Katılımcı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

Katılımcı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

MİMARİ RAPOR

 • Belediye yapıları kenti şekillendiren ve üretilmesine ön ayak olan bir görev üstlendiğinden;
 • Kentle ve kentliyle kurduğu ilişkinin olabildiğince şeffaf, davetkâr belediye işlevini tam anlamıyla yerine getirebilmesi,
 • Uygulanabilirlik açısından ilk yatırım maliyetlerini minimize edecek rasyonel, işlevsel, esnek plan şemasına ve kütlesel kompozisyona sahip olması,
 • Kent kimliğine ve belediye kurumsal kimliğine katkıda bulunabilmesi,
 • Kentte yaşayan herkesin herhangi bir ayrım gözetmeksizin rahatlıkla gelebileceği, birbirleriyle etkileşime geçebileceği farklı yaşam biçimlerini tek bir potada toplayabilecek mekânsal olanaklara sahip olması,
 • Bununla ilgili olarak hem kent içerisindeki fiziksel duruşu, hem insan odaklı yaklaşımı, zengin iç ve dış mekânsal deneyimleri sağlaması, kamu yararı gözetmesi,
 • Kentle ve yakın fiziksel çevresi ile kurduğu ilişki bakımından yeni gelişmekte olan kente örnek olmakla birlikte kendi içerisinde bulundurduğu sosyal kültürel donatılarla mevcut ve gelişmesi düşünülen kente mekânsal olarak katkı sağlaması onların ihtiyaçlarına cevap vermesi, hem kenti yaşatacak hem de kendini yeniden üretecek imkânlara sahip olması, belediye yapılarının önemli gereklilikleri olarak tasarıma yön veren etmenler olarak ele alınmıştır.
 • Bu bağlamda tasarım;
 • Alt ve üst ölçekte kent ile kurduğu ilişki üzerinden şekillenmiştir.
 • Bu karar, yapının arazi içerisinde konumlanışını doğu-batı aksında lineer olarak çözerek hem güneydeki mevcut kente hem de kuzeyde gelişmesi düşünülen bölgeye lineer-minimalist olabildiğince az katlı (zemin+beş kat) bir öneri getirmiştir.
 • Yeni gelişmesi planlanan kuzeydeki, özellikle ticari yoğunluklu bölgeye bir kent meydanı kazandırmakla birlikte, güney cephesinde daha yeşil yoğunluklu, parkla bütünleşen ve rekreaktif alanların yoğunlukta olduğu aktif ve pasif alanlar olarak kurgulanmıştır.
 • Kuzey cephesinde, kent meydanı ile belediye işlevlerinin arasında kurgulanan kütle yapının düşeydeki sirkülasyon ve destek birimlerini barındırır.
 • Bu şekilde yapının kuzey rüzgârını alması engellenirken, şeffaf yapısıyla ve içerisindeki galeri boşluklarıyla içeri alınan ışığı artırmaya yardımcı olur.
 • Bununla birlikte gelecekte gelişmesi planlanan kuzey bölgesine belediyenin kurumsal kimliğine katkı sağlayacak rasyonel ve şeffaf bir yüz oluşturur.
 • Güney cephesinde ise önünde alabildiğince uzanan park ve eski kent ile
 • Farklı kotlarda oluşturulan, kademeli bir şekilde meydanla bütünleşen ve birbirine rampalar ile bağlanan teraslar tek ve kapsayıcı bir teras altında konumlandırılmıştır.
 • Yatayda kurgulanmış belediye binası düşeydeki taşıyıcı elemanlar ile birlikte eski kentten bakıldığında duvar etkisi vermeyen yalnızca tek bir saçak altında farklı kotlarda konumlanan döşemeler, bunları birbirine bağlayan rampalar ve kolonların algılanması hedeflenmiştir.
 • Yalnızca binanın yapısal elemanları kullanılarak oluşturulan bu kompozisyon ile olabildiğince hafifletilen ve yalınlaştırılan belediye hizmet binasının aynı zamanda güçlü bir imgeye sahip olması amaçlanmıştır.
 • Farklı kotlarda konumlanan bu teraslar kullanıcılar tarafından seyir terası ve farklı kimliklerin bir araya geldiği etkileşimli zengin açık yarı açık mekânlara olanak sağlar.
 • Tüm bunlarla birlikte geriye çekilmiş hizmet birimleri için güneşin kontrollü bir şekilde içeri alınmasına ve daha konforlu çalışma mekânları elde edilmesine yardımcı olur.
 • Bu cephe belediye çalışanları için de şehre açılan bir panorama niteliği taşımaktadır.
 • Bu şekilde belediye binası ile fiziksel çevre arasında güçlü bir ilişki kurulurken, yerel yönetim ile kentlilerin birbirleriyle ve yaşayan-tekrar üretilen kent ile etkileşimli mekânların yaratılması temel hedeflerden biri olmuştur.
Etiketler

Bir cevap yazın