Katılımcı, Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

“Bir kentin hareketli öğeleri ve özellikle de kentte yaşayan insanlar ve faaliyetleri, sabit fiziksel kısımlar kadar önemlidir. Bizler de bu manzaranın birer izleyicisi olarak kalmaz ,diğer katılımcılar ile birlikte sahnede, gösterinin birer parçası haline geliriz. Neredeyse tüm duyular işin içine girer ve imge de bütün bunların birleşimidir.

ALAN / BELLEK / KAMUSALLIK

Proje alanı olarak verilen bölgenin batısında Kültürpark , güneyinde Millet Bahçesi (Atatürk Stadyumu) yer almaktadır. Kentin en yoğun kinetiğine sahip bu bölge , Kamusal fonksiyonlar ile birlikte kentlinin belleğinde önemli bir yere sahiptir. Kent ölçeğinde, nefes kaynağının temeli olarak nitelendirilebilir. Yarışma alanından bağımsız olarak nitelendirilemeyecek olan Kültürpark – Millet Bahçesi yoğun peyzaj ve ağaç dokusuna sahiptir. İki bölgeden gelen yüksek kamusallık iddiası proje alanında devam etmesi planlanıp, büyük programlı iki yapının ada içerisinde gizlenmesi – yadırganmaması amaçlanmıştır.

YAKLAŞIM / YADIRGANMAMAK

Kamusal bölge içerisinde varlığının yadırganmayacağı, yeşil doku ile uyumlu ve buna katkı sağlayacak bir yaklaşım dikkate alınmıştır. Geçirgenlik ilkesi ile cephede malzeme kararı projenin genelini etkileyen yaklaşım kararı oluşumunda tümevarımcı bir tavır gösterir.

Proje alanı içerisinde verilen peyzaj kararları yapının etrafını saran, kendi tektoniği ile var olan ve yapıların keskin hatları ile kontrast oluşturur. Kamusal alanda akışkanlık ,kinetikliği savunan bir yaklaşım sergilemektedir. Arazide korunması önerilen bütün ağaçlar yeride korunmuştur. Verilen programa katkı sağlayacağı düşünülen alan içerisinde ; Açık basketbol sahası , Kaykay parkuru , koşu parkuru , oyun parkurları önerilmiştir.

YAPI ÖZELLİKLERİ

ORGANİZASYON

Kamusallık ve yadırganmama iddiası ile ortaya çıkan bu proje, plansal organizasyonda ulaşılabilirliği temel tasarım ilkesi olarak ortaya koymuştur. Genel kamusal kullanımı da önemseyen ve buna önayak olmak isteyen plan düzleminde basketbol sahası ve havuz platformu zemin kotunda planlanıp dışarıdan ve içeriden algılanabilir ve kolay ulaşılabilir bir rol üstlenir

Teknik hacim -sporcu teknik mekanları Ana şeffaf kütleden ayrılıp kendi form ve yapısal karakterini kontrast olarak ortaya koyar. Sporcu ve teknik personel için ana girişten bağımsız sahanın arkasından ulaşılan organizasyon önerilmiştir. Ambulans – polis gibi acil durumların müdahalesi için de servis girişi sağlanmıştır.

CEPHE

Ana yapıların cephe karakteri yeşil doku içerisinde kaybolabilecek, kaba hantal formuna rağmen varlığı yadırganmayacak malzeme seçimi önemli olmuştur. Ana kütleyi homojen bir şekilde saran polikarbon cephe panelleri önerilmiştir. Seçici geçirgen olan bu malzeme dışarıdan bakan için merak uyandırıcı yarı-şeffaflık sunacaktır.Aynı zamanda homojen ve yönsüz oluşu kamusal yeşil bölge içerisinde beyaz bir fon görevi görecektir.

Uzay kafes çelik sistem ve I profil metal konstürüksüyona bağlanabilen ,giydirme cephe sisteminden farksız polikarbon cephe panelleri birbiri içerisine kenetlenerek ve profillere yardımcı elemanlar ile birlikte bağlanarak cepheyi oluşturur. Teknik hacim kütlesi, ana kütlelerden farklı olarak geçirgen olmayan yüzeylerle kaplanır. Cephede önerilen prekast beton paneller ile birlikte şeffaf cam boşlukları planlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın