Katılımcı, “3+48 SAAT” Öğrenci Fikir Yarışması

Katılımcı, “3+48 SAAT” Öğrenci Fikir Yarışması

PROJE RAPORU

CONTACT

‘‘Cont’’ devam, devamlılık; ‘‘Act’’ ise davranış, hareket anlamına gelmektedir. Tasarımdaki asıl amaç; bir hareketin, bir davranışın hiçbir engelle karşılaşmadan kampüs içerisinde akışı sağlayarak kalıcı bir ‘‘Contact’’ oluşturmasıdır.

Üniversite kampüsleri, dinamik yapıları ve kapsayıcı olması gerekliliğiyle esnek ve dönüşebilir tasarımlara ihtiyaç duymaktadır. Contact, bir hareketin, bir davranışın hiçbir engelle karşılaşmadan mekanlaştığı, tek bir akışın farklı ritimlerde birleştiği alternatif bir öneri sunmuştur. Hayatın kapsamlı bir özeti olan üniversiteler, kampüsleriyle bireysel gelişim ihtiyacına ve yaşama hazırlanma amacına hizmet etmelidirler. Bireysel farklılaşmanın özgürce şekillendiği, kişisel kimliğin, özün dışavurumunun yaşandığı yaşam evresi olan üniversite, bu karakteriyle birçok farklı eyleme olanak sağlamalıdır. Sınıflar, söyleşiler, toplantı yerleri, konser alanları, yeme-içme alanları, kırtasiye, kütüphane, dinlenme alanları vb. birçok aktivite kampüs içinde devamlı bir yaşayış halindedir. Bu çeşitli aktiviteler, açık strüktürel duvarlar kullanılarak ele alınmıştır. Duvarla çevrelenen büyük daireler, eğitim ve sosyalleşmek için tasarlanmıştır. Daha küçük yarım daireler ve duvar yüzeyleri ise; eğlenceli, dinamik, sosyal, gözlem ve bilgi etkinliklerine izin vermektedir. Böylece kampüsteki aktivitelerin ayrı ayrı birer öge olması yerine, kampüste geçirilen monoton bir güne dahil olması, günlük yaşantının zenginleşerek bütünleşik bir hal alması amaçlanmıştır. Bu tasarımla, iç ve dış, kapalı ve açık, kamusal ve özel mekanlar arasındaki sınırlar bulanıklaşmakta, kapsayıcı bir mekan kurgusu ortaya çıkmaktadır. Yapı, Yıldız kampüsündeki eğitim ve sosyalleşme mekanlarının işlevsiz kaldığı olası bir senaryoda sadece toplanma, buluşma ve geçiş mekanları değil, alternatif eğlence, kültür ve eğitim mekanlarına da dönüşebilen modüler ve kolay ulaşılabilir bir kurgu olarak tasarlanmıştır. Yapının tasarlanacağı alan, kampüs içerisinde en ulaşılabilir aksta yer almaktadır. Bu aks; kampüsün ana giriş mekanının hemen karşısında, kampüsü ziyaret eden kullanıcıların sürekli kullandığı, kampüs içerisindeki eğitim ve sosyalleşme mekanlarının kesişiminde bulunmaktadır.

Kampüsler öğrencilerin ihtiyaçlarına göre değişmektedir. Yerleri değiştirilen kafeteryalar, kırtasiyeler ve mağazalar bu değişime örnek verilebilir. Kampüslerin bu dinamik yapısı zaman içinde farklı sirkülasyonlar oluşturmaktadır. Bu sebeple, tasarımda modülerlik, erişilebilirlik, hafiflik ve sürdürülebilirlik amaç edinilmiş, bunun sağlanması için kenet sistemli ahşap paneller kullanılmıştır. Birbirine kolayca geçirilebilen bu paneller oluşan ihtiyaca ve dönüşüme göre kolayca şekillendirilebilmektedir. Yapının formu yönlendirici bir kimlikte oluşturulmuştur. Oluşturulan yapı, ahşabı ana unsur olarak kullanan, sosyal ve kültürel bir karaktere sahip, geçişlere izin veren kıvrımlı formda bir duvar olarak tanımlanabilir. Ahşabın organik yapısı ve sürekli hareketi sayesinde içbükey ve dışbükey mekanlar kurgulanmıştır. Yapı, çevresini düşeyde baskılamayan, mevcut tarihi dokuya saygı gösteren, kampüsü belirgin bir boyut farkı oluşturmadan insan ölçeğine taşıyan, insan ve mevcutta bulunan yüksek yapılar arasında kapsayıcı bir ara kesit oluşturmaktadır.

Sonuç olarak, Contact insan ölçeğiyle belirgin bir boyut farkı oluşturmadan, geçirgen ve etkileşimli yapısıyla kampüs yaşamını iyileştirici bir tasarım önerisidir.

 

Etiketler

Bir yanıt yazın