Jüri Özel Ödülü, Nimri Köyü Kazım Hasan Bademliği Açık|Yarı Açık Alan ve Atölye Mekanı Tasarımı Öğrenci Mimari Proje Yarışması

Jüri Özel Ödülü, Nimri Köyü Kazım Hasan Bademliği Açık|Yarı Açık Alan ve Atölye Mekanı Tasarımı Öğrenci Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

Elâzığ ilinin Keban ilçesine bağlı Nimri köyünde bulunan kazım Hasan bademliği arazisine yazın, ilkbahar, sonbahar veya kışın düzenlenen eğitim, atölye, açık hava seminer-toplantılar, Nimri Kullukları Sanat Projesi kapsamında yapılan eserleri ziyarete gelen ziyaretçilerin tüm ihtiyaçları karşılayacak bir proje yapmak amaçlanmıştır. Nimri  Köyü,  bölgenin  tarihsel  geçmişinde  kulluk  geleneğinin  getirdiği  3  ana  ibadet  noktası sayesinde önemli bir yere sahip olmuştur. Kulluklar ana ibadet yerleri dışında da topraklarda çok fazla bulunmuştur. Bu gelenek hafızanın nesilden nesile aktarılmaması ve verilen önemin tarihsel süreçte azalmasıyla yok olmaya başlamıştır.  Proje  kapsamında  insanları  bir  araya  getiren  bu  eski  geleneğin  tekrardan  canlandırılması  ve getireceği atmosfer ile köyün sanatla birleşmesi istenmektedir. Bu doğrultuda düşünülen tasarımda, köyün kulluklarla ilişkisi ve kullukların insanlar üzerine etkileri üstünde durulmuştur. Tekrardan canlandırılmaya başlanan kulluk hafızasının sürdürülebilirliğini sağlamak için tasarım, kullukların varoluşsal anlamlarını ve etkilerini destekler şekilde düşünülmüştür. Tasarımda, kulluk deneyimine yer açılması ve bu deneyimi arttırarak var etmek istenmiştir. Bu durumu sağlayacak öğeleri kulluk ve köyün hafızasına uyumlu olarak belirlenmiştir. Kulluklar, doğayla dengeyi temsil eden taş tapınaklardır. Doğaya olan saygıyı gösterirler. Bu saygı çerçevesinde tasarım ele alındığında köyün hafızasında bulunan sıkıştırılmış toprak kullanılmıştır. Sıkıştırılmış toprağın sadeliği ile kulluğun istiflenmesi  arasındaki  zıtlık  ile  kulluğun  varlığına  vurgu  yapılması  istenmiştir.  Bu  vurguyu arttırmak için kütlesel bir odak yapılması istenmiştir.  Arazi incelendiğinde arazideki ağaç dizilimlerinin verdiği akslara uyulmasına karar verilmiştir. Akslar  üzerinden  belirlemeler  yaparak alanda  yönlendirme  hissini  arttırmak  istenmiştir.  Bu yönlendirme  hissi  için  insan  yüksekliğinde  ve  kimi  kısımlarda  daha  yüksek  duvarlar düşünülmüştür.  Yapılar  için  düşünülen  malzeme  ile  zıtlık  yakalamak  ve  peyzajda  artırılması önerilen kulluklar ile uyumlu olacak bir malzeme olarak Gabion duvar düşünülmüştür. Duvarların akslara oturtulması ile oluşan boşluklara program yerleştirilerek tasarım geliştirilmiştir.

 

Etiketler

Bir cevap yazın