Katılımcı, Bakırköy Etkinlik Noktası Öğrenci Fikir Yarışması

Katılımcı, Bakırköy Etkinlik Noktası Öğrenci Fikir Yarışması

PROJE RAPORU

Bakırköy geçmişten günümüze kadar İstanbul’un kilit taşlarından biri olmakta ve bu özelliğini devam ettirmektedir. Özellikle geçmişte sanatı işleyen, sanatçı yetiştiren ve Bakırköy günümüzde ticari mekanlar yüzünden bu özelliğini unutmaya yüz tutmuş, kent belleğindeki izleri yavaş yavaş silmeye başlamıştır. Bu bağlamda semtin en yoğun akslarından olan Fahri Korutürk Caddesi ve devamında gelen Ebu Ziya Caddesi Cumhuriyet Meydanı-ticari mekanlar-sahil arasında bir köprü görevi görmektedir. Bu iki cadde arasında bulunan kilise ve camiler Bakırköy’ün çok yönlü yapısını farklı yönlerden ortaya koymaktadır.

Projeye başlarken;

Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan çevresinde giriş-karşılama-bekleme mekanları tanımlayan “duvar” Bakırköy’ün önemli sembollerinden biri haline gelmiştir. Bakırköy’e davet eden bu duvardan sonra girilen Fahri Korutürk Caddesi’nde ve yan sokaklarda bulunan ticari mekanlar günümüzde Bakırköy’ü ticari merkez haline getiren önemli ögelerdir. Bu ticari mekanlar geçmişte Bakırköy’ün sanat yaklaşımı, insanlar arası ilişki ve insanların çevreyle olan ilişkilerini tamamen değiştirmiş ve bunların arasında bir “duvar” niteliğindedir. Fahri Korutürk Caddesi devamında gelen Ebu Ziya Caddesi’nde bulunan Rum ve Ermeni kilisesi yüksek duvar ve önemli bu iki aksa karşı kendini soyutlamış “duvar”larıyla dikkat çekmektedir. Bu bağlamda projeye duvar ve bunun alt konuları ele alınarak başlanmıştır. Projede yalnızca çay bahçesi kamusallaştırılmıştır. Diğer yapılara dokunulmamış, kent sürecinde mimarlığın yaptığı dokunuşların amaca hizmet etmesi beklenmiştir.

Projede;

Ebu Ziya Caddesi’ne girişte bulunan büfe, yaya aksını Carausel ve sahil yönüne doğru kırıyor. Bu kırılma noktasında duvar izleriyle etkinlik noktasına giriş belirtilmiştir. Devamında duvar niteliği taşıyan, aralıklı, yönlendiren, duraksatan çubuklar kullanılmıştır. Bunlar duraksama, etkinlik bölgesiyle karşılaşma ve çay bahçesine yönlendirmede önemli bir rol almaktadır. Çay bahçesi, akstaki en yoğun yeşil alana sahip olmasına rağmen, insanlardan soyutlanmıştır, insanları çay bahçesine çağırmak hedeflendi, Duvar aracılığı ile insanları bir araya toplama, duraksama, dinlenme ve sanata dair izler taşıyan mekanlar oluşturuldu. Çay bahçesinin programı, çeperinde bulunan duvarlara etkinlik noktasında üretilen ürünlerin, etkinlik noktasına ait duyuruları, Bakırköy’ün planlanan kültür-sanat duyuruları yerleştirilip etkinlik noktasıyla ve kültür sanatla karşılaşılan, hedef kitle sayılabileceği, sanatın bir süzgeç görevi görmesi amaçlanmıştır. Duvarları iki aks ve ortasında bir meydan oluşturmak üzere tasarlanıp insanların kamusal alanda etkileşim kurmaları, etkinliklerin toplanma, karşılaşma ve kolokyumlarının yapılması amaçlanmıştır.

Ebu Ziya Caddesi’nde ve çay bahçesinde duvarlarla yapılan yönlendirme, duraksama ve karşılaşma alanlarıyla etkinlik noktasına insanları çekmek amaçlanmıştır.

Etkinlik noktası;

Duvarın birimi olan küp formu ile ağaçla bağlantılı doluluk, boşluk ilişkili farklı işlevli mekanlar tasarlandı.50-50 küpler ile 2 yarı açık,1 kapalı,1 açık mekanlar tasarlandı. 2 yarı açık mekanda atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kapalı mekanda; düzenlenen etkinliklerde kapalı mekan ihtiyacının giderilmesi, her hava koşulunda kullanılması amaçlanmıştır. Merdivenlerin olduğu bölümde bir amfi yaratılarak açık hava sineması, atölye sunumları gibi etkinliklerin yapılması amaçlanmıştır. Üst kottaki amfiyle yarı açık mekan arasında tanımlanan açık mekan etkinlik noktasında bulunan insanların etrafındaki ‘duvar’lardan sıyrılıp yükselmesi, ağaca dokunması, üretip sosyalleşmesi, ağacı bir kovuk olarak kullanması hedeflenmiştir. Alt kotta kalan küpler depolama-kütüphane-oturma birimi görevlerini karşılamaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın