İTÜ İşletme Fakültesi – Öğrenci Projesi

İTÜ İşletme Fakültesi – Öğrenci Projesi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2019-2020 Güz Dönemi Mimari Proje 7 öğrencileri olarak, Mimar Alper Aksoy ve Mimar Serkan Karaaslan yürütücülüğünde İtü İşletme Fakültesi yarışma projesi konu olarak çalışıldı.

MİMARİ PROJE RAPORU

Proje Alanına Yaklaşım:

 • Yapılan analizler sonucu İTÜ Maçka Kampüsünün, şehrin önemli noktalarından biri olduğu ancak ne kampüs kullanımı açısından, ne de halkla ilişkisi açısından yeterli bir kampüs olmadığı ortaya konmuştur.
 • Alanda tarihi yapılar etkin bir biçime kullanılamamakta
 • Yeşil-kampüs ilişkisi oldukça zayıf
 • Öğrenciler ders saatleri dışında kampüste zaman geçirmemekte
 • Mevcut kot kullanımı verimli değerlendirilememiş

Bu verilerle birlikte alandaki önemli akslar belirlenerek tasarıma başlanmıştır.

VAZİYET KARARLARI:

 • Yemekhaneden gelen aks, Maçka Caddesi’nden gelen akslar ve mevcut açık otoparktan gelen aks önemsenmiştir.
 • Alanı en verimli şekilde kullanmak için bir kütle formu oluşturulup önemsenen akslardan girişler belirlenmiştir.
 • Doğal hava ve ışıktan maksimum faydalanmak ve öğrencilerin yeşille ilişkisinin artırılması için avlu tasarlanmıştır.
 • Kütle, karakol binasını ezmeme ve 10 numaralı ağacı koruma amacıyla geri çekilerek yükseltilmiştir.
 • Bu geri çekilmeyle birlikte Karakol Binası ile olan ilişkiyi artırmak,kampüste canlılık sağlamak ve Süleyman Seba Caddesi ile olan ilişkiyi artırmak adına yeşil amfi merdiven tasarlanmıştır.
 • Kantinden avluya gelen aks için de amfi merdiven tasarlanıp avlu, aynı zamanda etkinlik alanı haline gelip öğrencilerin ders saatleri dışında zaman geçirecekleri bir odak noktası olmuştur.
 • Avluyu yaşatan, kampüs hayatını canlandıran ve okula erişimi her noktadan sağlayan ve avluyla olan ilişkiyi besleyen,sürekli yeşil bir rampa tasarlanmıştır.
 • Kütleler yeşil platform üzerinde yükseltilmiştir.
 • Yükselen kütleler arasında eğitim yapısı sürekliliğini sağlama amacıyla cam bir kütle ile geçiş sağlanmıştır.
 • Avluyla ilişkili olan birimler sosyal faaliyetlere ayırılmıştır.

KÜTLE DAĞILIMI:

+-0.00 kotunu Karakol Binası kotu kabul ettiğimizde,

-10.50 Bodrum Kat Planında:

 • Sığınak, teknik hacim, arşiv, depo, mescit burada yer almaktadır.
 • Programda istenen laboratuvarlar bu kotta çözülmüştür.

-7.00 Zemin Kat Planında:

 • Karakol Binası’nın, Süleyman Seba Caddesi’ne bakan cephesinden inen amfi merdivenlerin okula erişimi sağladığı kot, bu kottur.
 • Süleyman Seba Caddesi’nden gelen bir giriş, kampüs amfi merdivenlerinden ulaşılan bir avlu girişi, Silahhane Sokak’tan bir giriş ve İTÜ Maçka Kampüsünden belirlenen bir konferans salonu girişi olmak üzere toplamda 4 adet giriş çözülmüştür.
 • 2 adet dikey sirkülasyon çözülmüştür.
 • Karakol Binasına bakan cephelerde, avlu ve kampüsle ilişkili kütüphane, kantin, serbest çalışma alanları tasarlanmıştır. İç avluya bakan bölümler sosyalleşme amacıyla ortak kullanıma bırakılmış, koridorlara doğal hava ve ışık alımı sağlanmıştır.
 • Konferans Salonu erişim kolaylığı olması açısından bu kotta çözülmüş, dışarıdan gelen konuşmacılar için de okul girişleri dışında ayrı bir salon girişi tasarlanmıştır. Fuaye avluyla ilişkilendirilmiştir.
 • Sessiz çalışma odaları, çeşitli ofisler, güvenlik birimleri bu kotta çözülmüştür.
 • Süleyman Seba Caddesinden görünen yüzde kulüp odaları çözülmüştür. Böylece caddeden geçen insanlar için daha keyifli bir izlenim bırakmak amaçlanmıştır.
 • İç avluyu canlandırmak ve okul içindeki sosyalliği artırmak adına koridorlarda sık sık oturma birimlerine yer verilmiştir.

-2.50 Birinci Kat Planında:

 • Kütüphane ve avlu girişi üzerinde bir galeri boşluğu bırakılıp çevresinde çalışma ve oturma birimleri tasarlanmıştır.
 • Derslikler bu katta doğal hava ve ışık alacak biçimde çözülmüş, koridorlar ve iç avlunun çevresi, ders aralarında sosyalleşmeyi artıracak biçimde oturma ve çalışma birimleri ile donatılmıştır.
 • Öğrenci ve öğretim üyesi ayırımını ortadan kaldırmak için bu katta da öğretim üyesi odalarına yer verilmiş. Böylece ortak kullanım alanları ile ilişkinin artırılması amaçlanmıştır.
 • Dersliklerden erişilen, meş ile cephe arasında kalan teraslar tasarlanmıştır.
 • +2.00 İkinci Kat Planında:-Öğretim üyesi ve araştırma görevlisi ofislerinin tamamının doğal hava-ışık alması ve mekanlardan maksimum yararlanma amaçlarıyla bir asma kat öngörülmüştür.
 • Koridorlar, ortak kullanıma bırakılmıştır. Öğrencilerin de gelip rahatlıkla bekleyebilecekleri, öğretim üyeleri ile iletişim kurabilecekleri oturma birimleri tasarlanmıştır.
 • Koridorlardan erişilen teraslar tasarlanmıştır.

+8.00 Üçüncü Kat Planında:

 • Taşıyıcı planlanmasında amfilerin, son katlarda çözülmesi kararı verilmiştir.
 • Bu katta, 2 adet 180 kişilik amfi, 2 adet 130 kişilik amfi, 2 adet 80 kişilik derslik amfi yer almaktadır.
 • Fuayeden erişimi sağlanan, meş ile cephe arasında kalan teraslar tasarlanmıştır.

+14.00 Dördüncü Kat Planında:

 • 2 adet 180 kişilik amfi, 2 adet 130 kişilik amfi, 2 adet 80 kişilik derslik amfi yer almaktadır.
 • Fuayeden erişimi sağlanan, meş ile cephe arasında kalan teraslar tasarlanmıştır.

-14.00, -17.50, -21.00, -24.50 Kotları Otopark Çözümü:

 • Bu kotlarda, sığınak ve teknik hacimlerle birlikte, programda istenen araç sayısını karşılayacak şekilde otopark çözümü yapılmıştır.

KARAKOL BİNASI KULLANIMI:

-Karakol Binası Bodrum Katında sığınak, arşiv, depo gibi birimler çözülmüştür. Diğer katlarında, dekanlık birimleri, ofisler, sekreterlik, güvenlik gibi birimler ve dinlenme alanları çözülmüştür.

Malzeme ve Cephe Kararları

 • Cephelerde, çatıda ve yeşil rampada çeşitli açılar ve kırıklar tercih edilmiştir.
 • Malzeme olarak tarihi doku içinde kendini belli edecek ve tasarımın dekonstrüktivist kırıklarına uyum sağlayacak olan korten tercih edilmiştir
 • Kontrollü ışık alımını sağlamak için meş cephe sistemi tasarlanmış ve meşlerin içinde kalan teraslar tasarlanmıştır.
Etiketler

Bir cevap yazın