Eşdeğer Ödül, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Fikir Projesi Yarışması

MİMARİ RAPOR

KENT MERKEZI ULAŞIM PLANI ANA KARARLARI

 • Öncelikli olarak ileride yapılması düşünülen metro raylı geçiş sistemi ile alanın koordinasyonu kurulmalıdır. Planlanan Özgür Çocuk Parkı durağı, Hem stat meydanına hem de Cumhuriyet Meydanı’na çıkışlar vermelidir.
 • İsmet İnönü Bulvarı’nın hızlı trafik akışı yavaşlatılmıştır. Bu durumda Adnan Menderes Bulvarı’ndan gelen akış yoğunluğu büyük oranda K10 kavşağı ile 36. Cadde üzerinden Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’na aktarılmaktadır. Yine kalan yoğunluk stadyum kavşağı üzerinden 1107. Sokak ile Silifke Caddesi’ne verilecektir.
 • Aynı şekilde doğu tarafta İsmet İnönü Bulvarı hızlı trafiği Sahil Park K31 kavşağı ile Sakarya Caddesi ile hem Silifke Caddesi’ne hem İstiklal Caddesi ve GMK Bulvarı’na büyük oranda yönlendirilecektir.
 • Bu alan-kıyı ilişkisini yüksek oranda rahatlatacaktır.
 • Kruvaziyer limanın aktifleşmesi ile beraber kentin kıyıya akışı olduğu kadar kıyının kent ile birlikteliği farklı canlılık katacaktır.
 • Atatürk Caddesi yalnız belirli saatlerde sadece servis araçları kullanımlı olmak üzere yayalaştırılmıştır. Eski önemi artmak ile beraber kent çeperlerinden gelen yaya trafiğini karşılamaktadır.
 • GMK Bulvarı ile Silifke Caddesi., Atatürk Caddesi ve kıyı bandı ilişkisi dikeyde Cengiz Topel Caddesi ile daha yoğun kullanılacaktır.
 • Kıyı ile bağlantılı yaya yoğun promenadlar oluşturulmaktadır. Bu promenadların çoğunda bisiklet ve koşu parkurları eklemlenmiştir.
 • Stadyum meydanı altı ve Cumhuriyet Meydanı altı kapalı otoparkları oluşturulmaktadır.
 • Müftü deresinin her iki kanadı kıyı bandına doğru kesintisiz yaya akışını sağlayacak şekilde yeşil-mavi koridor oluşturacaktır. Kıyıdan kuzey çevreyoluna kadar etaplamalar ile geniş bir rekreasyon alanı bütünlüğü oluşturulmalıdır.
 • Topoğrafik verilerin uygunluğu ile engelli erişiminin kesintisiz sağlanması kolaylıkla sağlanmalıdır.
 • Kıyı bandında çeperlerden inen yaya trafiği kıyı promenandı ile rekreatif alanlarda gezdirilmektedir. Plaj alanı iyileştirilerek kente katılmıştır.
 • Kumsal kesitinde; kumsal-ağaçlık alan, kumsal-promenad, kumsal-spor ve seyir amfileri kesitleri oluşturulmuştur.


SORUN

 • Merkez (yakın çevre) ve kent bütünü ile ilişkileri kurgulanamamış, bir yandan da alanın kendi sınırları içinde planlama, tasarım ve işlevler açısından getirilen çözümlerin de yetersiz kaldığı görülmüştür,
 • Bütünsel bir yaklaşımın olmaması,
 • Kentin masteplanını oluşturan bulvarlar, bulvar fonksiyonunu taşımamakta ve bulvar kesitine uygun olmamaktadır,
 • Kent kimliğinin açık karakterinin ortaya konulamaması,
 • Kıyı bandının gerekli çekim gücünün oluşmaması nedeniyle kentlinin farklı kesimlerini deniz ile yeterli seviyede buluşturamaması,
 • Kentin ana ulaşım omurgalarından biri olan İsmet İnönü Bulvarı yarışma alanını ikiye bölmekte olup hızlı motorlu araç trafik akışı kıyı kent ilişkisini zayıflatması,
 • Yeni stadyumun açılmış olması nedeni ile günümüzde kullanılmayan Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ve çevresinin gerek kıyı ve deniz ile gerek Atatürk Caddesi ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’yla ve gerekse park alanları ve Müftü Deresi ile ilişkilerin çok zayıf olması,
 • Mevsim koşulları düşünülmeden yapılan ağaçlandırmalar, peyzaj tasarımları, gölgelikli alanlara duyulan ihtiyaç,
 • Kıyı şeridinin çekim gücü oluşturacak farklı fonksiyonların bir arada bulunacağı rekreatif alanlara sahip olmaması,
 • Bisiklet ve motosiklet kullanımına talep fazla fakat gerekli yollar zayıf. Doğa dostu araçlara yöneltime zayıf,
 • Mevcut balıkçılar dışında amatör (hobi) balıkçılık talebi var. Bu talebin karşılanamaması,
 • 2013 Mersin Akdeniz Oyunları sırasında yapılan tesisler kentin kuzeyinde birbirinden bağımsız ve kendi içine dönük kullanımlı. Bu tesisler kamu kullanımına daha çok açılmalı ve birbirleri ile ilişkiler kurulabilmeli,
 • Çamlıbel semti ve Atatürk Caddesi; açılan marina ve alış-veriş merkezlerinden, plansız yapılaşmadan ve aks sistemindeki doğru ilişkinin kurulamamasından dolayı canlılığını yitirmiştir.


ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 • Atatürk Caddesi özelinde, Doğuda Cumhuriyet Meydanı, Batıda stadyum meydanının oluşturulması ile iki meydan arasında daha önceleri aktif kullanımlı olan fakat günümüzde bu cazibesi azalmış durumdaki Atatürk Caddesi’ni yeniden canlandıracaktır.
 • Tevfik Sırrı Gür Stadyumu, meydan-buluşma alanı durumuyla odak nokta olma durumunu sürdürecektir. Stadın kuzey ve yarı doğu türbinler ile saçak izi kolonatlar ile birlikte iyileştirilerek korunarak kent belleğindeki yeri hep tutulacaktır.Yine oluşturulan bu meydan Batı’da Müftü Deresi’ni geçerek oluşturulan koruluk alan ve Atatürk Caddesi ile, Güneyde kıyı şeridi ile yine Kuzeyde Adana-Erdemli çevre yoluna kadar tasarlanacak olan Müftü Deresi rekreasyon alanının kıyı ile buluştuğu meydan olarak konumlanacaktır.Korunacak türbinler ve karşısında oluşturulan tepe alan hem deniz için vista hem de orta noktada oluşturulan etkinlik çayırı için seyir alanları konumunda olacaktır. Yine saçak çizgisi izinde ve tüm yarışma alanını tutan seyir strüktür kulesi tamamlayıcı unsur olarak konumlanmaktadır. Korunacak türbinler altı ve kısmen saçak altları, yeme, içme, eğlence ve kültürel işlevlere yönelik mekanlar olarak tasarlanmıştır.
 • Kuzeyden Güneye yaklaşık 6 km. boyunca kenti geçen Müftü Deresi’nin Kuzey çevre yolundan kıyı bandına kadar yakın çevresi ve kent merkezi ile bütünleşik düşünerek kentli için bir rekreasyon ve yeşil alan koridoru oluşturması.Bu bağlamda etaplamalar yapılmalıdır. Dere çevresindeki atıl boş alanlar katılmalı, sor, alış-veriş-konut alanları ile iç içe girilmeli. Rekreasyon alanları batı ve doğusundaki aksları tutarak kıyı-deniz ile bütünleştirmelidir. İçerisinde dere kesitleri düşünülerek farklı fonksiyonları barındırmalıdır. Bisiklet-koşu parkuru, yaya yürüyüş aksı, narenciye bahçeleri, çiçek bahçeleri, doğa parkuru, yaya köprüleri, vb. Yumuktepe ile ilişkilendirilmeli. Derenin bir yakasının yürüyüş parkuru gölgelikli olarak kıyı-deniz ile buluşturulmuştur.
 • 2. Derece Doğal Sit Alanı ilan sınırları itibari ile askerlik şubesini ve askeri lojmanların taşınmasıyla bu alan Kent Parkı içerisinde yoğun koruluk alan olarak tutulmuştur. Bu tutum ile birlikte oluşturulacak olan meydan Müftü Deresi üzeri bağlantı köprüleri ile birlikte çok geniş bir koruluk alana açılacaktır. Bu alan hem meydanı hem Atatürk Caddesini hem de kıyıdaki Kent Parkını birleştirecektir.
 • Çamlıbel semti ve Atatürk Caddesi’nin tekrar canlanması için öncelikli olarak stadyum meydanı ve Cumhuriyet Meydanı arasındaki aks kuvvetlendirilmeli. Stadyum meydanından birden fazla yaya köprüleri ile bağlar kurulmuştur. Atatürk Caddesi, güneyinde askeri lojmanların taşınması ile birlikte çok geniş aktif kullanımlı Kent Parkı koruluk alan ile desteklenmiştir. Atatürk Caddesi iki meydan ve daha sonra Ulu Cami meydanı hattı boyunca trafiğe kapalı, yalnız servislere özel belli saatlerde açık, Kuzeydeki dik yaya akslarını da toplayan yaya-yoğun kullanımlı bir cadde olacaktır. Yine belirli müsait parsellerin zemin katlarına ön kullanım hakları vererek yeme-içme alanları-kafeler vb. canlı mekanlar oluşturulacaktır.
 • Kültür merkezi, Atatürk Caddesi ve Kuzeyden gelen aksların buluştuğu ve tarihi öneme sahip Cumhuriyet Meydanı’nın meydan etkisini daha da kuvvetlendirecek şekilde kıyıya doğru genişletilmesi düşünülmüştür. İsmet İnönü Bulvarı’nın hızlı araç trafiği ve şeritleri minimize edilerek kıyı ile organik bağ kuvvetlenmiştir. Yine zemin altı otoparkı ile kıyı ile buluşmadan araç yoğunluğu azaltılmıştır.
 • Kruvaziyer limanın ve binasın inşasıyla birlikte kentten kıyıya ilgini çözülmesiyle birlikte kıyıdan kente irtibat da kuvvetlenecektir. Kurvaziyer liman bulunduğu bendirek balıkçı barınağı girişi üzerinden yaya köprüsü ile sahil meydana ve Cumhuriyet Meydanı’na bağlanacaktır. Bu yol güzergahı üzerinde 2000m2 alana sahip ayrık kafeler, balık restoranları oluşturulacaktır.
 • Kentin merkezi olarak görülen kıyı bandının gelişmesinin yanı sıra kuzey ve batı bölgelerinde Müftü Deresi gibi benzer yeşil omurgalar kurularak yeni canlı alt merkezler oluşturulmalı, bu bölgede kalan tekil konutlaşma yaşam alanı bulmalı.
 • Aynı şekilde kentin tarım arazileri ile ilişkisi az yoğunluklu sayfiye yerleşimleri kullanarak kurulmalı.
 • Serbest ticaret bölgesi yine diğer bir alt merkez yaşam alanı kendi içerisinde ana merkez ile koordinasyonlu kurmalıdır.


MÜFTÜ DERESİ VE ÇEVRESİ FONKSİYONLARI

 • Yürüyüş parkuru, bisiklet ve koşu parkuru, demografik yapıya uygun pavyonlar, çocuk parkları, çocuk eğitim atölyeleri, açık spor alanları, alış-veriş alanları, göletler, alt merkez bağlantı aksları, piknik alanları, hobi bahçeleri, doğal yaşamı canlandırma merkezi, kamp alanları, tırmanma duvarları, kapalı spor alanı, araç ve bisiklet otopark alanları.

Etiketler

Bir yanıt yazın