüp tasarlanmıştır. Mekânın içinde açık ve yarı açık mekânlar aslında bu yapının civar bölgelerle arasındaki etkileşimi ortaya koymaktadır. Tasarlanan projemizdeki asıl amaç: Bölgede mevcut aksların içerisinde görsel ve fiziksel olarak bir bütün halinde maksimum işlevi ve senaryoyu barındıracak bir yapı yaklaşımıdır.

Mevcut Dokuyu Yaşatmak : Kent Kültürü

Yeşil Bursa Yeşil tasarım mantığı ile çevresinde bulunan referans bölgelere göre tasarlanmıştır. Millet bahçesi ile bir bağ oluşturacak şekilde aynı zamanda Bursa Kentinin önemli tarihi eserlerinden biri olan Kapalıçarşı’dan ilham alınarak yapının bir bölümünün yer altında tasarlanması planlanmıştır. Bursa Kenti ve Kültürü kapsamında bu kültürü yaşatmak ve devam ettirmek amaçlanmıştır.

Tasarladığımız proje Bursa Kentinin büyüleyici tarihinden esinlenerek modern bir tasarıma yorumlanmıştır. İşlevsel ve yapısal anlamda birçok eserden referans alınmasıyla beraber aynı zamanda Bursa Kenti kullanıcısı ve Bursa Kent Kültürü ile iç içe modern bir çözüm uygulanmıştır.

Tasarımda İşlevsellik

Proje alanı eğim, ulaşılabilirlik ve kent ile arasında bir geçiş bölgesi olma özelliklerini barındırmaktadır. Bu analizler sonucunda yaptığımız tasarımda işlev konusu önemli bir rol almaktadır.

Tasarımımızda bizde bu kriterler doğrultusunda yapının bir spor salonundan daha ziyade bir bölge merkezi görevi görmesini amaçladık. Birçok senaryo ve kurguya uygun rekreatif bir tasarımı ön plana çıkartmaya çalıştık. Tasarımda aynı zamanda inşa edilebilme kabiliyeti, sirkülasyon akışının kusursuzluğu, esnek kullanım olanakları gibi bilişsel ölçütleri sonuna kadar karşılaması önemsendi.

İç mekanlarda kapalı alanlar ve açık alanlar arasındaki bağlantıyı maksimum düzeyde çözüme ulaştırdık. Aynı zamanda dış mekanlarda yeşil çatı çözümü ile yapının her bölgesinde sirkülasyon sağladık. Yapının Millet Bahçesine bakan bölgesinde bir Seyir Tribünü tasarımı ile bölgenin ilişki düzeyini yükseltmek ve bu aksı daha önemli hale getirmeyi amaçladık. Bu çerçevede üretilen iç kurgu ile ortaya çıkan mekanların olabildiğince ferah olmaları, çeşitli katlar arasında tasarlanan kat bahçeleri aracılığıyla görsel akışkanlığın zenginleşmesi ve dinamik bir yaşantının ortaya çıkması hedeflendi.

Tasarımımızda Bursa kenti kültürü ve analizlerimizden yola çıkarak özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımları ile Bursa kenti için kültürel ve çağdaş bir tasarım yolu izledik.

Etiketler

Bir cevap yazın