Harran Üniversitesi Kampüs Projesi

Harran Üniversitesi Kampüs Projesi

2021-22 Güz yarıyılı, Harran Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nde, Öğr. Gör. Şeyda İnce Gayberi tarafından yürütülen Mimari Proje-7 stüdyosu kapsamında Mısra Fidan, Efsun Küçük, Abdulkadir Altın tarafından tasarlanan Üniversite Kampüs Projesi.

Arazi:

Arazi Şanlıurfa ili Haliliye ilçesi Necmettin Cevheri Bulvarı ile Prof.Abdulkadir Karahan Caddesinin kesişiminde bulunmaktadır.

Arazi Analiz:

Mevcut durumda bulunan yapıların işlev ve durum analizleri ve aynı zamandan arazi analizleri yapıldı. Yapılan analizler doğrultusunda alanda bulunan yıllanmış ağaçlara ve yeşil alanlara en az müdahale ederek tasarıma gidilmesine karar verildi. Bu nedenle yapıların temel sınırlarını kullanarak yeni yapılacak yapıların bu yapı bölgelerinde konumlandırılması tercih edildi.

Konsept:

Koridor…

Mimari olarak tanımına bakıldığında alt fonksiyonları bir arada tutarak yeni bir üst fonksiyon oluşturan ara mekan..

Seçilecek konsept hem bütünde hem özelde tasarımı etkileyebilecek bir fikir olmalıydı.

Üst ölçekten bakıldığında birden fazla bölümü tek fonksiyon olarak kampüste toplayan bir proje; alt ölçekte ise her bölümün kendi içerisinde ihtiyaçlarına cevap verebilecek işlevsel mekanları yapı içerisinde tasarlamaya etki edecek bir konsept olmalı fikriyle yola çıkıldı. Koridorun tanımını projeye uyarlamakla başlandı tasarıma.

Daha sonra koridorun alt başlıklarında;

Su koridoru

Yeşil koridor

İnteraktif koridor

Yaya koridoru gibi koridor çeşitlerini alanda kullanarak tasarıma giriş yapıldı.

Eğitim yapılarında öğretmen, öğrenci ve çalışanların ortak mekanlarının olması, birbirinde izole edilmemesi, gün içerisinde karşılıklı iletişimlerinin bulunması gibi faktörlerin araştırmalar sonucu eğitim başarısını artırıldığı gözlenmiştir.

Aynı zamanda ders dışı aktivitelerin ve bu aktivitelerin yapılacağı alana erişim olanağı eğitim yapılarındaki bir diğer önemli nokta olarak belirlenmiştir.

Konservatuvar, güzel sanatlar, mimarlık fakültelerinin ihtiyaç listesinde bulunan mekanların işlevsel olarak gerek duydukları özellikler analiz edilerek yapı içerisinde nasıl ve nerede konumlandırılacağı belirlenmiştir.

Belirlenen bu önemli noktalar ve aynı zamanda ihtiyaç listesi göz önünde bulundurularak konsepte uygun yapı tasarımlarına gidilmiştir.

Yapı Tasarım Kararları:

Stüdyo ve dersliklerin sosyal alanlar ve yeşil koridorlarla bağlantısı oluşturularak aktif öğrenme alanları tasarlandı.

Öğretmen ve çalışan birimlerinin öğrenci alanlarıyla ortak noktalar oluşturulması amaçlandı.

Öğrenciler arasında sosyal etkileşimi artıracak ve bölüm ihtiyaçlarına uygun spesifik mekanlar oluşturuldu(sergi meydanı, amfi, açık hava sineması gibi).

Sosyal ve etkileşimsel alan olan terasların tek bir yerde olmamasına dikkat edilerek yapı içerisinde alanlara göre yerleştirilip hem dolu boşluk oluşturulmuş hem de yapı siluetinde kompakt kütleden uzak durulması amaçlandı.

Tekrar eden birimlerden oluşan kütlelerde uzun ve monoton koridorlar, hem doğal aydınlatma hem de birimler arası bağlantıların daha konforlu olması açısından galeri boşluğu ve kat bahçesiyle kırıldı.

Eğitim başarısının artması amacıyla stüdyolardaki derslerin gözlemlenebilmesi açısından interaktif koridorlar oluşturuldu.

Kapalı, yarı açık ve açık mekan vurgusu birimler içerisinde ve birimler arasında devam ederek bütünlük oluşturuldu.

Yapı cephelerinin, tasarımda izlenen yatay mimari etkisinin çevre yapılardaki yükseklik farkını silüet olarak tamamlayabilmesi açısından ve aynı zamanda mekanların doğal ışık alabilmesi adına cam ve panellerle doluluk-boşluk dikkate alınarak dikey kayıtlarla bütün yapılarda ortak bir tasarım oluşturuldu.

Vaziyet Tasarım Kararları:

Kullanıcı olarak genç bir kitleye sahip olan kampüs içerisinde araç kullanımı en aza indirilerek yaya ve bisiklet kullanımına özen gösterildi.

Böylece arazi sınırlarında ve yapı çevresinde araç otoparkları konumlandırılarak arazi içerisinde bisiklet yolları ve yaya koridorları esnek bir şekilde devam etti.

Genel kampüs siluetinin ilk bakışta algılanabilmesi için arazinin orta kısmından ve ana caddeden alana ana giriş sağlandı.

Ana cadde kesişimine konumlandırılan öğrenci sosyal merkezinin ön kısmına kentlininde kullanabileceği bir yeşil alan oluşturuldu

Alanda bulunan yaklaşık 12 metrelik kot farkı üç bölgeye ayrıldı. Bu bölgeler içerisinde ihtiyaca göre yapılarda kullanımında gidildi. Ve vaziyet kısmında merdiven ve rampalarla yaya ve engelli sirkülasyonuna özen gösterildi.

Doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde ana su koridorları eğim ile beraber tasarlandı ve bu su koridorları yardımcı koridorlarla yapı girişlerine doğal bir yönlendirme oluşturdu.

Ana girişten devam eden ana aksta dolu boşluk ve kütlesel uyum ile beraber üst örtüler kullanılarak ışık-gölge oyunları tasarlandı.

Bu aks üzerinde sirkülasyona engel olmayacak şekilde tarhlar oluşturularak yapay su yolu ile paralel bir iklim koridoru tasarlandı.

Ana aks üzerinde yapılan çalışmalara yer verebilecek şekilde heykel sergileri tasarlandı.

Ana aks bitiminde öğrenciler için şenlik alanı ve gül alleleri oluşturularak farklı yaya deneyimleri sağlandı.

Mevcutta bulunan ağaçlara ekleme yapılarak arazi içerisinde doğu-batı ve kuzey-güney yönünde alleler oluşturuldu.

Arazinin merkez noktasına üniversite kampüsünün imgesini oluşturacak şekilde; toplanma, birleşme, dağılma, etkileşme, sosyalleşme gibi yön verebilecek bir landmark tasarlandı.

Etiketler

Bir cevap yazın