Katılımcı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

Katılımcı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

MİMARİ RAPOR

MİMARİ DEĞERLENDİRME
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Proje alanı mevcut kent dokusunun kuzeyinde, yeni yerleşim alanlarına merkez olacak ve tepe bir noktada yer almaktadır.

Tepe noktadaki bu alan, kentin siluetine belirgin katkısı olacak bir proje oluşmasında belirleyici olacaktır.

Proje alanı kuzeyden hakim rüzgar etkisinde kalırken, mevcut kent dokusunda yer aldığı güneye manzara yönelimi almaktadır.

Hizmet binasının, batı yönündeki toplu taşıma aksına en yakın şekilde konumlandırılması, böylece kentlinin bina ile en kısa sürede yakın ilişki kurması amaçlanmıştır. Hizmet binasının doğu tarafında kent meydanı düşünülmüş ve böylece kentlinin bina-meydan ilişkisini güçlendirmesi amaçlanmıştır.

Parselin kuzeyinde yer alan bölge yeşil alan ve açık otopark olarak düşünülmüş ve kent meydanının tanımlanması amaçlanmıştır. Güneyde yer alan park alanı kent parkı olarak düşünülmüş ve meydanla ilişkilendirilerek projenin kapalı açık alan ilişkisine bağlanması istenmişti… Yarışma alanında su deposu olarak kullanılan parsel ise yeşil alan olarak tanımlanmıştır.

Belediye binası yarı açık yaya aksı ile ayrılarak, hizmet binası ve başkanlık binası olarak iki ayrı kütle olarak düşünülmüştür.

Kütlelerde galeri boşlukları düşünülerek doğal havalandırma ve gün ışığından maksimum faydalanması hedeflenmiştir. Binalar ile meydan arası yaya aksı ile kuzey-güney yönünde kent parkı ile bağlanmıştır.
Kuzey yönüne bakan birinci kütle, hizmet birimleri için çok katIı, güney yönüne bakan ikinci kütle başkanlık birimleri için az katlı olarak düşünülmüştür. Bu kütle yapılanması hem doğu-bati yönündeki yarı açık yaya aksını tanımlamış, bu aksın hakim rüzgar etkisinden korunmasını sağlamış, sosyal ve kültürel birimlerin bu aks üzerine bağlanmasına imkan vermiş, hem de başkanlık makamının şehre hakim konumda yer almasını sağlamıştır.

Proje alanında planlanan yaya aksı-kent meydanı-anfi-seyir platformu-kent parkı ilişkisinin güçlü bir etkileşim içinde olması amaçlanmıştır. Binaların zemin katında yer alan ve yarı açık yaya aksı ile birbirine ilişkilendirilen kütüphane, konferans salonu, çok amaçlı salon, kafe, kreş, sergi alanı, restaurant gibi birimlerden doğrudan kent meydanına geçebilme imkanı sağlanmıştır. Kent meydanı açık otopark ve kent parkı ile ilişkilendirilerek kentlinin etkinlik alanlarına katılım sürekliliği hedeflenmiştir. Bu sürekliliği desteklemek için meydan ve kent parkına doğu ve batı yönünden farklı bağlantılar düşünülmüştür. Tüm bu açık alan ilişkilerinin ekonomik yönden potansiyeli olan kentin kültürel potansiyelinin gelişimine katkı sunması beklenmektedir. Kamusal alan olan kent meydanında konser, açık hava sineması, kermes, kısa süreli açık fuarlar, performans gösterileri gibi etkinlikler olması önerilmektedir. Böylelikle gece ve gündüz kullanımının olacağı ve kentlinin bu alana sahip çıkması hedeflenmiştir. arazinin kısmen yükseldiği alanda oluşturulan anfi düzeni ve meydan farklı ölçekte etkinliklere imkan verebilecektir. Bu etkinlikleri destekleyecek kapalı alan ihtiyacı anfi altında oluşturulabilir.

CEPHE DEĞERLENDİRME
Hizmet birimlerinin yer aldığı çok katlı kütlenin kuzey cephesi yoğun olarak dolu yüzeylerden tasarlanarak hakim rüzgardan en az seviyede etkilenmesi düşünülmüştür. Güney cephesi ise hem güneye hem de mevcut kent dokusuna manzara aldığı için yoğunlukla cam yüzeylerden tasarlanmıştır. Başkanlık birimlerinin yer aldığı az katlı kütlenin tüm cepheleri cam yüzeylerden oluşturulmuştur.

Yapı kabuğunun şeffaf ve dolu cephe elemanlarının bir yap-bozun parçaları gibi yerleştirilerek kullanılması ile binanın sakin geometrisine bir kimlik kazandırmıştır. Dolu kısımlarda dikey olarak yerleştirilen prekast cephe elemanları, gün ışığını kontrollü alması gereken mekanlar için uygun bir cephe kabuğu yaratırken; camlı alanlarda kullanılan metal profiller geri planda bina cephesindeki dikey etkiyi devam ettirmektedir.

Kuzey cephesindeki prekast elemanlar camlı alanlara göre daha yoğun kullanılmış ve böylece kışın ısıtma için gereken enerji yüklerinin azaltılması hedeflenmiştir. Prekast kaplama elemanları altında ısı yalıtımlı, yanmaz mineral yün kullanılacaktır. Böylece cephede uygun ısı geçirgenliğine ulaşılırken gürültü kontrolü de sağlanmıştır. Bunun yanı sıra tüm cephelerdeki ısı yalıtımlı çift cam üniteler de düşük emisyonlu kaplama ve ısı yalıtımlı giydirme cephe profilleri kullanılarak şeffaf alanlar da ısı kayıpları en aza indirilmiştir.

Giydirme cephelerde cam üzerine uygulanan güneş kontrol kaplaması ile ışık ve radyasyon ısısı geçirgenliği dengelenmiş ve özellikle camlı alanların çok yoğun olduğu güney cephesindeki iç mekanlarda daha verimli ve rahat bir çalışma ortamı sağlanırken soğutma giderleri de bu sayede azaltılabilmiştir.

Yapının kent meydanına bakan cam cephesinde gürültü kontrolü amacı ile lamine camlar ve akustik pvb ler kullanılmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Günümüzde gelişmekte olan toplumların, enerji tüketimi ve sürdürülebilirlik temel problemlerinden biri olmaktadır. Projemizde bu amaçla sürdürülebilirlik kararları adı altında aşağıdaki görselde yer alan öneriler projemizde önerilmektedir.

Binalarda oluşturulan geleri boşlukları ile temiz hava kullanımı, kirli hava transferi, günışığı kullanımından maksimum faydalanılması hedeflenmiştir. Ayrıca yağmur suyu ve atık suyu toplama, depolama ve tekrar kullanma çözümleri önerilmiştir. Çatılarında güneş panelleri, toprak altında ısı pompaları ile binaların kendi enerjisinin bir bölümünü üretmesi hedeflenmektedir.

ELEKTRİK DEĞERLENDİRME
Elektrik sistem alternatiflerinin seçiminde en önemli ve en temel husus tüm sistemlerin projelendirme için öngörülen emniyet şartlarını sağlıyor olmasıdır. Bu temel şartın dışında, sistem alternatifleri arasında bir tercih yapabilmek için göz önüne alınması gereken kriterler şöyledir.

Tesis maliyeti ve ekonomik tasarım, yüksek verim, güvenilirlik, tamir bakım ve işletme kolaylığı, enerji korunumu ve konfor.

Gelişen teknoloji sayesinde hem akıllı bina tasarlamak hem de enerji verimliliği sağlamak artık kaçınılmazdır. Aydınlatma, iklimlendirme, yangın sistemi ve network altyapısı otomasyon sistemler ile çalışmaktadır.

Projemizde akıllı bina olması ve enerji verimliliği şartlarını sağlaması temel kabul olacaktır. Bu sayede enerji kaynaklarını etkin kullanan ve yaşam kalitesini yükselten bir yapı elde etmeyi planlamaktayız.

İÇ MİMARİ DEĞERLENDİRME
Binalarda galeri boşlukları oluşturulduğu için akustik tedbirler almak kaçınılmazdır. Bu amaçla koridorlara bakan bölmelerde, galeriye bakan ara yüzlerde akustik değerleri yüksek panleler ve kaplama malzemeleri iç mimarinin temel kabulü olacaktır. Ayrıca tüm altyapının tesisi ve revizyon kolaylığı için müdahale edilebilen yükseltilmiş döşeme panelleri kullanılacaktır.

PEYZAJ DEĞERLENİRME
Proje alanı binalar yakın çevresi, yarı açık yaya aksı ve açık alanlar olarak ele alınmıştır. Bina yakın çevresi ve yarı açık alanlarda alçak bitki dokuları zemin ile aynı kotta minimal çözümlerle yer almaktadır. Kent meydanı etkinlikler için genelde sert Zemin olarak bırakılırken, etrafında oluşturulan süs havuzları ile sert zemin parçalanması ve alanine tanımlanması düşünülmüştür. Kreş için planlanan park alanı yapıya en yakın yerde oluşturulmuştur. Kent parkı olarak tanımlanan alanda, kentlilerin yürüyüş, spor ve bisiklet aktivitelerine cevap verecek doğu-batı yönünde bir yaya aksı önerilmiş ve bu aks kent meydanı ile merdivenler ve rampa ile ilişkilendirilmiştir. Kent parkı ve mevcutta su deposu olan alan dinlenme ve gölge alanları oluşturabilecek şekilde bölge iklimine uygun ağaçlandırma ile tanımlanacaktır. Bu tanımlı alanlarda kentlinin zaman geçirebileceği teraslamalar planlanacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın