FİLE Genel Merkez Binası

FİLE Genel Merkez Binası

Mimarca Tasarım ve Mimarlık tarafından tasarlanan, İstanbul Çekmeköy’de bulunan FİLE Market Genel Merkez Binası Türkiye Mimarlık Yıllığı 2019’da yer alıyor.

FİLE Market Genel Merkez yapısının kurgulandığı projede, alanın mevcut fiziksel verileri bağlamında, yaratılacak çevresel etki ve mimari yaklaşım ile kurum kimliğini yansıtan bir çekim merkezi oluşturulması amaçlanmış.

Bu amaca paralel olarak, kente görsel ve fiziksel katkı sağlayacak, modern mimari çizginin yorumlandığı projede, nitelik ve prestij bağlamında, FİLE’nin vizyonunun simgelendiği yeni bir yapı kurgulanmış. Proje alanının değerli konumu, yakın çevresindeki bölgenin görünüşünü, değerini yükseltecek özellikte olması; nitelikli proje ile “podyumda olma” durumu ve ortaya konulacak projenin her açıdan yakın çevresi için “referans” proje olma özelliği; tasarımın çıkış noktasını belirlemiş. 3. boyuttaki mekânsal yaklaşımlar ve alanın kazanacağı kimlik ile alana görsel ve yaşamsal değer sağlanması, çevresel dinamikleri hareketlendirilmesi planlanmış.

Ofis yapısı, File Market +2 ofis-rezidans katından oluşuyor. Proje alanındaki kot ilişkisi ön meydan ve açık otopark kullanımı ile pekiştirilerek “File Market” kullanımına ayrılmış. Zemin ve 1. katlar, yönetim ofisi olarak planlanmıştır. Yapı bütününde toplam 2 bodrum katta 70 araçlık kapalı otopark ve ayrıca 34 araçlık açık otopark bulunmakta.

Proje konsepti, işveren firmanın kurumsal vizyonu ile proje alanının çevresel verilerinin doğru paydada birleştirilmesi ile oluşturulmuş. Mimar Sinan Caddesi ile Barış Yolu Caddesi’nin kesişim noktasında, üçgen formlu proje alanında, ana cadde cephesi; yapıya ilişkin tüm söylenecek sözlerin izdüşümü olarak ana mimari kurguyu biçimlendiren temel parametre olarak belirlenmiş. Dolu/boş yüzeyler, çerçeve kurgusu ve geçirgen cephe örtüsü ile durağan kütle etkisinden sıyrılmak, alana ait ve o alanda var olan bir kimliği sergilemek amaçlanmış.

Yapı dilini, parselin mevcut üçgen biçimi ve güçlü kot farkı oluşturmuş. Kurumsal vizyon ve çevreci ve yaklaşımlar paralelinde oluşturulan kurguda yapı, ana üçgen form ve onun parçalanması ile oluşan 3 yapısal bileşen kurgusu ile tasarlanmış. Bu 3 bileşen, girişi ve servis alanlarını vurgulayan L düzlem, şeffaf prizma ve bu prizmaya bağlanan dikdörtgen kütledir. Bu düzlem, aynı zamanda yapının çekirdek bölümünü ve girişi referans veriyor. İkinci yapısal bileşen olan, lineer etkideki ve ana sirkülasyon aksını tanımlayan camlı prizma ile arakesit oluşturuyor, böylelikle ofis/çekirdek/servis ayrışması da sağlanıyor. Bu Arakesit düzleme oturan ve üçüncü bileşeni simgeleyen şeffaf prizmatik kütle ise, asimetrik çözümlemesiyle ofis alanı kullanımını yansıtıyor. Bu paralelde yapı, çevre binalardan net, geçirgen dokusu ve ritmik düşey elemanları ile farklılaşıyor. Bu yüzeyler, aynı zamanda yapıyı kadrajlayan ve geometrisini de güçlendiren kurgular olarak kurgulanmış. Dış formu belirleyen geçirgen doku kabuğunun asimetrik olarak çözülmesi ve birbirinden kopması ile şeffaf prizmadaki asimetrik kurgu, 3. boyuttaki görsel etkiyi vurgular nitelikte tasarlanmış. Yapıda kullanılan doğal malzemeler cam ve doğal taş ile çevreye saygılı, dengeli, gösterişten uzak ve zamansız bir dil yakalanmaya çalışılmış.

Etiketler

Bir cevap yazın