Finalist, Ytong Mimari Fikir Yarışması 2019

Finalist, Ytong Mimari Fikir Yarışması 2019

Meksika'daki LADLE topluluğunun gerçek hikayesi etrafında mimarlık okulunun ne olduğunu, neyi hedeflediğini ve toplumsal sorumluluklarını sorgulayarak yeniden kurgulayan bir Mimarlık Okulu Projesi.

Proje Raporu:

-Sokaklarda filizlenen sanat, iki kaldırım taşı arasından çıkan bir fidan gibi. Akıntıya karşı duran, yılmayan ve isyan eden…

Los Amigos De La Esquina (LADLE) Meksika’ da reakrasyon aktiviteleriyle çocuklar için deneyimler üreten bir eğitim topluluğudur. Proje 2017 yılında topluluğun iki kurucusu Jaime Kohen ve Francisco Rocha’nın, kendi halinde bir sanat ve mimarlık ofisi inşa etmek için Tulum’da bir arazi satın almasıyla başladı.

Kohen ve Rocha, uygulama aşamasından önce kirli plastik ve çöplerle dolu alanı temizlemeye başladılar. Bölgenin çocukları organik olarak projeye katıldı. 3, 5, 10, 20 derken sürece günde 30 çocuk dahil olmaya başladı. Herkesin çabasıyla çöplük içindeki arazi atıklardan arındırıldı. Bir yandan inşa süreci devam ederken pek çok disiplinden insan, azar azar dünyanın her yerinden gelerek oluşumun her türlü eğitim çalışması için gönüllü oldu ve çocuklara mimarlık ve farklı disiplinlerde eğitimler verdiler. Alan bir konstrüksiyonu bile olmamasına rağmen enformel bir eğitim odağına dönüşmüştü.

İnşa sürecinin sonunda yaklaşırken Kohen ve Rocha, gözlemleri sonucunda yapıyı tamamlamaktan vazgeçti.Planlanan kurgu ekibin ihtiyaçlarını karşılamak konusunda hayli yetersiz kalmıştı. Ekibin artık sürdürülebilir, dinamik ve esnek bir “Mimari Okula” ihtiyaçları vardı.

Tulum, Meksika’nın Quintana Roo eyaleti içinde Riviera Maya isimli turizm bölgesinde bulunan bir sahil kasabasıdır. Dünyanın en çok ziyaret edilen arkeolojik alanlarından biri olan Antik Maya Şehri kalıntılarını bulundurmasına ve yaratıcı potansiyeli yüksek bir toplumu içinde barındırmasına karşın kasaba, ülkenin ekonomik şartlarının olumsuz yönde etkilediği tüketim ve işlev odaklı yapılaşması sebebiyle olgunlaşmış bir mimariye sahip değildir. Çoğunluğu kaçak olarak inşa edilen 2-3 katlı gelişigüzel bodur betonarme ormanı olarak tarif edilebilir.

Proje, bağlamdaki bu mimari yozlaşmayı; bölge için bir umut ışığı olarak gördüğü Ladle topluluğunun heyecan verici potansiyeliyle birliklite oluşturacağı nitelikli, esnek, dinamik ve sürdürülebilir mekanlar sayesinde mimari bilince evirmeyi amaçlamaktadır. Mimarlık okulu, sadece tahsilli öğrencilerin formel eğitim aldığı bir mekan olarak görülmemeli, toplumun her kesimini belirli bir düzeyde bilince ulaştırmayı misyon edinmiş eğitici ve uygulamacı mekanlar olarak okunmalıdır. Unutulmamalıdır ki; mimarlık yalnızca bir meslek değil, ilk çağlardan beri varolmuş bir yaşam felsefesidir. Her toplum, her zümre ya da topluluk kendi mekanının mimarıdır aslında.

Etiketler

Bir cevap yazın