Harran Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Kompleksi Projesi

Harran Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Kompleksi Projesi

2021-22 Bahar yarıyılı, Harran Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nde, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Şebnem Kuloğlu tarafından yürütülen Mimari Proje-8 Bitirme Projesi stüdyosu kapsamında Abdulkadir Altın tarafından tasarlanan Çok Amaçlı Spor Kompleksi Projesi.

Arazi

Proje alanı Şanlıurfa Haliliye’de Mardin Yolu ile Gazi Osman Paşa Bulvarı’nın kesişiminde Cumhuriyet Parkı ile aynı adada toplamda 100.000 metrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir.

Arazi Analiz

Alanın kuzey kısmında sulama kanalı güney kısmında kamuya açık park bulunmaktadır. Alan çevresi şehirleşmenin yeni başladığı bir yer olduğundan batı kısmı yakın zamanda yapılan binalardan oluşmaktadır. Doğu kısmı ise tarım arazileri olduğundan imara açılmamıştır. Alana yakın fonksiyonlar olarak lise kampüsü, şehir hastanesi, jandarma ve yapımı devam eden bilim merkezi sayılabilir.

Alan Yaklaşımı

Alana yaklaşım olarak ada bir bütün olarak baz alındı, birincil katman halihazırda kamusal alan olarak devam etmekte, ikincil katman arazinin giriş kısmı olarak ele alındı yarı kamusal mekanların çözümüne yer verildi ve üçüncül katman ise özelleşmiş mekanlar olarak tasarlandı.

Kütlesel Oturumlar

Kütle yerleri belirlenirken fonksiyonlara bakılarak güvenlik, erişilebilirlik, siluet kavramları da göz önünde bulundurularak alan içerisinde yerleşim yapıldı. Bu sebeple kapalı spor salonu batı tarafına, sağlık spor birimi kuzey tarafına ve karşılayıcı mekân olarak daha sonra otel ve idari birimi ise manzara ve yönelim olarak doğu tarafına konumlandırıldı.

Alan-Vaziyet-Kütle

Arazi içerisinde bulunan kot farkı kullanıcı erişilebilirliğini düşürmeden tasarlanarak arazinin orta kısmında ticari mekân ve kafelerin bulunduğu bir toplanma-dağılma alanı tasarlandı. Güvenlik açısından bu birimlerin üst kotuna çocuk oyun alanları yerleştirildi.

Alan etrafında birimlere erişilebilirliği kolay şekilde sağlamak amacıyla açık otoparklar ve aynı zamanda kapalı spor salonu biriminin altında kapalı otopark tasarlandı. Alan çeperinde ve oturma birimlerinin yanında gürültü yalıtımı görevi de görebilecek ve doğal hava konforu sağlayacak büyük ağaçlar kullanılırken birim önlerinde siluete hâkim olmak ve bakış açısını genişletmek amacıyla daha küçük ağaçlandırma yapıldı. Alanın giriş kısmına ikincil katman olarak ele alınan kısımda açık golf sahası ve açık futbol, basketbol, voleybol ve hentbol sahaları yerleştirildi. Ana girişi vurgulamak amacıyla diğer girişlerden daha büyük ölçekte ve zemin farklılaşması yapılarak peyzaj merdiveni tasarlandı. Konforlu erişilebilirlik açısından alana ve birimlere yaklaşım açısından engelli çözümleri düşünülerek tasarım yapıldı.

‘’…sporcu kentle alışılmadık bir ilişki kurduğunu, adeta mekanı beden merkezinde yeniden üretir…’’

Konsept bağlamında vaziyet ve kütle siluetlerinde keskin ve köşeli çizgiler oluşturulmaya çalışıldı. Alanda ayrık üst örtüler yerine mekân girişlerini vurgulamak, birimler önünde aktif mekanlar oluşturmak ve konforlu sirkülasyonu sağlamak amacıyla aynı zamanda konseptin ana çeperini yansıtacak şekilde belirli yüksekliklere sahip uzay kafes çatılar tasarlandı. Mekânsal olarak çatı görevi görürken aynı zamanda alan içerisinde üst örtü kullanımına da imkân sağlandı. Birimler betonarme ve çelik sistem konstrüksiyonları ile tasarlandı. Dış cephe olarak alüminyum giydirme cephe kullanıldı. Gün içerisinde aktif ve ışık gerektiren yerler Low-e camları ile geçilerek kalan kısımlarda kompozit paneller kullanılarak cephede dolu-boş temelli tasarıma gidildi. Aynı zamanda yapıların ikişer cephesi de ışık oyunları ve saçak altı sirkülasyonu sağlamak amacıyla profil üstü kompozit panellerle oluşturulan ritmik güneş kırıcılar ile eklemlendi.

Proje alanına 1500 kişilik kapalı spor salonu,200 kişilik yarı olimpik yüzme havuzu, halka hizmet verecek bowling, tenis gibi oyun salonları, güreş, step aerobik salonları, ticari mekân, kafe restoran ve 150 yatak kapasiteli otel ve rekreasyon alanları tasarlandı.

Etiketler

Bir yanıt yazın