Katılımcı (Adem Toruk, Emre Koyuncu), Çaycuma Spor Merkezi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı (Adem Toruk, Emre Koyuncu), Çaycuma Spor Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

Konsept ve Yerleşim Kararları
Karadeniz yerel mimari yaklaşımı mahremiyet unsuru ile ön plana çıkarılarak yapının ana kütle kararları alınmıştır. Vaziyet planı kararları alınırken yaya aksları oluşturularak binanın girişi ve açık alanları tespit edilmiştir. Yaya aksları oluşturularak alan içerisindeki sirkülasyon alanları belirlenmiştir. Yaya bağlantısını sağlamak ve binayı hafifletmek adına 23,00 kotuna bağlanan yolda bir iç sokak oluşturulmuştur. Verilen alan içerisindeki doğal eğim 2.5 lik rampa ile havuz kotuna inebilme imkanı vermektedir. Bu sayede iç sokak altında soyunma mekanları ve kapalı alanlar yerini bulmuştur. Şartnamede istenenler doğrultusunda fitnees ve havuz bölümü birbirinden bağımsız çalışabilecek şekilde düzenlenmiştir.

Belirlenen sistem kesitinde oluşturulan spor alanları manzara ve ana konsept kararı olan mahremiyet ile birlikte oluşmuştur. Havuzun yol kotundan daha uzak bir alt kotta(19,50) yer alması kararlaştırılmıştır. Bunun sonucunda fitnees bölümü filyos manzarasına ve havuz alanına hakim bir yerde konumlanmıştır. Havuz mekanı aydınlatması yol kotunun 2 m üzerine çıkan mahremiyet duvarının üzerinden ve tavandan doğal ışıkla sağlanmaktadır.

Cephe Kararları
Cephe kararları alınırken de konsepte sadık kalınmış ve doğal taş ve ahşap malzeme kullanımı uygun görülmüştür. Ahşap malzeme cepheyi ve hatta kütleyi saydam ve saydam olmayan yüzeyler olarak bölümlendirmektedir. Bu kompozisyon yapılırken alanın yıl içindeki güneş alış verimliliği analizleri ve gün ışığına en az ihtiyaç duyan mekan kurgusu göz önünde bulundurulmuştur. Fetnees kotundaki sauna, buhar odası, masaj odası ve depo mekanları tamamen ahşap, saydam olmayan cephe kurgusu içerisinde düşünülmüştür. Filyos cephesi mahremiyet duvarı olarak belirlenen taş duvar ve ahşap dikmelerden oluşturulmuştur. Ahşaplar bu cephede daha seyrek kullanılmış ve yarı saydam bir mekan kurgusu düşünülmüştür. Ahşapların aralıkları belirli modüllerde eksilterek veya ekleyerek ortaya çıkmıştır. Yönetim birimleri olarak düşünülen alan için doğal taş cephe devam ettirilmiş ve daha çok vurgulanması düşünülerek üst katında bulunan saydam olmayan ahşap cephe kurgusu içerisine dahil edilmiştir. Giriş cephesinde ise daha şeffaf, saydam bir cephe düşünülmüştür.

Giriş
Giriş park alanından 2.5 m aşığıdan rampayla sağlanmaktadır. Giriş kotunun ferahlığı ve şeffaflık adına iç sokak ve fitnees kotu alanlarından görülebilen bir galeri oluşturulmuştur. Galeri sirkülasyon ile doğrudan ilişkili olarak kurgulanmış ve tüm mekanlar tek bir noktadan algılanabilir bir hal almıştır. Park ile ilişkilendirilen kafeterya iç sokaktan da erişilen ve girişe hakim bir konumda yer bulmuştur. Kafeterya terası saçağı ahşap stürüktürden girişi de kapsayacak şekilde düşünülerek mekan kurgusu içerisindeki ilişki cepheye yansıtılmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın