Katılımcı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

PROJE RAPORU

Araziye Yaklaşım

Balıkesir kent merkezinin kuzeyinde yeni bir kentsel gelişim bölgesi içinde yer alan proje alanı, Nazım İmar Planı’ndaki kararlar doğrultusunda kentin yeni gelişmekte olan bir bölgede yer almaktadır. Proje alanı ve yakın çevresinin planlanmasında temel alınan ilke, arazinin kentle görsel olarak ilişkilendirilmesi ve güneyindeki park alanıyla yani yeşil ile bütünleştirilmesi olmuştur.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası’nın planlanmasında ise temel ilkeler “halka açık, geniş ve canlı kamusal alanlarla bütünleşen hizmet birimleri ve şeffaf belediyecilik anlayışı“dır. Projenin ana kurgusu, bu temel değerler ile alanın sunduğu özgün potansiyellerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur.

Yeşille Bütünleşmek

Alan bütünündeki tasarım, arazinin güneyinde yer alan park alanının ıslah edilerek belediye binasının yeşile açılacak şekilde örgütlenmesini ve kamusal hayatın yeşille bütünleşmesini hedeflemektedir.

Belediyenin idari işlevlerinin bir kenara çekilmesiyle belediyenin alt kotlarında parka ve park üzerinden kent manzarasına açılım sağlayan, farklı kotlara hâkim bir kamusal mekân bütünü kurgulamak mümkün olmuştur.

Alanın batısında yer alan anayoldan alınan ana yaklaşımın park boyunca doğuya akıtılmasıyla arazi çevresinde farklı kotlarda gelişecek yeni kent bölgelerinin belediyenin kamusal terasları ve park dokusu üzerinden birbirleriyle ilişkilenmesi öngörülmüştür.

Yeşil Kent Parkı

Projenin güneyinde oluşturulan Kent Parkı ile mevcut kent yönünden gelen yayaların doğu, batı ve güney yönünden içeri alınarak Belediye Meydanı’nda buluşturmak hedeflenmiş. Doğu ve batı yönünde dinlenme, seyir, konser, festival, yeme-içme gibi kullanımlara hizmet veren kamusal hayatı kuran amfiler ve avlu tasarlanmıştır.

Halka Açık, Davetkâr Bir Yapılaşma-Demokratik / Şeffaf Belediyecilik Anlayışı

Belediye Hizmet Binası, proje alanı bütününde yönlendirici ve temel bir unsur olarak ele alınmıştır. Alana genel yerleşim kararlarını ve kütle biçimlenmesini şekillendiren temel fikir; alt kotlarda kente /kentliye armağan edilmiş kamusal bir meydan kurmak, üst kotlarda ise idari alanların ihtiyaç duyduğu rasyonelliği yalın bir düzenle kurgulamaktır. Belediyenin sadece yönetsel bir hizmet birimi olmanın ötesine geçerek, kentle kentin paydaşları arasında oluşacak çok boyutlu ilişkilere zemin oluşturabilecek, kentli tarafından sahiplenilebilecek kamusal bir etkileşim ara kesiti oluşturmak hedeflenmiştir.

Bu doğrultuda doğu-batı doğrultusunda kente hakim bir konumda yerleştirilen yapıda işlevsel bir bölgeleme yapılarak; 0.00 kotu altına tüm kamusal fonksiyonlar, üstüne ise ofis birimleri yerleştirilmiştir. Ancak söz konusu işlevsel ayrıma rağmen, alt kotlarda yer alan sosyal-kültürel alanlar, bina boyunca düşeyde devam eden iç boşluklar aracılığıyla belediye hizmet birimleriyle ilişkilenmektedir. Öte yandan demokratik/şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda halkın kent meclisine doğrudan ulaşımını ve meclis kullanımını güçlendirmek üzere +4.50 kotuna çıkan kamusal köprü ve teraslar kurgulanmıştır.

-4.50 kotunda yer alan Kamusal Etkinlik Avlusu bir yanda, yol kotundan yaklaşanları aşağıya alan eğimli amfiyi, çok amaçlı salon ve konferans salonunu; diğer yanda ise kafeterya, restoran, Kent Forumu gibi sosyal birimleri içermekte; belediye hizmet birimleri bloğu ile de bir sergi üzerinden ilişkilenmektedir.

Yalın lineer bir kurguda biçimlenen ofis bloğunda, katlar boyu genişleyip daralan, farklı noktalardan köprü ve merdivenlerle hem yatayda hem düşeyde bağlanan galeri boşluğu ile yapının daha iyi bir gün ışığı alması ve mekan zenginliğinin arttırılması hedeflenmiştir.

Farklı kotlardan ve farklı yanlardan izlenebilen şeffaf Belediye Meclis Salonu, kentliyle ilişki kuran dışa dönük konumuyla, demokratik ve şeffaf belediyecilik anlayışının bir yansıması olarak öngörülmüştür. Hizmet Binası’nın yalın prizmatik kütle dili, malzeme ve cephe tercihleri de bu anlayış doğrultusunda simge değeri yüksek, etkili bir mimari imge kurmayı hedeflemektedir. Balıkesir Belediyesi’nin kurumsal kimliğine de katkı koyması amaçlanan bu mimari imge, yeşille bütünleşik, kamusallığı vurgulayan felsefesiyle kentsel çevreye değer katan bir dış yüz öngörmektedir.

Bu doğrultuda proje bütünü, kapalı, yarı açık ve açık alanların birbiriyle bütünleştiği, doğayı içine alan zengin bir kamusal mekan örüntüsü önermektedir.

Gerek kamusal mekan kurgusu gerekse imgesel kitlesi ile Belediye Binası’nın yakın çevresinde gelişecek yeni dokunun şekillenmesinde doğrudan etkili bir odak noktası olacağı düşünülmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın