Katılımcı, Borusan Neşe Fabrikası Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Borusan Neşe Fabrikası Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

1. ÇEVRESEL YAKLAŞIM

Her bir anaokulu yapısının yer alacağı çevrenin fonksiyonel olarak (organize sanayi bölgesi) önceden belirlenmiş olması tasarımın kurgusunda önemli bir kriter olmuştur. Bu bölgelerde çalışan ebeveynler; çocuklarının eğitim alabileceği, sosyalleşebileceği ve güvenli bir anaokuluna ihtiyaç duymaktadır, fakat OSB’ler, kreş ve anaokulu için uygun bir alan olarak tanımlanmamaktadır. Bu sebeple, Borusan Neşe Fabrikası’nın tasarımında, içe dönük bir kurgu tercih edilmiştir. Bu noktada ana hedef çocukları OSB ortamından ayırıp daha güvenli ve daha rahat hissettikleri bir yapı tasarlamaktır.

2. EĞİTİM MODELİ – MİMARİ İLİŞKİSİ

Çocukların gelişimnde okul öncesi eğitim çok önemli bir yer tutmaktadır. Bununla beraber bu konuda, farklı eğitim modelleri ve bunları karma uygulamaları da söz konusudur. Bu noktada, mimari kurgunun da eğitim modelleri ile örtüşecek şekilde oluşturulması gereklidir. Mevcut anaokulu ve kreş binaları genel olarak, mevcuttaki binaların dönüştürülmesinden oluşmaktadır. Bu durum da, geliştirilmiş eğitim modellerinin mimariye yansımasını engellemektedir. Geliştirmiş olduğumuz tipoloji ise farklı eğitim anlayışlarına olanak sağlamaktadır.

Kütle:
Kütle olarak avlulu ve dairesel bir form tercih edilmiştir. Dairesel form, anaokulu yapısının, OSB’de bulunan prizmatik fabrika tipi yapılardan farklılaştırarak çocukların benimseyebilecekleri bir yapı olmasını sağlamaktadır.
Dairesel kütle, yapının herhangi bir noktasında bulunan gözlemcinin (öğretmen, veli), yapının her noktasını algılayabilmesine olanak sağlamaktadır. Bu, gözetmenlerin daha rahat olmasına, dolayısıyla çocukların daha özgür hareket etmelerine ve yapının her noktasını keşfetmelerine olanak sağlamaktadır.

İç Mekan:
İç mekan kurgusunda ise güneş yönelimi, araç yaklaşımı ve topoğrafya verileri değerlendirilmiştir.
Giriş, yol tarafından, yani güneyden, sağlanmıştır. 3-6 yaş grubu odaları gündüz güneşinin geldiği güney doğu / doğu bölümüne yerleştirilmiştir. Bu odaların dış çeperinin önünde ise kontrollü bir bahçe bulunmaktadır. Bu bahçe tarım ve çeşitli doğa araştırmaları için kullanılabilir. Ortak alanlar yapının kuzey bölümünde toplanmıştır. Arazinin kuzeye doğru artan eğimi sebebiyle, ortak kullanım alanlarının önünde güvenli bir açık alan oluşturulabilmiştir. Uygun hava koşullarında cephede kullanılan paneller açılarak ortak kullanım alanlarının kullanım alternatiflerini artırmaktadır. Yapının batı ve güney batı tarafı ise, zemin katta idare, bodrum katta teknik hacim ve personel odaları, 1. katta ise 0-2 yaş odaları olacak şekilde tasarlanmıştır.

İç Bahçe:
İç bahçe, tüm çocukların erişebildiği bir yerde ve sınınrlarının duvarlar olmadığı açık/yarı açık bir alan olarak tasarlanmıştır. Bu mekanı sınırlayan elemanlar, grup odalarının ve çok amaçlı salonun kendisidir. Ayrıca uygun hava koşullarında grup odaları ve ortak kullanım alanlarının iç çeperdeki panellerinin açılması iç mekan ve orta bahçeyi bütünleştirip, farklı aktivitelere olanak sağlayan, esnek mekanlar oluşturmaktadır. Buna ek olarak +3.20 kotunda kütlenin geri çekilmesiyle, her grup odasından veya bahçeden ulaşılabilen bisiklet-koşu alanı oluşmuştur. Bu alan aynı zamanda, orta bahçede gerçekleşen bir gösteri için izleyici alanı olarak kullanılabilmektedir.

3-6 Yaş Grubu Odaları:
Her ne kadar grup ‘odası’ olarak isimlendirilse de aslında bu mekanlar dört duvar arasına sıkışmış hacimler değildir. Grup odalarını birbirinden ayıran elemanlar, wc-yalak-depolama-oyun fonksiyonlarını içermektedir. Bu birimler, aynı zamanda, çocukları +3.00 kotuna taşıyabilen, istediklerinde cepheyle arasındaki ağın üstünde zıplayabildikleri üzerinde vakit geçirebildikleri bir oyuncaktır. Birimlerle cephe arasında kalan alanlar ise sürekli sirkülasyonu sağlayan boşluklar olarak tanımlanmıştır. Böylelikle kapılarla sınırlanmamış çocuklar, önerilen mimari kurgu sayesinde hem kendi gruplarında sosyalleşip, öğrenebilir, hem de diğer gruplar ve bahçeler ile etkileşim halinde olabilir.

0-2 Yaş Grubu Odaları:
Bu yaş grubu odaları, daha özel alanlara gereksinim duyulduğundan üst katta yer almaktadır. Üst kotta olmanın başka bir avantajı ise güvenli bir şekilde orta bahçeyi ve yapının diğer alanlarını gözlemleme imkanı sağlamasıdır. Odalarda yaşlarının gereği, sabit bir uyku alanı ayrılmıştır. Her bir grup odasının içerisinde wc, emzirme odası ve bez değiştirme alanı bulunmaktadır.

3. EK KULLANIM

Anaokulu yapısı çalışma saatleri düşünüldüğünde, akşamları ve hafta sonları kullanıma kapalı olan bir mekandır. Bu noktada Neşe Fabrikaları, OSB’lerde çalışan ebeveynlerin de sosyalleşmesini sağlayacak gösteri,konser vb. aktivitelere de ev sahipliği yapacak bir merkez olabilecek şekilde tasarlanmıştır. Mevcuttaki ortak kullanım alanları, gerektiğinde, orta bahçeden direkt olarak ulaşılarak, anaokulu saatleri dışında kullanıma olanak sağlamaktadır. Ayrıca bu alanların dış bahçe ile etkileşimi kullanım olanaklarını artırmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın