Gecekondoo // Eski Geleneklerin Geri Dönüşümü

Sinan Logie'nin geliştirdiği "Gecekondoo" projesi, İstanbul'da gelișmekte olan kentsel dönüșüm süreçlerini sorunsallaștıran bir ütopyadır.

3 değișik barınak modelinden olușan projenin iki bağlamı vardır:

İlki, Istanbul ve büyük kentlerde atıkları toplayarak hayatlarını sürdüren vatandașlara bir ekonomik alan geliștirmektir.

Bu platform: Atık malzemelerinin, inșaat sektörüne hangi șekillerde ham malzeme sağlayabileceğini araștıran bir laboratuvar olarak görülebilir.

İkincisi, kentsel dönüșüm mağdurlarına enformel șekilde hızlı barınma olanakları sunabilmek.

“Gecekondoo”lar, ilham aldıkları gecekondular gibi, kentin belirsiz bosluklarına, akıllı parazitler gibi yerleştirilerek, șehirlere göç edip, sosyal dıșlanmalarla karșı kalan ailelere ekonomik merkezlerin yakınlarında bir süre için yerleșip, tekrar topluma dahil olmalarını amaçlamaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın