FSMVÜ Kültür Merkezi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Lütfiye Karaaslan'ın hazırladığı mezuniyet projesi.

“Tarihin derinliklerinden bilimin ve sanatın ufuklarına” mottosuyla yola çıkan kültür merkezi, ülkemizin kültürel zenginliğini ve bilimsel çalışmalarını yakından takip edebilmek ve en zengin haliyle gelenek nesillere aktarabilmek için tasarlanmıştır. Yapının barındırdığı mekanlarda durağanlıktan uzak, öğrencinin “sanatçı” kimliğini kazandığı dinamik ve komplike alanlar oluşturulmuştur.

Merkez, çevresinde bulundurduğu tarihi siluete zıt olarak, klasikten uzak modern bir mimariye sahiptir. Bu anlamda mimarinin doğu-batı arasında oluşturduğu köprü görevi ile klasik ve modern bir arada tutulmak istenmiştir.

Çeşitli kültürlere ev sahipliği yapan üniversitemizin kültür faaliyetlerini sağlayan bu yapı yalnızca “sergi”, “sergileme” kavramlarını barındırmakla kalmayıp mekanlarda gerçekleştirilen aktivitelerle öğrencinin sosyalleşmesini destekler.

Kültürlerin buluştuğu merkezde saydam cephelerle insan ve eser arasındaki duvarların yıkılması amaçlanırken insanlar arası etkileşimde arttırılmak istenmiştir.

Mekanın kabuğu ve içi aynı dinamik unsurları barındırmaktadır. Planda iki odak noktası oluşturulmuştur. Bu odak noktalarından biri etkinlik alanı, diğeri ise fuaye alanıdır. Noktaları bağlayan iki adet geçiş bulunmaktadır. Geçişlerde sergilenen eserlerle bağlam noktalarına fonksiyon kazandırılmıştır.

Vakıf üniversitemizde eğitim verilmekte olan binaların bazıları tarihi değeri olan yapılardır. Bu yapıların geçmişte farklı amaçlar için kullanıldığı göz önünde tutularak, yapının ruhu olan eserler fuaye alanında sergilenmektedir. Diğer bir odak nokta olan etkinlik alanında ise düzenlenen kültürel ve interaktif etkinliklerle insanların sosyalleşmesi desteklenmek istenmiştir. Bu anlamda insanlar arası etkileşimi sağlayacak, sosyal insan portresine dayalı bir kafeterya da etkinlik alanına dahildir. Faaliyetlerin dışında merkezde üniversitenin tanıtımının yapıldığı bir bölüm de vardır.

Yapının bir diğer kısmını oluşturan asma katta öğrencilerin özgürce çalışabildiği, workshopların düzenlendiği ve galeri boşluğunu gören bir ortam oluşturulmuştur. Asma kat, “doğu cephesi” konumu itibari ile Merkez Efendi Camii ve mezarlığına bakmaktadır. Bu bakış acısı ise asma kat boyunca cephede acılan yarıklarla sağlanmıştır.

VR EXPERIENCE >>

Etiketler

Bir cevap yazın