Katılımcı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

Mimari Rapor

Konum-Yerleşme
Büyükşehir Belediye Hizmet Binası Proje alanını kent çekirdeğinden uzakta, ancak kentsel gelişim alanının mevcut kente dokunduğu konumdadır. Bu konum proje alanının ve yapının; kent ve kentliyle ilişkisini, kamusal yapı- kent meydanı-kent örüntüsünün alışılagelmiş merkezcil yapısı dışında, gelişim alanı ve mevcut kent dokusu arasında bir köprü olarak kurgulanması gerektiğini bizlere düşündürmüştür. İşlevi kentin yönetilmesi ve geliştirilmesi olan bir yapının özünde bu kurguyu istemesi, kararımızı onaylamıştır. Bu köprü kurgusu, iki farklı doku arasında bağlantıyı sağlamanın ötesinde, mevcut ve gelişim alanı kentsel dokusunu bir arada tutan bir bağ, ikisine ait uzuvların tutunması, basitçe, çakışması şeklindedir.

Kuzeybatı – Güneydoğu – Üst Meydan
Bu kurguda, mevcut ve gelişim alanı kent dokusunun bir biriyle çakıştırılmış ve birbirine geçmiş, tektonik plakaların bir birini iterek yükselmesi gibi yapı yükselmiştir. Yükselirken bıraktığı alanlarda mevcut ve gelişim alanı kentsel dokusuna bakan meydanlar oluşmuştur. Yükselirken oluşturduğu yamaçlar birleşerek ikisinin ötesinde bir ortak üst meydan tanımlamıştır. Bu yükselme ile alanın kuzeyinde ve doğusunda yapılması düşünülen konut bloklarıyla uyum sağlanmış ve de zemin katta açık alan kullanımını artırmaya olanak tanınmıştır.

Üst meydana çıkan yamaçlar açık amfiler olarak işlevlendirilirken, üst meydan ise restoran ve kafeterya ile desteklenen açık- yarı açık ve kapalı sosyalleşme mekanları ve seyir terasları olarak değerlendirilmiştir.

Yaklaşım
Yapıya yaya yaklaşımı, toplu taşıma güzergahı da düşünülerek kuzeybatı meydanından, araçla yaklaşım ise yaya aksını kesmeden doğudaki servis yolundan mevcut kent meydanına alınmakta ve tek bir mekanda, ana giriş holünde birleşmektedir. İki yönden gelen bu yaklaşım ana yaya aksını oluşturmaktadır. Otoparktan gelen ziyaretçiler de doğrudan ana giriş holüne alınmakta. Üç farklı yönden gelen ziyaretçi girişi bu şekilde merkezi tek bir mekana alınmakta ve kontrollü bir şekilde her iki yöndeki mekanlara ve dikey sirkülasyon çekirdeklerine yönlendirilmektedir.

Protokol, meclis, personel ve başkan girişi ise mevcut kent meydanından alınmakta meclis fuayesi ve sergi alanıyla bütünleşmektedir. Otopark alanında da protokol ve kontrollü genel giriş olarak iki farklı kontrol alanı tasarlanmıştır.

Salonlar
Belediye meclisi, sosyal tesislere ait konferans salonu ve çok amaçlı salon ayrı giriş ve yoğun zemin kullanım ihtiyaçları doğrultusunda, yükselen yamaçların altına planda meydanları tutacak ve tanımlayacak biçimde yerleşirken, düşeyde ise açık amfilerin kesitleriyle bütünleşmektedir.

Belediye Meclisi
Belediye meclisine ait mekânlar salon fuayesiyle birleşen 2 farklı cepheden ve üst meydandan zemine inen bir iç avludan ışık ve hava alan 2 kat yüksekliğindeki meclis holünün çevresinde zemin ve asmakata yerleştirilmiştir. Meclis salonunda basamaksız bir biçimde yüzde 12,5 eğimle başkan merkezli bir yerleşimden oluşmaktadır. Oturma düzeninde her koltuk doğrudan erişime sahiptir. Ziyaretçiler, basın ve özel misafirlerin izleme yerleri kendine ikincil bir fuayesi olacak şekilde balkon katında tasarlanmıştır. Başkan kürsüsünün kanatlarına servis odası ve başkan için dinlenme odası eklenmiştir.

Sosyal Tesisler
Sosyal tesisler ana yaya aksına paralel bir biçimde kuzeybatı meydanını tanımlarken, bu aksa dik aldığı giriş ve konferans-çok amaçlı salon ortak fuayesiyle çift yönlü olarak proje alanının güneyinde kalan park alanıyla bağlantıyı sağlamaktadır. Kente ve yeşile açılan bu penceresi ve düzenlenecek etkinlikleri ile kenti davet ve konuk edecektir. Yine bu yeşile açılan penceresinde sosyal tesislerin gece-gündüz kullanımlı kafesi yerleştirilmiştir. Sosyal Tesisler ile Ana Hizmet Binası gerektiğinde kapatılabilecek şekilde bir sergi holüyle birbirine sıcak geçişle bağlanmış ve böylelikle her iki bölüme de kullanım esnekliği kazandırılmıştır.

Hizmet Holü
Ana yaya aksı üzerinde yer alan ana giriş holüyle kuzeybatı ve güneydoğu meydanlarından ve otoparktan ziyaretçi alan giriş mekânı 2 kat yüksekliğinde, üç cepheden ve üst meydandan inen iç avludan hava ve ışık alacak biçimde hizmet hölü çevresinde zemin ve asmakata yerleştirilmiştir. Ayrıca sergi hölüyle, sosyal tesislere ve ana giriş holüyle de meclis holüne bağlanmıştır. Programda yer alan karşılama servisi, beyaz masa, engelli koordinasyon merkezi, vezneler gibi doğrudan hizmet birimleri zemin katta değişebilecek ihtiyaçları da karşılayabilecek şekilde yüzer biçimde dağıtılmıştır. Kütüphane ve mescit ise asmakata yerleştirilmiştir.

İdari Blok
İdari birimlerin yer aldığı blok, meydanların kentsel gelişim alanı ve mevcut kentten gelen yönelmelerinden ötürü bu yönlere bakmaktadır. Ayrıca bu yönelme yönelme pasif aydınlatma ve iklimlendirme için de uygundur.

Böylece yüksek bir noktada konumlanan ve işlevi kenti yönetmek ve geliştirmek olan bu birimlerin her iki yönde de karşılıklı olarak farkındalığını artırma, projeyi her iki kesimde de görsel algıya dâhil etmekte, bir anlamda yakınlaştırmaktadır.

İdari blok projenin ana fikri olan gelecek ve mevcut olgularının ilişkisi çerçevesinde birbirine geçen iki kütle olarak biçimlenmiş aralarında kalan galeri boşluğu ana yatay sirkülasyon alanına dönüşmüştür. Bu sirkülasyon ana giriş holü ve aksı izdüşümüyle çakışarak etrafında genel toplantı ve sosyalleşme mekanlarını oluşturan merkezi düşey sirkülasyonu ve köprü olarak iki kanadı birleştiren kat hollerini oluşturmuştur. Bu çakışmada ortaya çıkan 2 kat yüksekliğinde ve 2 katta bir yer değiştiren kat bahçeleriyle blok çatı ışıklığının yanında, merkezden de ayrıca ışık ve hava almaktadır. Bu sirkülasyon 6 kat boyunca her katta yön değiştirerek düşeyde iki katlık boşluklar oluşturarak sürekliliği sağlar. Son üç katta ise düşey sirkülasyon aynı prensipte yükselirken çatı ışıklığının verimini artırmak için kütle dışa doğru tam kat olarak genişletilip yatay sirkülasyon içe alınmış ve kat hölüne ikinci bir köprü eklenerek iç avlular elde edilmiştir. Bu katlarda artan galeri boşluğu genişliği ve çatı ışıklığına olan yakınlık galeri boşluğuna bakan mekânlar yaratmaya imkân vermiştir. Programda yer alan başkanlık mekânları katlara ve dış çevreye hâkim köşelere yerleştirilmiştir. Plan bazında mekân dağılımında tek bir dil kullanımıyla, mekân algısı tanıdıklaştırılmıştır.

Cephede katların tasarımındaki değişiklikler kütlesel hareketi bütünler biçimde vurgulanmıştır. Güneş kontrolü için güney cephede yatay, doğu ve batı cephelerde ise düşey ağırlıklı olarak kütlesel ve sirkülatif hareketi vurgulayan elemanlar kullanılmıştır.

Tasarım Bütünlüğü
Projenin esası olan gelecek ve mevcut olgularının birlerine geçişi, itişi, çekişi, delişi projenin sirkülasyonunda, yapı kütlesinde, cephesinde, planlarında, kesitinde, peyzajında ve malzeme seçiminde tasarımı biçimlendirmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın