Katılımcı, B Kategorisi, Kent İçin Dönüşüm Ulusal Fikir Yarışması

Açıklama Raporu

Adana ilinin merkezi yerleşim bölgelerinden birisi olan Reşatbey Mahallesinde bulunan proje alanı, sahip olduğu coğrafi ve kültürel potansiyeller ile yer aldığı bölgede önemli bir konuma sahiptir. Alanda mevcut olan, adını Adana’nın kurtuluşundan alan ADANA 5 OCAK  STADYUMU uzun süre Adana‘nın iki takımına birden ev sahipliği yapmıştır.

Stadyum; Adana halkı, Adana ve Adana Demirspor taraftarlarınca benimsenmiş güçlü bir simge durumundadır. Tasarımın ana kararları verilirken;  Alanın, Adana halkının belleğinde oluşturmuş  olduğu değerlere saygı duyulan bir tasarım anlayışıyla ele alınması önemli kriterlerden birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda stadyumun kaldırılarak alanda Adana 5 Ocak Spor Anıtı ve Müzesi oluşturulması önerildi.

Diğer bir kriter ise proje alanının, açık ve yeşil alan  gereksinimini olabildiğince dikkate alarak kentlilerce kullanımı artırmak ve kent merkezinin gün boyu kullanım süresini artıracak programlar eklemlenmesi önerilmiştir. Böylece karma kullanımlı bir kentsel alan öngörülmüştür. Bu kriterler  göz önüne alındığında  tasarımın ana kurgusu oluşturulurken her yönden yaya alımını sağlayacak meydanı çevreleyen bir yaya yolu oluşturuldu. Bu yaya yolunun proje alanı ile kent arasındaki ilişkiyi güçlendirebileceği öngörüldü. Bu yola eklemlenmiş diğer yaya yolları iç meydana  yönlendirecek toplayıcılar olarak önerildi. 

Spor meydanını çevreleyen kütle zemin kotunda yükseltilerek yarı açık ve kapalı ortak alanlar oluşturuldu. Böylece meydanın gün boyunca kullanımını artıracak işlev izlenceleri burada toplanmış oldu. Projede  yaya alımının  güçlü olduğu stadyum caddesine doğru bir yönelme belirlenerek sert zemin ve yoğun yeşil alanlar oluşturuldu. Oluşturulan yeşil geniş alanlar tasarlanırken adananın iklimsel verileri göz önünde bulunduruldu. Serbest dinlenme alanları olarak kurgulanan modül alanın  tümüne dağıtılarak  maksimum kullanım önerildi. 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖNERİ RAPORU 

1.Yapının Tanımı:  Adana Kent Müzesi binası  sekiz ayrı bloktan, zemin kat ve 1. kat  olmak üzere 2 kattan oluşmaktadır. Kat yüksekliği zemin katta 4.00 m , 1.katta 6.00 m  dir. Blokların çatısı betonarme ve düz teras çatı olacak şekilde düşünülmüştür. Aks mesafeleri yatayda 5.00 m, 10.00m  ve 15.00 m, düşeyde 4.00 m, 6.00 m dir. 

2.Taşıyıcı Sistem :  Taşıyıcı sistem düşeyde kolonlardan, yatayda ise kiriş ve plak döşemeden oluşmaktadır. Kolon boyutları 60/60 olmak üzere belirlenmiştir. Kirişler ise açıklıklar ve yükler gözönünde bulundurularak 30/60 ve 40/60 cm olarak iki ebatta berlirlenmiştir. Yapılacak  analizlerde döşemeler yatay düzlemde rijit diyafram olarak çalıştığı kabul edilecektir. Döşeme kalınlık hesabı TS 500’ün, Betonarme Binaların Hesap ve Yapım Kuralları, 11.2.2 ve 11.4.2 maddesi uyarınca hesaplanacaktır. 

3.Malzeme :  İnşaat kalitesi, açıklıklar, yapı emniyeti göz önünde bulundurularak temel dahil tüm yapıda C30 (BS30) beton S420a (BÇIII) demir kullanılması yerinde olacaktır. 

4.Yükler : Döşeme kalınlıkları min 15 cm olarak alınmıştır. Binada kullanım alanlarının çeşitlilik göstermesi nedeni ile hareketli yükler değişmektedir. Hareketli yükler ve ölü yükler için TS 498’e, Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri,  bağlı kalınacaktır. Genel olarak koridor, merdiven sahanlığı ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde 0.5 t/m2, odalarda 0.35 t/m2 alınacaktır. Döşeme ölü yükleri tavan sıvası ve kaplama da dahil edilerek 0.25 t/m2 olarak hesaba katılacaktır.  

Sonuç :  Yapının 1.derece  deprem bölgesinde yer almasından dolayı önerilen betonarme ve çelik sistemlerin ilişkileri, mühendislik açısından düşey ve yatay dayanımı sağlamaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın