Kadıköy Spor Merkezi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Yelda İnecik tarafından, MIM401 Mimari Tasarım V dersi kapsamında Prof. Dr. Ayfer Aytuğ koordinatörlüğünde, Prof. Dr. Bülent Uluengin, Doç. Dr. Tolga Akbulut ve Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Can Özkan yürütücülüğünde tasarlanan “Spor Kompleksi” projesi.

Proje konusu Spor Kompleksi olup bünyesinde tam olimpik yüzme havuzu, spa-hamam, yoga-aerobik-fitness, restoran, kafeterya, seminer alanları ve idari birimler gibi çeşitli fonksiyonları barındırmaktadır. Proje Kadıköy Haydarpaşa Garı’nın güneydoğusunda, günümüzde Et ve Balık Kurumu’nun bulunduğu arazide yer almaktadır. Başlangıç aşamasında arazi analizleri yapılmış, çevredeki landmark ögeler belirlenmiş ve tasarım bu bağlamda yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda yüzme merkezi eksikliği tespit edildi ve bu doğrultuda tam olimpik havuzlu farklı ihtiyaçlara da cevap veren bir alan tasarlandı. Arazinin en önemli unsurlarından biri olan denize yakınlığı konsept ve kütle tasarımı aşamasında etkili olmuştur. Kütle tasarımı Deniz-Kaya ilişkisi düşünülerek tasarlandı ve denizden bakış ile bir kaya görünümü elde edilmek istenildi. Arazi çevresince ve kıyı hattı boyunca kesintisiz devam eden yaya yolları, denize inen amfiler ile herkese hitap eden bir spor merkezi tasarlanmak hedeflendi.

Araziye yerleşirken ihtiyaçlar üç başlıkta toplandı. Gelecekte arkeopark alanı olarak kullanılacak alan ile kıyı hattı arasında kuzey-güney doğrultusunda bir spor-kültür sokağı aksı oluşturuldu. Spor-Kültür Sokağı aksının batısında tam olimpik yüzme havuzu, kıyı hattını devam ettiren iskele, kafeterya, satış birimleri ve denize inen amfiler yer almaktayken doğusunda Haydarpaşa Camii, idari birimleri, restoran, kapalı spor salonu ve termal merkezi, açık alanda ise 2 adet tenis kortu, basketbol sahası, çocuk oyun alanı ve kaykay alanı yer almaktadır. Kütleleri birleştiren üst örtü spor kültür sokağı boyunca ara ara devam ederek yapıların girişlerini öne çıkarmaktadır.

Ana kütlede tam olimpik yüzme havuzu ve 500 kişilik tribün, soyunma birimleri, hakem odaları bulunmaktadır. Ahşap strüktüre sahip olan yapıda 40 metrelik açıklık glulam kirişlerle geçildi. Yapı tasarımında denize doğru yükselen kaya görünümü için çapraz olarak iki tarafı yükseltildi ve ortadan kiriş geçirildi. Kısa kenarda 7 metre aralıklarla geçen kirişler hem içten hem dıştan görülecek şekilde tasarlandı. Çatı ışıklıkları cephede de devam ederek yapıyı saracak şekilde tasarlandı.

Spor-kültür sokağının doğusunda yer alan yapıda zemin katı idari birim ve restoran olarak düşünüldü. Birinci katında yoga ve aerobik salonları ile fitness salonu yer almaktadır. Yapının kuzeyinde yer alan merdiven ile bodrum katındaki spa-hamam birimine ulaşılmaktadır. Ayrıca bodrum katında ana kütle ile bağlanmakta olup 57 araçlık kapalı otopark ve teknik birimler yer almaktadır. Ana kütlenin bodrum katında kurgulanan yağmur suyu toplama alanı ile çevreye duyarlı bir tasarım yapılması hedeflenmiştir. Spor-kültür sokağının batısındaki satış birimi ve kafeterya yer almaktadır. Satış birimleri sokak aksına bakarken kafeterya birimi denize yönelerek iskele ile birlikte denizle güçlü bir bağlantı kurarak daha keyifli bir mekan sunmaktadır.

Etiketler

Bir yanıt yazın