Katılımcı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

Katılımcı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

MİMARİ RAPOR

KONU
Balıkesir Belediyesi hizmet binası kentin kuzey-batı yönünde yeni gelişmekte olan bölgesinde yer alacaktır. Tabi konumu sebebi ile kente hakim bir noktada olan yerleşke yeni odak noktalarından bir tanesi olma potansiyeli taşımaktadır.

AMAÇ
Balıkesir Belediyesi Hizmet Binası için ayrılan alanda kurgulanacak olan yapının; yeni gelişen kentsel çevreye referans olması, çevresindeki rekreasyon alanları ile uyumlu, bölgede yeni bir çekim noktası olması hedeflenmiştir.

Mimari ve kentsel mekanlar kurumun kimliğini yansıtacak, çağdaş, fonksiyonel, kentli ile doğrudan ilişki kurabilecek, kentliye açık, şeffaf ve kentlinin de enerji potansiyelini kendi yapısına dahil etmesi beklenmektedir.

YERLEŞİM
Alanın mevcut kentle fiziksel bir bağ kuması ve kentlinin bu alanda oluşturacağı dinamizmi iyi değerlendirecek bir yerleşim kurgulamak çok önemlidir. Bu alandaki araç ulaşımın imar planına da bakıldığında arazinin batı ve kuzey aksında olacağından kentlinin bina içindeki alacağı hizmetlere en etkin şekilde ulaşabilmesi amacıyla hizmet binaları alanın batı bölümünde kurgulanmıştır. Alanın güneyindeki yeşil alanın kuzeydeki sirkülasyonu en iyi şekilde karşılaması adına bu aks boyunca yeşil bir yürüme promenatı düşünülmüştür. Sosyal alanlar ise ana ulaşım hattının doğusunda yeşil promenata paralel olarak tasarlanmışlardır.

MEYDAN
Kent meydanı; çok amaçlı salon, konferans salonu, açık hava sahnesi, kreş ve belediye binası girişini birleştiren bir konuma sahip olacaktır. Güneyindeki park alanının kent meydanını doğal bir doku gibi sarması ve kuzey yoluna kadar oluşturulacak yeşil promenatın meydanın günün her saatindeki farklı dinamizmleri korumasını ve alanın canlı kalması sağlaması hedeflenmiştir.

YAPI ŞEMASI VE ÇEVRE İLİŞKİSİ
Halkın en çok kullanacağı ve sirkülasyonun en yoğun olacağı noktalar yerleşkenin batısı ve kuzeyi olacaktır. Batı bölümünden bakanlık birimlerine ve meydana geçiş sağlamak için müdürlükler iki blok şeklinde tasarlanıp bir koridor ile başkanlık makamına bağlanmaktadır. Koridorun sonunda yine kuzey-güney aksındaki bir başka odak noktasına ulaşılmaktadır. Bu alan sergi alanı olarak kullanılacaktır. Başkanlık birimi bu koridorun sonunda meydan ile doğrudan ilişkili olacak şekilde kurgulanmıştır. Çok amaçlı salon, konferans salonu, aktivite meydanı ve kreş alanları yeşil kuzey-güney promenatının doğusunda bir sosyal yaşam adası yaratacaktır.

TASARIM ÖĞELERİ
Belediye blokları kuzeye ve güneye uzun cepheler verecek şekilde düzenlenip iklimsel konforun konumlanma biçimi ile sağlanması amaçlanmıştır. Kuzey cephesinde yarı şeffaf yarı saydam bir cephe anlayışı benimsenirken, güney cephesinde hareketli ahşap güneş kırıcılar ile güneş ışığının kontrollü bir şekilde içeri alınması sağlanarak dokusal bir çeşitlilik yaratılması hedeflenmiştir. İki lineer kütle birbirine köprüler ile bağlanmış olup bu aks cam bir örtü ile kapatılmıştır. Her iki bloğun da kendi içlerinde galerileri ve bu galerileri örten cam bir örtü düşünülmüştür. Bu cam atriumların yaratılmasının amacı:

  • Kentli için şeffaf bir geçiş koridoru yaratmak
  • Ofis katlarındaki temiz hava sirkülasyonunu sağlamak
  • Günün her saatinde doğal ışıktan en etkin biçimde yararlanabilmek.

Etiketler

Bir cevap yazın