Focus Kültür Merkezi

Focus Kültür Merkezi

2020-21 Bahar yarıyılı, Harran Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nde, Öğr. Gör. Sevilay Akalp tarafından yürütülen Mimari Proje-6 stüdyosu kapsamında Abdulkadir Altın tarafından tasarlanan kültür merkezi projesi.

Arazi:

Arazi Şanlıurfa ili Karaköprü ilçesi Orman Yolu Caddesi’nde bulunmaktadır.

Analiz-Konsept:

Arazi üzerinden analizler yapılarak bölgede yeşil aks ve kültür aksı tanımlandı. Tanımlanan bu aksı devam ettirecek şekilde ‘’Arazi Çeperi’’ dikkate alınarak yapı sınırları üzerinden tasarım oluşturulmaya başlandı.

Oval gelen arazi çeperi yapı sınırına şekil verdi. Böylece yapı hem arazi ile uyumlu hem ana caddede belirginleşen aksı akıcı ve sürekli hale getirdi.

Mekan-Fonksiyon:

Genel fonksiyon 2 ana bölümden ve bu bölümlere bağlı alt birimlerden oluşmaktadır.

800 kişilik bir oditoryum, 200 kişilik 2 salon, 100 ve 50 kişilik 2 konferans salonu,4 farklı atölye birimi ve bu atölyelere hizmet verecek sergi alanları, açık ofisler, kullanıcılara ve halka açık olacak şekilde restoran, manzaraya yönelim sağlayacak kafe ve idari birimlerin bulunduğu Kültür Merkezi projesinde;

Yapı giriş kısmı ana aksta konumlandırıldı. Ve iki yanında bulunan birimlerden geri çekilerek yönlendirici ve merkezi bir giriş sağlandı. Markiz kısmı formla uyum sağlayacak şekilde tasarlandı.

Oditoryum birimi servis ve sahne girişleri ve mekan büyüklüğü düşünülerek yapının arka kısmında arazi çevresindeki mekanlar düşünülerek arazide bir kamusal mekan oluşturma adına merkezi arka kısımda olan bir çemberin yayı şeklinde tasarlandı.

200 ve 100 kişilik salonlar oditoryumun ön kısmında kendine ait bir fuaye ile çözümlendi.

Atölye ve restoran birimleri sürekli ve aktif şekilde kullanılacağından yapının ön kısmında konumlandırıldı. Hem çevre binalar arasında yükselti farkını azaltmak amacıyla hem de arka kısımda yükselecek bir oditoryumu merkeze alması ve yükseltiyi yumuşatması adına çatı kısımları eğimli şekilde tasarlandı.

İki ana bölümün ‘’Ara Kesitinde’’ atölyelere hizmet verebilecek bir sergi alanı ve oditoryuma hizmet verebilecek bir fuaye alanı oluşturuldu. Fuaye ve sergi alanı haricinde açık ofis, danışma ve karşılama birimleri de bu alana konumlandırılarak bir geçiş mekanı sağlandı. Doğal ışık alması ve bu ara kesiti aktif ve sürekli kılmak için yer yer cam tavanlar kullanıldı.

Oditoryumun bulunduğu yapı kısmı 3 kat şeklinde tasarlandı ve her katta kullanıcılara hizmet verecek fuaye ve sergi alanları oluşturuldu. Ana fuaye ve yan fuayelerin de bulunduğu alanda, oditoryum cephesi yapı şekliyle uyumlu ve aynı zamanda çevredeki binalar ile kamusal mekanı ayırma adına kontrastlık oluşturarak büyük ve amorf şekillerde cam cephe olarak tasarlandı. Ön kısımda ise bu cepheler biraz daha küçültülüp seyrekleştirerek fonksiyon farkını oluşturma amaçlandı.

Arazi içinde 300 kişilik açık otopark iki kısma ayrıldı ve bu kısımlar, yapıyı arazide merkezi ve özel mekanlardan yalıtarak kamusal hizmet vermesi adına arazinin üst ve alt sınırlarına yerleştirildi.

Yeşil aksın devam etmesi ve kullanıcılar açısından dış mekanı deneyimleyebilmek adına peyzaj ve rekreasyon alanları oluşturuldu. Bu alanlar çocuk güvenliği, erişilebilirlik, iklime uygun bitki, sosyal ilişkiler, kamusal mekan gibi anahtar kavramları ve yapı-arazi formunu dikkate alarak tasarlandı.


Toplam Alan: 15000 m²
Yapı Alanı: 2000 m²
Taşıyıcı Sistem: Çelik ve Betonarme

Etiketler

Bir cevap yazın