Karlovac Tatlısu Akvaryumu ve Nehir Müzesi

Karlovac Tatlısu Akvaryumu ve Nehir Müzesi

3LHD'nin tasarladığı yapı, Karlovac Nehri'nin biyoçeşitliliğini sergileyen bir tatlısu akvaryumu ve nehir müzesi olarak çalışıyor.

Karlovac tatlısu akvaryumu, Korana nehrinin kenarındaki bir kamp alanında yer alıyor. Binanın bir kısmı zemine gömülü ve dış çeperi toprak ile örtülmüş durumda. Tasarım konsepti, koruma amaçlı toprak duvarlar ve tepelerle çevrelenmiş tarihi şehir merkezi “Karlovac yıldızı”ndan ilhamla tasarlandı. Projenin amacı, Korana Nehri’nin yanında, etrafında dolaşmaya değecek ve turistleri bölgeye çekecek yeni bir kentsel odak oluşturmaktı. Akvaryum binasının çevrelediği yeni bir kamusal meydan tanımlandı. Ana yaya yolları meydanı üç doğrultuda kesti; güney yönünde konserler için kullanılan alana doğru ve batıda ana yol ile stadyuma doğru. Akvaryum tesisleri meydanın çevresine, Korana Vadisi’ne müdahale etmeyecek şekilde saklandı.

Akvaryum binasını oluşturan üç parçadan her birine (sergi alanı, kafesi de olan bir okuma odası ve ofis mekanları) meydandan girilebiliyor. Binanın her bölümünün kendine ait, meydana bakan bir cephesi var; arazinin sınırlarına bakan cepheleri ise toprakla örtülmüş, üzeri oyun alanı olarak veya yürüyüş için kullanılabilecek “görünmez” cepheler. Binanın üç bölümü hem birbirinden ayrı tesisler olarak hem beraberce akvaryumun birbirine entegre parçaları olarak kullanılabiliyor. Akvaryum gezisi zemininde suyun kullanıldığı, Karst nehrinin kaynağını sembolize eden meydandan başlıyor.

Akvaryum, Hırvat nehirlerinin fauna ve florasını; Karlovac havzasındaki dört nehrin ekosistemlerini, jeolojik dönemlerini, geleneksel kültürlerini ve tarihlerini sergiliyor. Sergi düzeni; florası, faunası ve bioçeşitliliği ile tipik bir kast nehrinin akışını takip ediyor. Meydandan başlayan sergi binanın içine girerek rampalardan oluşan bir system yardımıyla, bazı bitki ve hayvan türlerinin yaşaması için gerekli kontrollü ışığın sağlandığı bodrum kata kadar iniyor. Sergi kurgusu, çizgisel bir düzenleme ile, nehrin kaynağından ağzına kadar devam eden akışı ve bu akış boyunca değişen habitatı gösteriyor.

Akvaryumlar rota boyunca, ziyaretçi izleğinin yanında, altında ve üstünde devam ediyor. Yaya rampaları boyunca balıklar önce yukarıdan, nehri takibe devam ettikçe yanlardan ve su yüzeyinin altından izlenebiliyor. Ziyaretçiler, nehri takiple eş zamanlı, akan nehrin sesini dinliyor. Akvaryumun altından geçtikten sonra çoğunlukla yer altı akarsularında yaşayan endemik türlerin olduğu mağaralara giriyorlar. Burada mekan genişliyor ve ziyaretçilerin oturup dinlenebilecekleri, kaydedilmiş dalga seslerini dinleyip endemik türleri keşfedebilecekleri merkezi bir alana dönüşüyor. Mağaranın ardından, sembolik nehir yer altından yüzeye çıkıyor; artık Hırvatistan’da yaşamayan sıcak nehir yataklarına özgü balıkların ve bitkilerin görülebildiği bir tünele geçiliyor. Tünel, nehrin sazlıklarının ve su zambaklarının olduğu bölüme bağlanıyor. Sergi şelale ve travertenlerin biotiplerini sergileyen kademeli akvaryumlar ile son buluyor.

Sonunda bir merdiven ve asansör ziyaretçileri giriş holündeki hediyelik eşya dükkanına geri bırakıyor. Suyun teknolojik parametrelerinin analiz edildiği alan, bilimsel araştırma merkezi ve balık alıştırma mekanları binanın planında merkezde yer alıyor.

Etiketler

Bir cevap yazın